Debata przed drugą turą w Gdańsku.

25 listopada w Radiu Gdańsk odbyła się debata Pawła Adamowicza i Andrzeja Jaworskiego, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów.

Rozmowie towarzyszyła wyjątkowo gorąca atmosfera, nie odbyło się bez argumentów ad personam, kandydatom trzeba jednak przyznać, że byli do niej dobrze przygotowani. Poruszano głownie tematy związane z infrastrukturą drogową, polityką społeczną i rewitalizacją poszczególnych dzielnic.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Jaworski

Paweł Adamowicz bierze wynagrodzenie za zasiadanie w radach nadzorczych firm.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Paweł Adamowicz zasiada w radach nadzorczych dwóch przedsiębiorstw: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z.o.o. Z tego tytułu osiągnął w roku 2013 dochód 123 159,91 zł.

Paweł Adamowicz

Na stronie internetowej nie ma żadnej aktywności posła Jaworskiego na terenie Gdańska.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na oficjalnej stronie Andrzeja Jaworskiego, w czasie pełnienia funkcji posła na Sejm RP nie opisuje się jego działalności na rzecz Gdańska do momentu ogłoszenia uczestnictwa w wyborach na prezydenta miasta.

Andrzej Jaworski

Kilkaset metrów od gabinetu P.A. są dzielnice w których w mieszkaniach komunalnych nie ma łazienek.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Biuro Pawła Adamowicza znajduję się przy ulicy Nowe Ogrody 8/12. Jedno z mieszkań w którym nie ma łazienki w lokalu, a znajduję się na korytarzu mieści się przy ulicy Na Stoku 23. Wg. Google Maps odległość między tymi lokalami wynosi 950m.

Paweł Adamowicz

Otworzyliśmy domy dziennego pobytu dla seniorów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Gdańsku funkcjonuje 5 dziennych domów pomocy oraz 4 kluby samopomocy dla osób w podeszłym wieku. 2 z nich są placówkami publicznymi.

Paweł Adamowicz

Tworzymy razem z NGOsami dzielnicowe domy pobytu dla dorosłych niepełnosprawnych np. na Wajdeloty.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Gdańsku jest 8 Środowiskowych Domów Samopomocy m.in. przy ul. Wajdeloty 28a który jest prowadzony przez Gdańską fundację “I Ty Możesz Wszystko”

Paweł Adamowicz

Na Oruni wyremontowaliśmy kuźnię, która stała się domem sąsiedzkim prowadzonym przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kawiarnia Kuźnia mieści się przy ul. Gościnnej 10 w Gdańsku Oruni w najmniejszym domu podcieniowym o konstrukcji szachulcowej zachowanym na Żuławach.

Prace rewaloryzacyjne w budynku zostały przeprowadzone przez Gminę Miasta Gdańsk w 2012 r., która  użyczyła budynek Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych. KUŹNIA działa w formule przedsiębiorstwa społecznego – wypracowane zyski inwestowane są w rozwój działalności Kuźni.

Paweł Adamowicz

Na Dolnym Mieście stworzyliśmy socjoterapeutyczną świetlicę wraz z Caritasem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od marca do października 2013r. budynek przy ulicy Dobrej 8A i B został przebudowany.
13 lutego 2014r. budynek został przekazany “Świetlicy Dobrej” zarządzanej przez Caritas.

Andrzej Jaworski

W programie Pawła Adamowicza obiecany jest wzrost o 50% środków na remont i utrzymanie chodników, a w porównaniu z 2014 w 2015, natomiast w budżecie jest spadek o 6,4%

Prawda Ukryj uzasadnienie

Paweł Adamowicz w swoim programie obiecuje zwiększyć o 50% wydatki na remonty i utrzymanie ulic i chodników.

Andrzej Jaworski

W programie Pawła Adamowicza obiecany jest wzrost o 50% środków na remont i utrzymanie chodników, a w porównaniu z 2014 w 2015 w budżecie jest spadek o 6,4%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W projekcie budżetu miasta Gdańska na 2015 rok na modernizację chodników planuje się przeznaczyć 15 498 tys.zł. Kwota ta będzie niższa o 15% od wydatków na ten cel w 2014 roku.

Andrzej Jaworski

W 2014 było 19 mln a na 2015 jest zaplanowane 17 mln na chodniki.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W projekcie budżetu miasta Gdańska na 2015 rok na modernizację chodników planuje się przeznaczyć 15 498 tys.zł. W budżecie na 2014 rok na ten cel przeznaczono 18 243 tys zł.

Andrzej Jaworski

W budżecie 2015 na bezpieczeństwo ruchu pieszych rowerzystów i kierowców nie ma ani złotówki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W projekcie budżetu na rok 2015 na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku nie ma zapisanych środków.(II 4.4. LP.36)

Paweł Adamowicz

2 miesiące temu cała rada miasta Gdańska, a więc i PIS przegłosowali program Gdańsk 2030.

Prawda Ukryj uzasadnienie

25 września 2014 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie “Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”. Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni.

Paweł Adamowicz

Powstały rady dzielnicy w poprzedniej kadencji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W maju 2011 roku odbyły się pierwsze wybory do rad dzielnic w Gdańsku, wcześniej nie funkcjonowały rady dzielnic.

Paweł Adamowicz

Rozszerzyliśmy aktywny udział grup społecznych poprzez radę ds. edukacji, radę do spraw sportu, kultury.

Andrzej Jaworski

Na rewitalizację dzielnic nie ma środków w budżecie na 2015.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W projekcie budżetu na rok 2015 są zapisane środki na rewitalizację Dolnego Miasta. Nie są to jednak pieniądze przeznaczone na nowe prace.(II 4.4. LP 14, 15).

Andrzej Jaworski

Rewaloryzacja Nowego Portu w budżecie 2015 r. – brak środków.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W projekcie budżetu Gdańska na 2015 rok na rewitalizację Nowego Portu nie przeznacza się żadnych środków.

Andrzej Jaworski

W budżecie 7 mln zł na budowę basenu w Osowej w latach 2015-2016.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W projekcie budżetu na budowę pływalni w Osowej przeznaczono 5 mln zł.

Andrzej Jaworski

W programie Adamowicza zapisane są baseny w dzielnicach Kokoszki, Osowa, Zaspa, Kowale.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W programie Pawła Adamowicza znajduje się projekt budowy dzielnicowych pływalni w Kokoszkach, Osowej, Zaspie i Kowalach.

Andrzej Jaworski

27 lutego 2014r Rada Miasta Gdańska przyjęła sprawę budowy basenu na Ujeścisku przy szkole podstawowej a w budżecie i programie [Adamowicza] nic o tym nie ma.

Prawda Ukryj uzasadnienie

27 lutego 2014r. w uchwale ws. Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Rada Miasta Gdańska za jedno z priorytetowych zadań programu operacyjnego “Gdańsk Moje Miasto” uznano budowę a basenu na terenie Osiedla Ujeścisko-Łostowice przy SP nr 12 ul. Człuchowska. Nie oznacza to jednak skierowania projektu do bezpośredniej realizacji.

W projekcie budżetu na 2015 rok nie zarezerwowano środków na ten cel.

Budowa basenu na Ujeścicku nie znalazła się także w programie wyborczym Pawła Adamowicza.

Paweł Adamowicz

Jest kompletnie wyremontowany kanał Raduni.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W marcu 2014r. zakończyła się przebudowa Kanału Raduni. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 136 865 310,86 zł.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >