Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #1

Kampania przed wyborami samorządowymi trwa w najlepsze. Monitorując kolejne składane obietnice kandydatów, w ramach projektu #Samorząd2018 zespół Demagoga nie zapomina również o sprawdzaniu prawdziwości ich wypowiedzi. Prezentujemy pierwsze zbiorcze zestawienie factchecków wypowiedzi kandydatów na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W inaugurującym raporcie sprawdziliśmy wypowiedzi m.in. Justyny Glusman (dot. systemu rowerów miejskich), Patryka Jakiego (dot. wydatków stolicy na Straż Miejską) oraz Rafała Trzaskowskiego (dot. warszawskiego programu in vitro). Zapraszamy do lektury!

 

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.

Sprawdzone wypowiedzi

Justyna Glusman

Cieszy sukces Veturilo i 6-te urodziny – dziś ma w systemie 5200 rowerów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Justyna Glusman, kandydatka stołecznych ruchów miejskich na urząd Prezydenta m.st. Warszawy, w tweecie opublikowanym przy okazji rocznicy uruchomienia stołecznego systemu Veturilo apelowała o zwiększenie liczby rowerów trójkołowych, dostępnych w ramach systemu Warszawskiego Roweru Miejskiego.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez operatora Warszawskiego Roweru Publicznego, w 2018 roku Veturilo obejmuje system 5200 rowerów.

Share The Facts
Justyna Glusman
Kandydatka Koalicji Ruchów Miejskich na Prezydenta Warszawy


Cieszy sukces Veturilo i 6-te urodziny – dziś ma w systemie 5200 rowerów.

Justyna Glusman

Wśród nich [rowerów w systemie Veturilo jest – przyp. red.] jednak tylko kilka trójkołowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wśród rowerów objętych systemem Veturilo funkcjonuje 60 rowerków dziecięcych, 45 tandemów i 110 rowerów elektrycznych. W obecnym sezonie rowerzyści mogą także korzystać z dwóch wypożyczalni rowerów trójkołowych przeznaczonych dla seniorów (i osób z niepełnosprawnościami):

 • w Parku Bródnowskim – wypożyczalnia funkcjonująca od 2015 roku w ramach projektu “3 Kółka” zainicjowanego przez stowarzyszenie “Targówek w Spódnicy” (zakup rowerów sfinansował ZTM, a ich dysponentem jest VIII Ogród Jordanowski na Targówku, rowery udostępniane są bezpłatnie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji);
 • na Zaciszu – wypożyczalnia funkcjonująca od 2016 roku w ramach wspomnianego projektu stowarzyszenia “Targówek w Spódnicy” (dysponentem rowerów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Targówek zlokalizowany przy ul. Blokowej, rowery udostępniane są bezpłatnie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji).

Choć zakup rowerów trójkołowych sfinansowało miasto, a ich dysponentem są jednostki organizacyjne m.st. Warszawy (VIII OJ – jednostka budżetowa, OSiR – zakład budżetowy), wypożyczalnie nie są objęte systemem Veturilo. Na stronie internetowej Warszawskiego Roweru Publicznego nie ma też na ich temat żadnej informacji. W związku z tym zwróciliśmy się o wyjaśnienie tej spornej kwestii do operatora systemu rowerów miejskich. Do czasu uzyskania odpowiedzi wypowiedź Justyny Glusman uznaliśmy za nieweryfikowalną.

Z odpowiedzi udzielonej przez Centrum Kontaktu Veturilo wynika, że w systemie Veturilo nie ma rowerów trójkołowych. Jedyne dostępne rowery trójkołowe to tandemy, które nie są jednak specjalnie przystosowane do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych.

Choć prawdziwa jest informacja, że warszawiacy mogą nieodpłatnie korzystać z rowerów trójkołowych przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych po uprzedniej rezerwacji telefonicznej, taki sposób wypożyczenia roweru nie jest elementem systemu Veturilo, do którego odwołuje się Justyna Glusman. Z uwagi na to, że Veturilo jest samoobsługowym (i co do zasady odpłatnym) systemem wypożyczalni rowerów miejskich, który w swojej ofercie nie posiada rowerów trójkołowych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, wypowiedź Justyny Glusman uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Justyna Glusman
Kandydatka Koalicji Ruchów Miejskich na Prezydenta Warszawy


Wśród nich [rowerów w systemie Veturilo jest – przyp. red.] jednak tylko kilka trójkołowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Patryk Jaki

(…) pieniądze, które są wydawane na Straż Miejską, a są to bardzo duże pieniądze, jest to ponad 100 mln złotych, które są wydawane z pieniędzy warszawiaków na właśnie tę instytucję

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jedną z propozycji wyborczych Patryka Jakiego (kandydata z ramienia Prawa i Sprawiedliwości) jest Program Bezpieczna Warszawa, którego elementem jest m.in. redystrybucja środków finansowych wydatkowanych przez stolicę na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Planowane wydatki miasta stołecznego Warszawy na utrzymanie Straży Miejskiej to 169 mln zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 71) i 150 mln zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 73), z czego – według Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. (s. 109) – wykonano 99,3% planu. Przedstawione kwoty odpowiadają 0,9% całej kwoty wydatków budżetu Warszawy, która wynosiła odpowiednio 17,6 mld zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 21) i 16,5 mld zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 19).

Pomimo stosunkowo wysokich różnic między kwotami wynikającymi z budżetu m.st. Warszawy a kwotą wskazaną przez Patryka Jakiego (odpowiednio o 69 mln zł w 2018 r. i 50 mln zł w 2017 r.), uznajemy jego wypowiedź za prawdziwą – przemawia za tym jej literalne brzmienie, a konkretnie: posłużenie się przez niego przyimkiem „ponad”, oznaczającego przekroczenie wskazanego poziomu 100 mln zł.

Share The Facts
Patryk Jaki
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


(…) pieniądze, które są wydawane na Straż Miejską, a są to bardzo duże pieniądze, jest to ponad 100 mln złotych, które są wydawane z pieniędzy warszawiaków na właśnie tę instytucję

Patryk Jaki

Warszawa ma najmniej km metra w regionie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Elementem programu wyborczego Patryka Jakiego jest obietnica rozbudowy warszawskiego metra, a konkretnie powiększenie go o III i IV linię. Uzasadnieniem dla tej propozycji jest m.in. stosunkowa krótka długość łącznej trasy obecnej sieci warszawskiego metra, w porównaniu do innych miast z regionu.

Metro w Warszawie jest jedynym w Polsce systemem kolei podziemnej, posiadającym obecnie 28 stacji, którego łączna długość wynosi 29 km. Składa się z dwóch linii: M1 (23 km i 21 stacji) oraz M2 (6 km i 7 stacji).

Pierwsza linia metra została oddana do użytku 25 października 2008 r. Centralny odcinek drugiej linii metra został uruchomiony 8 marca 2015 r. i przebiega od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński. Planowana jest rozbudowa II linii metra, która ma w przyszłości wynosić łącznie 31 km. Plany zakładają poprowadzenie trasy z zachodniej części miasta, ze stacji Połczyńska na Ursusie i zakończenie linii w jej północnej części na osiedlu Bródno, a także – jako III linii – w południowej części Warszawy, na Gocławiu. Obecnie trwa budowa odcinka zachodniego i wschodniego-północnego tej trasy.

Do tweeta, w którym Patryk Jaki stwierdza, że Warszawa ma najmniej km metra w regionie dołączona jest grafika z danymi z portalu Metrobits.com, które zestawiają długość metra warszawskiego w ujęciu porównawczym z metrem w:

 • Sztokholmie (Szwecja) – 105,7 km,
 • Hamburgu (Niemcy) – 104,7 km,
 • Monachium (Niemcy) – 94,2 km,
 • Wiedniu (Austria) – 83 km,
 • Bukareszcie (Węgry) – 71,4 km,
 • Pradze (Czechy – 65,1 km,
 • Rzymie (Włochy) – 61 km,
 • Sofii (Bułgaria) – 37,5 km,
 • Budapeszcie (Węgry) – 33 km.

Z uwagi na fakt, że polityk porównuje Warszawę z miastami zlokalizowanymi w różnych częściach Europy, to właśnie Europę uznajemy za referencyjny “region”.

