Zbigniew Kuźmiuk

Prawda - 5
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0