Zbigniew Ziobro

ziobro
Prawda - 15
Fałsz - 13
Manipulacja - 6
Nieweryfikowalne - 2