Zbigniew Ziobro

ziobro
Prawda - 14
Fałsz - 12
Manipulacja - 6
Nieweryfikowalne - 2