Druga debata prezydencka w Radiu Kraków

12 listopada na antenie Radia Kraków odbyła się debaty prezydencka z udziałem kandydatów na prezydentów Krakowa. Kandydaci zostali  zapytamy o sprawy bezpieczeństwa i edukacji.

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

Jak chodzi o ilość przestępstw na 1000 mieszkańców, Kraków wypada słabo. Wśród 16 miast wojewódzkich, tylko w 5 jest więcej przestępstw a w 10 jest mniej. Wypadamy poniżej średniej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według analiz prowadzonych przez portal Moja Polis, wynika że Kraków rzeczywiście zajmuje szóstą lokatę w Polsce pod względem ilości przestępstw na 1000 mieszkańców.

Portal Moja Polis, w oparciu o statystyki Komendy Głównej Policji i komend powiatowych, opublikował ranking miast wojewódzkich za 2013 rok pod względem liczby przestępstw na 1000 mieszkańców. Pięć miast wojewódzkich, w których poziom przestępczości jest wyższy od Krakowa to: Katowice, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Poznań i Opole. Kraków w roku 2013 uzyskał notę 41.3. Średnia dla wszystkich miast wojewódzkich wynosi 40.43, Kraków więc rzeczywiście wypada poniżej średniej.

przestepstwa.png

Wykres 1. Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców w polskich miastach wojewódzkich w 2013 roku [za: www.mojapolis.pl, oprac. Demagog.org.pl]

Jacek Majchrowski

Było coś takiego jak budżet obywatelski. W nim projekt dotyczący lekcji angielskiego uplasował się na 3 pozycji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa – projekt  “Angielski Bezpłatnie 5 razy w tygodniu dla krakowskich uczniów” uzyskał  51850  głosów i zajął 3 miejsce. Całkowita kwota przeznaczona na projekt wynosi  2 699 506 złotych.

Jacek Majchrowski

Tomasz Leśniak: Sieć obywatelska, Watchdog Polska, wysłała do wszystkich kandydatów na prezydenta Krakowa prośbę o podpisanie zobowiązania, że w momencie kiedy któryś z nas zostanie prezydentem, to zobowiąże się nie będzie zatrudniać w spółkach i innych instytucjach zależnych od prezydenta radnych. Czemu prezydent nie podpisał tego zobowiązania i kiedy można się spodziewać, że pan to zobowiązanie podpisze?

Jacek Majchrowski: Nie dostałem takiego. Jak dostanę to podpiszę.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Wysłaliśmy zapytanie do Watchdog Polska w tej sprawie.

Sieć obywatelska Watchdog Polska proponuje, aby kandydatki i kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów zobowiązali się, że jeśli wygrają wybory:

  • będą publikować rejestry zawieranych umów w BIP – dzięki temu mieszkańcy będą mogli na bieżąco podejmować dyskusję nad celowością wydatków, pokazywać tańsze i sprawdzone rozwiązania oraz przyczyniać się do obniżenia kosztów.

  • będą publikować w BIP swoje „kalendarze” – dzięki czemu mieszkańcom łatwiej będzie zrozumieć na czym polegają działania wójta, prezydenta burmistrza, poczuć się częścią wspólnoty samorządowej i sformułować swoją ocenę czteroletniej kadencji w przyszłych wyborach.

  • nie będą zatrudniać radnych w podległych im spółkach i instytucjach, aby nie uzależniać ich od siebie. Radni mają kontrolować władzę wykonawczą, a nie być przez nią utrzymywani.

Sławomir Ptaszkiewicz

Druga rzecz to czas reakcji. [służb] On spadł radykalnie do 17 minut.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych, jakie udało uzyskać się zespołowi Demagoga z Rady Miasta, sięgających sierpnia 2013 roku wynika, że czas reakcji na zdarzenie wynosi dokładnie 16:59 minut. save imageZespół Demagoga oczekuję na uaktualnione dane z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Marek Lasota

Biorąc pod uwagę wydatki na inwestycję w szkołach, które stanowią niespełna 2% ogólnych wydatków na edukację, to jeden ze wskaźników, że w krakowskiej oświacie nie dzieje się dobrze

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wydatki na inwestycję w szkołach stanowią 2,54% ogólnych wydatków na edukację, co oznacza,  że nie jest to niespełna 2% lecz ponad 2%.

Całkowite wydatki przewidziane  na edukację w 2014 roku wynoszą  1 013 750 250 złotych. Na  wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w sumie przeznaczono: 25 730 190 złotych,  z czego 3 300 000 złotych są to wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych,  w przedszkolach  4 450 000 złotych,  w gimnazjach 2 561 750 złotych,  w liceach ogólnokształcących 100 000 złotych, w szkołach artystycznych 5997940 złotych oraz wydatki na pozostałą działalność 9 320 500 złotych.  Stanowi to 2,54 % całkowitych wydatków.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >