Czy Kraków jest miastem startupów…?

Demagog.PL był partnerem organizowanej przez Kraków Miasto Startupów debaty kandydatów na prezydenta Krakowa. I chociaż kandydatów nie stawiło się zbyt wielu, a znaczna część ich słów była albo niemożliwa do sprecyzowania, albo pozostała w sferze obietnic, zrobiliśmy co w naszej mocy by ocenić merytorycznie tę debatę.

 

*Ze względu na brak oficjalnej transkrypcji, przedstawione tu wypowiedzi zostały zapisane przez przedstawicieli Demagoga obecnych na debacie. Ze względu na czasem zawodną ludzką pamięć niektóre wypowiedzi mogliśmy trochę inaczej sformułować, ale gwarantujemy, że nasza załoga dołożyła wszelkich starań by zachować ich oryginalny sens – a choć kandydatów było niewielu, poziom okazał się być naprawdę wysoki!

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

8,5 mld w programie operacyjnym „Inteligentny Rozwój”.*

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na realizację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczono 35,98 mld zł (8,6 mld euro)

Łukasz Gibała

najlepsze polskie wyższe uczelnie są w 4-5 setce w rankingach światowych.*

Prawda Ukryj uzasadnienie

Tak według prestiżowego i najbardziej znanego Rankingu Szanghajskiego, jak i według QS World Rating najlepsze polskie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński oraz Warszawski – znajdują się w „czwartej setce” światowych uniwersytetów.

Sławomir Ptaszkiewicz

„San Francisco jest miastem „siostrzanym” Krakowa”.*

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pomimo prób, nie udało nam się zidentyfikować istniejącej instytucji miasta „siostrzanego”. Wychodząc więc z założenia, że Sławomir Ptaszkiewicz miał na myśli po prostu miasto partnerskie, jego wypowiedź należy uznać za prawdę – San Francisco jest miastem partnerskim Krakowa od 2 lipca 2009 r.

Tomasz Leśniak

Nic nie słyszeliśmy o przesunięciach kampusów [na Nową Hutę], przynajmniej Uniwersytet Jagielloński nie ma takich planów.*

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Żaden z krakowskich uniwersytetów nie udostępnia informacji o planach budowy kampusu w dzielnicy Nowa Huta. Jedynie Uniwersytet Jagielloński podkreśla swoje plany rozbudowy istniejącego już III Kampusu w dzielnicy Ruczaj.

Uniwersytet Jagielloński nie publikuje żadnych informacji, które mogą sugerować rozbudowę kampusu na terenach Nowej Huty. W “Strategii Rozwoju UJ na lata 2014-2020” wspomniana jest jedynie budowa “struktury organizacyjnej i przestrzennej”. Podobnie, w “Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”, jako jedno z zadań strategicznych do 2020 roku, wymieniona jest kontynuacja budowy III Kampusu UJ na Ruczaju.

Także w dokumentach projektu “Nowa Huta Przyszłości” istnieje jedynie lakoniczny zapis dotyczący Parku Naukowo-Technicznego Branice, mówiący, iż zwycięski projekt przewiduje, że poza obiektami mieszkaniowymi, we wschodniej części Nowej Huty powstanie między innymi Park Naukowo-Techniczny Branice wraz z kampusem. Nie jest jednak sprecyzowane czy miałby to być kampus uniwersytecki.

 

Tomasz Leśniak

Zalecenia Krajowej Polityki Miejskiej mówią, że najlepiej, żeby budowa [nowych budynków] była na terenach poprzemysłowych.*

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według dokumentu “Krajowa Polityka Miejska”, umieszczonego na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zalecane jest wyznaczanie pod nowe inwestycje terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych (s. 102-103 dokumentu).

Tomasz Leśniak

Jesteśmy (Uniwersytet Jagielloński) najlepszą uczelnią jeśli chodzi o kierunki biotechnologiczne.*

Prawda Ukryj uzasadnienie

W oparciu o dwa prestiżowe dokumenty: raport Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz ranking Perspektyw, możemy powiedzieć, że Uniwersytet Jagielloński jest wiodącą jednostką w dziedzinie kierunków biotechnologicznych.

Według raportu opublikowanego na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Jagielloński należy do ścisłej czołówki najlepszych uczelni jeśli chodzi o kierunki biotechnologiczne. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii uzyskał bowiem najwyższą notę A+ (poziom wiodący w skali kraju) wg. KEJN. Krakowski Wydział uzyskał całościową ocenę 67,48. Wyższą notę zdobył tylko Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (70,50).

Z kolei według rankingu Perspektyw z 2014 roku, Uniwersytet Jagielloński zajmuje I miejsce wśród uczelni z kierunkami biotechnologicznymi. Uzyskał on całościową ocenę 98,5%.

 

Tomasz Leśniak

To nie gmina ustala program nauczania (…) w program nauczania nie możemy ingerować.*

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Prawdą jest, że ustalanie programu nauczania nie leży w kompetencjach gminy. Jak jednak wynika z dokumentów MEN, podstawę programową tworzy Ministerstwo, ale już program nauczania może być modyfikowany przez nauczycieli dla poszczególnych szkół. Istnieje więc możliwość ingerencji w programy nauczania.

W Ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku czytamy, że Minister Edukacji Narodowej na drodze rozporządzenia określa: ramowe plany nauczania, podstawy programowe (wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego) oraz podstawę programową kształcenia w zawodach (art. 22, ust. 2). Jednak wedle art. 22a, pkt. 1 to nauczyciele przedstawiają program nauczania dyrektorowi szkoły, który przedkłada go radzie pedagogicznej (pkt. 6) by następnie dopuścić go do użytku. Jak stanowi punkt 4 art. 22a, treści programów nauczania mogą wykraczać poza wymagania podstawy programowej.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >