Zbigniew Ziobro

Prawda - 15
Fałsz - 13
Manipulacja - 7
Nieweryfikowalne - 2