Debata kandydatów na Prezydenta Krakowa

W poniedziałek 20.10.2014 r. w Hotelu Kossak odbyła się debata kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Krakowa zorganizowana przez Kraków PR. Tematem przewodnim dyskusji, w której udział wzięli: Marta Patena, Łukasz Gibała, Marek Lasota, Tomasz Leśniak, Jacek Majchrowski oraz Sławomir Ptaszkiewicz,  miała być polityka wizerunkowa miasta.

Jak poradzili sobie kandydaci? Sprawdźcie!

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

Według informacji, które uzyskałem miasto rocznie wydaje ok. 6 mln złotych na promocje.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Z informacji zamieszczonych w budżecie Miasta Krakowa wynika, że na promocję jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku wydane zostanie 7 223 102 zł (ponad 7 mln). Jeżeli chodzi o rok 2013 wydane zostało 8 234 685 zł.

 

Łukasz Gibała

Średnia płaca w outsourcingu w Krakowie jest 1200 złotych mniej niż średnia płaca w ogóle w Krakowie.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie przeciętnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w  sierpniu 2014 wynosiło 4059,38 zł brutto.

Nie udało nam się natomiast dotrzeć do żadnych wiarygodnych źródeł na temat zarobków w outsourcingu w Krakowie.

 

Marek Lasota

Jest tutaj [w Krakowie] 200 tys. studentów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 było 170 519 studentów.

Tomasz Leśniak

Liczba przestępstw w Krakowie spada. W Nowej Hucie liczba przestępstw, liczba kradzieży jest mniejsza niż w pozostałych dzielnicach Krakowa. To są oficjalne, policyjne statystyki.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Serwis StatKrak od roku 2003 publikuje dane na temat bezpieczeństwa publicznego w Krakowie. Przestępczość w latach kolejnych wyraźnie wzrosła, od 22.3 do 57.2 przestępstw na 1000 mieszkańców w 2011 roku. Tendencję spadkową zauważyć można od roku 2012, gdzie liczba ta wyniosła 52.4 oraz 40.9 przestępstw na 1000 mieszkańców w roku następnym.

(PDF Rysunki, rysunek VI)

W 2013 roku w dzielnic Nowa Huta doszło do mniejszej liczby przestępstw na 1000 mieszkańców w porównaniu z m.in. Starym Miastem czy Grzegórzkami. Nie jest to jednak liczba mniejsza od pozostałych dzielnic Krakowa, „bezpieczniejszymi” dzielnicami są Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie czy Podgórze Duchackie.

Bez tytułu.png

Jacek Majchrowski

Około 90% mieszkańców czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Jak podaje Biuletyn Informacji Publicznej Krakowa, w dniach od 1 września do 8 października przeprowadzone zostało badanie poczucia bezpieczeństwa w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Biurem Badań Społecznych “Obserwator”.Na dzień 21 października 2014 r., wyniki badania nie zostały podane do publicznej informacji. Zespół Demagoga zwrócił się z prośbą o udostępnienie przywołanych wyników.

Jacek Majchrowski

Cały sektor outsourcingowy zatrudniający około 38 tys. osób jest zbudowany na absolwentach naszych uczelni.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jak podało w swoim raporcie w 2013 r. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, w 2013 r w sektorze outsourcingowym w Krakowie pracowało 30 tys. osób.

Jacek Majchrowski

Bez promocji miasto jak zaczynałem kadencję pierwszą miało ok. 4 mln turystów, teraz ma 9, 250 mln w ostatnim roku. Nawet w latach kryzysu kilkaset tysięcy turystów przyjeżdżało rok rocznie więcej do Krakowa niż w roku poprzednim.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z opracowanym na zlecenie miasta raportem “Ruch Turystyczny w Krakowie 2013” w ubiegłym roku Kraków odwiedziło 9,25 mln osób.

Z danych zaprezentowanych w tym samym raporcie wynika, że w latach 2008-2009 liczba turystów znacząco spadła.

 

Rok odwiedzający ogółem
2005 7.100.000
2006 7.500.000+ 500.000 (w związku z wizytą papieża)
2007 8.060.000
2008 7.450.000
2009 7.300.000
2010 8.150.000
2011 8.600.000
2012 8.950.000
2013 9.250.000

 

Jacek Majchrowski

Z badań wynika, że 65% osób, które przyjeżdżają do Krakowa przyjeżdża na skutek podpowiedzi znajomych, którzy już tutaj byli.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W raporcie “Ruch Turystyczny w Krakowie 2013”, jako „źródła informacji o Krakowie wykorzystywane przez odwiedzających przed przyjazdem do miasta” 57,1% ankietowanych wskazuje rodzinę i znajomych, którzy są drugim, po szkole, najczęściej wskazywanym przez ankietowanych źródłem informacji na temat miasta. W raporcie nie ma jednak informacji, czy osoby te były wcześniej w Krakowie.

Jacek Majchrowski

80% osób, które są w Krakowie mówi, że tu przyjedzie po raz drugi.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie “Ruch Turystyczny w Krakowie 2013”, swój zamiar ponownego przyjazdu do Krakowa zadeklarowało w 2013 roku 88% odwiedzających krajowych i 72% odwiedzających zagranicznych. Oznacza to, że faktycznie wśród osób odwiedzających Kraków 80% deklaruje, że odwiedzi miasto raz jeszcze.

Deklaracja

2010

2011

2012

2013

Kraj.

Zagr.

Kraj.

Zagr.

Kraj.

Zagr.

Kraj.

Zagr.

Na pewno tak

51%

29%

51%

30%

49%

25%

46%

28%

Raczej tak

41%

36%

37%

43%

38%

49%

42%

44%

Nie wiem

8%

31%

12%

23%

12%

22%

10%

23%

Raczej nie

0%

4%

1%

3%

1%

3%

2%

5%

Na pewno nie

0%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

Jacek Majchrowski

Fabryka Schindlera czy Muzeum pod Rynkiem to dwa muzea, które są ewenementem w Polsce bo to są muzea, które na siebie same zarabiają, żadne muzeum tego nie ma.  Muzeum pod Rynkiem otrzymało nawet Diament Forbesa za swoją działalność inwestycyjną.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Stwierdzenie to pozostaje nieweryfikowalne, ponieważ dane dotyczące przychodów poszczególnych oddziałów Muzeum Historycznego Krakowa nie są podane do publicznej informacji. Istnieje jedynie sprawozdanie MHK za rok 2012, jednak i w nim nie są zawarte szczegółowe informacje na temat zarobków Muzeum pod Rynkiem czy też Fabryki Schindlera.

Jeśli chodzi o nagrody, to – jak możemy przeczytać na stronie Muzeum Historycznego Krakowa oraz na stronie magazynu Forbes – Diament Forbesa został przyznany, ale nie Muzeum pod Rynkiem (które jest oddziałem MHK), ale właśnie Muzeum Historycznemu jako całości.

Jacek Majchrowski

Jesteśmy obok Warszawy jedynym miastem gdzie liczba ludności wzrasta.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Prawdą jest, że liczba mieszkańców Krakowa wzrasta. Podając za Biuletynem Statystycznym Miasta Krakowa: “Według stanu w końcu grudnia 2013 r. liczba ludności Krakowa wynosiła 759,0 tys. osób, co stanowiło 22,6% ogólnej liczby ludności województwa małopolskiego. W ujęciu rocznym liczba ludności Krakowa zwiększyła się o 0,7 tys. osób.

Według stanu w końcu marca 2014 r. liczba ludności Krakowa wynosiła 759,1 tys. osób, co stanowiło 22,6% ogólnej liczby ludności województwa małopolskiego. W ujęciu rocznym liczba ludności Krakowa zwiększyła się o 0,5 tys. osób.

Nie jest jednak prawdą, że Kraków obok Warszawy jest jedynym miastem w którym liczba mieszkańców rośnie. Przykładem takiego miasta jest choćby Rzeszów który w 2012 roku liczył 182 028 osób.
Obecnie, zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, liczba mieszkańców wynosi 184 493 (stan na 14.08.2014 r.) Wzrost liczby ludności w Rzeszowie jest stały od 2005 roku.

Jacek Majchrowski

W tej chwili wszystkie pozwolenia na budowę są wydawane w terminie 65 dni tak jak ustawa przewiduje.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Zespołowi Demagoga nie udało znaleźć się pierwotnych źródeł mówiących o czasie oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy. Jednak jak donosi Pośrednictwo Budowlane: “ czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy w teorii to dwa miesiące natomiast praktyka zdecydowanie odbiega od teorii i realny czas na uzyskanie decyzji WZ to cztery do sześciu miesięcy”.

 

Sławomir Ptaszkiewicz

Przekroczyliśmy 9 mln turystów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z opracowanym na zlecenie miasta raportem “Ruch Turystyczny w Krakowie 2013” w ubiegłym roku Kraków odwiedziło 9,25 mln osób.

Sławomir Ptaszkiewicz

Założyliśmy w Radzie Miasta komisję Rozwoju i Innowacji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Komisja Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa powołana została Uchwałą  Nr II/13/10 dnia 9.12.2010 roku. Jej powołanie nastąpiło z inicjatywy grupy radnych Platformy Obywatelskiej, a w składzie osobowym Komisji znalazł się także Sławomir Ptaszkiewicz.

Jacek Majchrowski

Gdy idzie o Centrum [Centrum Kongresowe] już jest cały ten rok zabukowany, 180 dni w przyszłym roku także, a rezerwacje są już na 2020 rok.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kraków Congress Centre do końca 2014 roku Centrum Kongresowe jest zarezerwowane na 60 dni. Natomiast z 365 dni w 2015 roku zarezerwowano już 175.

Jak podkreśliła Izabela Helbin, dyrektor zarządzającego obiektem Krakowskiego Biura Festiwalowego w rozmowie z krakowską Gazetą Wyborczą, do Centrum spływają rezerwacje na 2016, 2017, a nawet 2020 rok.

Jacek Majchrowski

Financial Times pisał, że Kraków jest bardzo dobrym miastem pod względem atrakcyjności inwestycyjnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2012 roku Financial Times opublikował artykuł, mówiący o Krakowie jako mieście przyciągającym inwestycje w  outsourcingu procesów biznesowych. (BPO investment). Sektor BPO stawiał Kraków na rynku biurowym na drugim miejscu, tuż za Warszawą.

Sławomir Ptaszkiewicz

Czas reakcji służb porządkowych [policja] spadł z 32 do 17 minut.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych, jakie udało uzyskać się zespołowi Demagoga z Rady Miasta, sięgających sierpnia 2013 roku wynika, że czas reakcji na zdarzenie wynosi dokładnie 16:59 minut. Oznacza to spadek w stosunku do stycznia 2012 roku, kiedy to czas reakcji wynosił 33 minuty.

save image

Zespół Demagoga oczekuję na uaktualnione dane z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Tomasz Leśniak

Jesteśmy trzecim pod tym względem miastem w Europie [chodzi o zanieczyszczenie powietrza]

Prawda Ukryj uzasadnienie

Raport Europejskiej Agencji Środowiska podaje przegląd oraz analizę stanu powietrza  w 386 miastach Unii Europejskiej. Kraków uplasował się na trzecim miejscu, “przegrywając” jedynie z dwoma miastami Bułgarii.

 

14090444341525008479.jpg

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >