Zbigniew Kuźmiuk

kuzmiuk
Prawda - 4
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0