W rankingu przedstawiającym długość metra w największych stolicach europejskich Warszawa nie wypada najlepiej. Bardziej rozbudowany system kolei podziemnej mają m.in. Budapeszt, Praga, Kijów, Mińsk, Wiedeń, Bukareszt, Londyn, Berlin, Madryt czy Paryż. Wyprzedza ją także wspomniana przez P. Jakiego Sofia, stolica Bułgarii. Nie jest jednak prawdą, że Warszawa posiada najmniej km metra w regionie. Wśród miast, które mają słabiej rozbudowaną sieć linii metra znajdują się m.in.:

Z przywołanych powyżej danych wynika, że Warszawa nie posiada najsłabiej rozbudowanej sieci metra w Europie (wśród miast, które takową posiadają), dlatego wypowiedź Patryka Jakiego uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Patryk Jaki
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ


Warszawa ma najmniej km metra w regionie.

Jakub Stefaniak

Są ograniczenia [na lotnisku im. Chopina – przyp. red.] jeśli chodzi o emisję hałasu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przytoczone słowa Jakuba Stefaniaka dotyczą ograniczeń obowiązujących na lotnisku im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu i zostały wypowiedziane przez kandydata PSL podczas wywiadu radiowego w kontekście dyskusji nt. koncepcji stworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego –  węzła transportowego, zakładającego budowę nowego lotniska i w konsekwencji zamknięcie warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina dla ruchu cywilnego. Jednym z argumentów przemawiających na korzyść tej koncepcji była wyczerpana przepustowość stołecznego lotniska, a także jego lokalizacja w obszarze silnie zurbanizowanym.

Uregulowania prawne dotyczące emisji hałasu przez samoloty należy podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich są regulacje związane z technologią samolotów. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, cywilne statki powietrzne muszą spełniać wymagania ochrony środowiska, w tym w także w zakresie emisji hałasu. Spełnienie tych wymagań potwierdza Urząd Lotnictwa Cywilnego poprzez wydanie Świadectwa zdatności w zakresie hałasu. Jest to warunkiem zarejestrowania i dopuszczenia statku powietrznego do użytkowania. Samoloty korzystające z lotniska im. Chopina są także zobowiązane do złożenia certyfikatów hałasu w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Drugą kategorią ograniczeń są przepisy obowiązujące na konkretnych lotniskach. W przypadku warszawskiego portu lotniczego podstawą prawną dla uregulowań związanych z emisją hałasu jest Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Na mocy art. 175 wspomnianej ustawy, zarządzający lotniskiem (w przypadku lotniska im. Chopina jest to Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”) zobowiązany jest do prowadzenia stałych pomiarów emisji hałasu. Pomiar jest dokonywany poprzez punkty pomiarowe zlokalizowane na poniższej mapie:

Źródło: Monitoring hałasu, Lotnisko Chopina

Zebrane statystyki przekazywane są co miesiąc do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Kolejną formę ochrony  przed ewentualną nadmierną emisją hałasu stanowi obowiązek tworzenia mapy akustycznej terenu co 5 lat. Mapa ta ma na celu stałe monitorowanie poziomu hałasu w otoczeniu lotniska. Dopuszczalne poziomy hałasu wyznacza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W ramach zmniejszenia poziomu emisji hałasu, od 27.10.2013 r. lotnisko im. Fryderyka Chopina wprowadziło system Quota Count (QC), który służy do koordynowania lotów nocnych. Na podstawie QC każda jednostka powietrzna operująca na lotnisku w godz. 22:00 – 6:00 otrzymuje odpowiednią ilość punktów w przedziale 0,13-16,00, w zależności od parametrów akustycznych. Każda noc ma ustalony maksymalny limit punktowy QC, który w sezonie rozkładowym lato 2017 r. wynosił 24 punkty.

Z uwagi na skargi okolicznych mieszkańców, port lotniczy im. Chopina podjął decyzję o zwiększeniu ochrony przed hałasem poprzez wprowadzenie tzw. ciszy nocnej. Od 25.03.2018 r. na stołecznym lotnisku obowiązuje więc zakaz planowania operacji lotniczych w godzinach 22:30-5:30. Wyjątek stanowią loty opóźnione, państwowe, wojskowe, ratownicze oraz sytuacje kryzysowe.

