Debata Warszawska

Przed drugą turą wyborów samorządowych w Warszawie, odbyła się telewizyjna debata urzędującej prezydent Hanny Gronkiewicz- Waltz i Jacka Sasina- kandydata Prawa i Sprawiedliwości.  Demagog.pl nie mógł przejść obok tego starcia obojętnie. #factcheck 

Sprawdzone wypowiedzi

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Motywujemy tych, którzy tutaj rzeczywiście mieszkają [ do płacenia podatków], że mają dodatkowe punkty do przedszkoli i do żłobków.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/940/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku wśród punktowanych kryteriów, branych pod uwagę podczas rekrutacji do żłobka znalazło się “Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego m.st. Warszawy”.

W przypadku odprowadzania podatków w Warszawie przez oboje rodziców, bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko przyznawanych jest 27 punktów. W sytuacji kiedy tylko jeden rodzic płaci podatki w Stolicy dziecko otrzymuje 13,5 punktu.

W odniesieniu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców bądź prawych opiekunów w Warszawie wiąże się z przyznaniem 4 punktów.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Zbudowałam pierwsze w Polsce centrum dla osób z chorobą alzheimera.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Centrum Alzheimera nie jest pierwszym w Polsce ośrodkiem zajmującym się diagnostyką, a także leczeniem osób z chorobą Alzheimera. W 2006 roku powstał Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie. Prawdą jest jednak, że jest to pierwsza tego typu jednostka o charakterze publicznym, powołana 1 czerwca 2011 roku na mocy Uchwały nr VIII/145/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2011 r.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Zorganizowałam konkurs dotyczący tego co wybiorą mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego (…) 167 tys. osób zaprogramowało ponad 2 tysiące projektów. W tej chwili jest to 35 mln złotych, w przyszłym roku będzie 50 mln złotych [ przeznaczonych na budżet obywatelski]

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych ze strony Miasta Stołecznego Warszawy, w wyniku pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego 2015 głosowało 167 tysięcy osób, zgłoszono 2 200 projektów.

Do podziału zostało wyznaczone  ponad 26 mln złotych, a nie jak stwierdziła Hanna Gronkiewicz- Waltz 35 mln. Jeśli chodzi o Budżet Obywatelski 2016, faktycznie zapowiedziano, że do podziału będzie 50 mln złotych.

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Ja zbudowałam kilkanaście parkingów w systemie „parkuj i jedź”.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W latach 2007 -2013, a więc w trakcie kadencji prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz (pełni urząd od 2006 roku) w Warszawie powstało 14 parkingów typu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride). Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Trzeba spojrzeć na barometr warszawski- 70% mieszkańców jest zadowolonych ze swojego miasta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W badaniu opinii publicznej Barometr Warszawski nie zadawano bezpośrednio pytania o zadowolenie mieszkańców  z Warszawy. Jednak na pytanie: „Kiedy myśli Pan(i) o Warszawie jako mieście, w którym żyje Pan(i) na co dzień, to czy towarzyszą Panu(i) wówczas pozytywne, czy też negatywne odczucia?” pozytywnie odpowiedziało 79% badanych, ani pozytywne, ani negatywne 14%, natomiast negatywne opinie wyraziło 7%. Z kolei na pytanie: “Proszę powiedzieć, czy mając możliwość wyboru miejsca zamieszkania wolał(a)by Pan(i) mieszkać w Warszawie, czy może gdzieś indziej?” Warszawę wskazało 69% badanych.

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

W tej chwili liczba turystów jest większa niż w Krakowie jeżeli chodzi o skalę roczną.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pod względem noclegów według raportu GUSu – Warszawa (4,6 mln) wyprzedza Kraków (4 mln) jak i inne miasta Polski zajmując pierwsze miejsce (str. 60 , 179). Zajmuje również pierwsze miejsce spośród polskich miast pod względem największej liczby zagranicznych turystów, co daje jej 29 miejsce wśród najczęściej odwiedzanych przez zagranicznych turystów miast na świecie (str.24 – Turystyka na obszarach miejskich – UE Katowice).

Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że statystyki Warszawy są wzmacniane przez tzw. turystykę biznesową, a Kraków nadal uważany jest za najatrakcyjniejsze turystycznie miasto Polski. (str.32) W takich zestawieniach Warszawa znajduje się nawet na czwartym miejscu – za Zakopanem i Gdańskiem.

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Zgodnie z barometrem 70% mieszkańców czuje się bezpiecznie po zmroku w swojej dzielnicy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi danymi Barometru Warszawskiego (VI 2014), który na zlecenie miasta bada opinię publiczną, 73% ankietowanych mieszkańców Warszawy czuje się bezpiecznie spacerując po swojej okolicy po zmroku.

Jacek Sasin

PO nie pozwala, żeby w Sejmie był procedowany obywatelski projekt o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to jest projekt, który daje większy udział w podatkach samorządom.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Projekt, o którym mówi J. Sasin to Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czyli ustawa reformująca tz. “janosikowe”. PO była jednak klubem, który zdecydowanie sprzeciwił się odrzuceniu projektu tej ustawy. J. Sasin mógł mieć na myśli głosowanie przedstawicieli Platformy Obywatelskiej w komisjach, które ten projekt odrzuciły.

Dokumenty, które zostały udostępnione Demagogowi przez Kancelarię Sejmu, pokazują, że i te przypuszczenia nie są prawdziwe. Podczas posiedzenia komisji w dniu 24 lipca 2012 roku, 15 przedstawicieli PO głosowało za wnioskiem, natomiast 14 posłów – przeciwko. Wstrzymało się 2 przedstawicieli PO, 4 nie brało udziału. Reprezentanci PiS z kolei jednomyślnie głosowali za wnioskiem.

fbb

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 9 sierpnia 2011 roku, I czytanie odbyło się 15 lutego 2012 roku, a II czytanie – 23 października 2013 roku.

Po pracach nad projektem w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych, projekt ustawy odrzucono. W komisjach tych większość stanowią posłowie Platformy Obywatelskiej, nie ma jednak informacji o tym ilu przedstawicieli tej formacji głosowało za odrzuceniem projektu ustawy.

Podczas II czytania odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku komisji o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 56 posłów głosowało za tym wnioskiem, przeciwko – 293, zaś od głosu wstrzymało się 90. W klubie PO 198 posłów zagłosowało przeciwko temu wnioskowi, PiS w większości wstrzymał się od głosu (za – 28, przeciw – 20).

W drugim głosowaniu proporcje wyglądały podobnie – PO w większości zagłosowała przeciwko odrzuceniu (197 głosów), zaś 43 posłów PiS zagłosowało za a 18 przeciw. W wyniku tych głosowań projekt ustawy skierowano ponownie do komisji sejmowych.

 

Jacek Sasin

760 mln złotych wpływa do budżetu miasta z biletów komunikacji miejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji prasowej ze strony internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2014, w 2013 roku wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 764 360 323 zł.

Jacek Sasin

Przeciętny Warszawiak, który stoi w korkach ponad 3 tys. złotych rocznie traci i 16 dni w roku.  Według rankingu Warszawa to  najbardziej zakorkowane miasto po Moskwie i Stambule.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według Tom Tom Traffic Index Warszawa to 4 najbardziej zakorkowane miasto w Europie po Istambule, Moskwie i Palermo. Według indeksu przy przeciętnie półgodzinnym dojeździe do pracy Warszawiak zmarnowałby stojąc w korkach około 4 dni.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >