Współpraca z Instytutem Polityk Publicznych

Stowarzyszenie Demagog nawiązało współpracę merytoryczną z Instytutem Polityk Publicznych. W ramach projektów Obywatel z energią! oraz European Energy Hub sprawdzimy 150 wypowiedzi polityków oraz przeprowadzimy wspólne warsztaty z factcheckingu. 

Instytut Polityk Publicznych jest eksperckim ośrodkiem analiz, który tworzy najważniejsze idee dla Polski i aktywnie wdraża je w życie. Misją Instytutu jest doskonalenie Rzeczypospolitej, jej instytucji i organów, budowa wspólnoty aktywnych obywateli i wzmacnianie pozycji Polski w Europie i świecie.

Obywatel z energią!

Projekt Obywatel z energią! to przedsięwzięcie poświęcone dynamizacji debaty publicznej wokół polityki energetycznej Polski oraz zwiększeniu partycypacji obywateli w jej współkształtowaniu. Inicjatywa odpowiada na problemy niekonsekwentnej i niskiej jakości polityki energetycznej Polski oraz niewielkiej wiedzy Polaków nt. energetyki i jej znaczenia dla rozwoju państwa.

Głównymi celami projektu są:

  • analiza polityki energetycznej Polski oraz procedur jej wypracowywania z perspektywy koncepcji dobrego rządzenia,
  • zmiana sposobu prac nad polityką energetyczną Polski poprzez próbę włączenia w nie opozycji parlamentarnej,
  • wykorzystywanie dostępnych dobrych praktyk, w tym zagranicznych (norweskich),
  • angażowanie szerokich kręgów społecznych i eksperckich na rzecz wypracowywania obywatelskich propozycji zmian w polityce energetycznej,
  • zwiększenie wiedzy obywateli w zakresie energii oraz integracja działań organizacji trzeciego sektora w dziedzinie energetyki.

Realizowane działania będą polegać na: organizowaniu warsztatów i projekcji filmowych, przeprowadzaniu wywiadów z ekspertami, politykami i urzędnikami, ankietyzacji wszystkich partii politycznych, opracowywaniu raportów merytorycznych, publikowaniu infografik, publikowaniu artykułów popularnonaukowych  i wystąpieniach w mediach. Całość zamknie kampania na rzecz opracowania oficjalnego rządowego raportu nt. wpływu polityki energetyczno-klimatycznej UE na Polskę.

European Energy Hub

European Energy Hub to projekt zorientowany na zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze energetyki, a także promocję dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń Polski oraz proponowanych rozwiązań wśród partnerów europejskich.

Główne działania polegają na:

  • stworzeniu platformy internetowej prowadzonej w języku angielskim
  • opracowaniu 10 analiz w języku angielskim
  • przygotowaniu 20 komentarzy w językach polskim i angielskim
  • opracowaniu 50 factchecków,
  • prowadzeniu monitoringu energetycznego i szerokich działaniach angażująco-promocyjnych, w tym opracowywaniu infografik i treści edukacyjnych.

Długofalowym zamierzeniem jest stworzenie szerokiej platformy współpracy (hub) pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej, integracja środowisk opiniotwórczych (politycy, eksperci, dziennikarze) i społecznych oraz promocja interesów regionu EŚW w Unii Europejskiej i poza Europą (np. w kontakcie z Chinami, Indiami, Stanami Zjednoczonymi).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >