Zbigniew Ćwiąkalski

Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2007-2009.