Wypowiedź Jakuba Stefaniaka dotyczącą istniejących ograniczeń związanych z emisją hałasu na lotnisku im. F. Chopina uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Jakub Stefaniak
KOMITET WYBORCZY PSL


Są ograniczenia [na lotnisku im. Chopina – przyp. red.] jeśli chodzi o emisję hałasu.

Rafał Trzaskowski

Warszawski program in vitro to już ponad 200 szczęśliwych rodzin.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jedną z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego (kandydata KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA), którą poseł złożył jeszcze w trakcie tzw. prekampanii samorządowej, jest deklaracja utrzymania i rozwijania miejskiego programu refundacji in vitro dla mieszkańców Warszawy.

Warszawski program in vitro to już ponad 200 szczęśliwych rodzin. Rząd PiS zlikwidował krajowy program in vitro. My…

Gepostet von Rafał Trzaskowski am Montag, 11. Juni 2018

Na początku czerwca 2017 r. Rada Warszawy przyjęła miejski program polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego”. Osobom zakwalifikowanym do programu przysługuje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł do każdej procedury. Nie może ono jednak przewyższyć 80% całkowitego kosztu. Można z niego skorzystać maksymalnie 3 razy, pod warunkiem, że wcześniejsze próby się nie powiodły. Do programu zakwalifikowane mogą zostać kobiety w wieku od 25 do 40 lat. Para musi też mieszkać w Warszawie co najmniej 2 lata. Pierwsze pary skorzystały z programu w listopadzie 2017 r. Program jest realizowany przez 6 klinik warszawskich.

W celu zweryfikowania wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego zwróciliśmy się do stołecznego Biura Polityki Zdrowotnej o dokładne dane, aktualne na dzień 11.06.2018 r. (datę postu R. Trzaskowskiego). Według statystyk, opartych na comiesięcznych rozliczeniach miejskiego programu polityki zdrowotnej, liczba jego uczestników wyniosła odpowiednio:

 • na dzień 31.05.2018 r. –  889,
 • na dzień 30.06.2018 r. –  992.

Z perspektywy analizowanej wypowiedzi istotna jest jednak liczba potwierdzonych ciąż klinicznych, która wynosiła:

 • na dzień 31.05.2018 r. – 250,
 • na dzień 30.06.2018 r. 292.

W związku z przedstawionymi danymi statystycznymi, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA


Warszawski program in vitro to już ponad 200 szczęśliwych rodzin.

Rafał Trzaskowski

Rząd PiS zlikwidował krajowy program in vitro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Krajowy program in vitro, a właściwie Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” został wprowadzony przez Ministra Zdrowia w rządzie PO-PSL w lipcu 2013 r. Był to – jak sama nazwa wskazuje – trzyletni program leczenia niepłodności m.in. poprzez finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa, którym objętych miało zostać 15 tys. par. Pomimo wyraźnie oznaczonych ram czasowych obowiązywania programu, Ewa Kopacz – Prezes Rady Ministrów w rządzie PO-PSL jeszcze w październiku 2015 r. zapowiedziała kontynuację rządowego programu in vitro. Stosowną decyzję podjął w listopadzie 2015 r. Marian Zembala (ówczesny Minister Zdrowia), akceptując program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2016-2019”. Jednak tuż po wyborach parlamentarnych z listopada 2015 r. Konstanty Radziwiłł, następca M. Zembali na stanowisku Ministra Zdrowia (w rządzie PiS), podjął decyzję o unieważnieniu kolejnej edycji programu (tj. na lata 2016-2019).

Warto jednak zaznaczyć, że Minister Zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości przyjął własny „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”, który jest realizowany w okresie od 1.09.2016 r. do 31.12.2020 r. Jego głównymi celami są edukacja i promocja zdrowia prokreacyjnego oraz szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niepłodności. Program zakłada także kompleksowe podejście do kwestii niepłodności, głównie poprzez diagnostykę i niektóre zabiegi inwazyjne, takie jak histeroskopia i laparoskopia – nie ma w nim jednak mowy o dofinansowaniu procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

W związku z decyzją podjętą przez K. Radziwiłła (Ministra Zdrowia w rządzie PiS) dot. unieważnienia kolejnej edycji programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego”, a także przyjęciem „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, będącego nową inicjatywą (s. 14 Programu), wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA


Rząd PiS zlikwidował krajowy program in vitro.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >