Ranking europosłów – udział w głosowaniach

 

rank

1 Jolanta Emilia HIBNER 99
2 Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG 98
3 Janusz Władysław ZEMKE 97
4 Filip KACZMAREK 96
5 Adam GIEREK 96
6 Mirosław PIOTROWSKI 95
7 Krzysztof LISEK 94
8 Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA 94
9 Małgorzata HANDZLIK 92
10 Joanna SENYSZYN 92
11 Konrad SZYMAŃSKI 91
12 Andrzej GRZYB 91
13 Jarosław KALINOWSKI 91
14 Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA 90
15 Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ 90
16 Bogusław SONIK 90
17 Tadeusz ZWIEFKA 90
18 Adam BIELAN 90
19 Marek Henryk MIGALSKI 90
20 Artur ZASADA 90
21 Piotr BORYS 89
22 Danuta Maria HÜBNER 89
23 Jan OLBRYCHT 89
24 Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA 88
25 Paweł Robert KOWAL 87
26 Czesław Adam SIEKIERSKI 87
27 Bogusław LIBERADZKI 87
28 Wojciech Michał OLEJNICZAK 87
29 Danuta JAZŁOWIECKA 86
30 Marek Józef GRÓBARCZYK 84
31 Sławomir NITRAS 84
32 Jacek SARYUSZ-WOLSKI 83
33 Jarosław Leszek WAŁĘSA 83
34 Tadeusz CYMAŃSKI 83
35 Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN 82
36 Paweł ZALEWSKI 82
37 Tomasz Piotr PORĘBA 81
38 Ryszard CZARNECKI 80
39 Jacek WŁOSOWICZ 80
40 Marek SIWIEC 78
41 Ryszard Antoni LEGUTKO 78
42 Janusz WOJCIECHOWSKI 78
43 Zbigniew ZIOBRO 78
44 Jacek Olgierd KURSKI 73
45 Jacek PROTASIEWICZ 72
46 Michał Tomasz KAMIŃSKI 59
47 Jerzy BUZEK 0*

 

Wyniki zostały wyrażone w procentach. Głosowanie imienne w Parlamencie Europejskim odbywa się na wniosek 29 deputowanych lub grupy politycznej, która zażąda tego na piśmie. Średnia dla polskich posłów do PE ogółem to 85%.

 

*-Jerzy Buzek przez 2,5 roku pełnił urząd przewodniczącego PE

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >