Gazeta Polska VD – Jacek Sasin

Jacek Sasin – kandydat PiS na prezydenta Warszawy.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Sasin

Roczne wpływy z biletów, które są sprzedawane, z biletów komunikacji miejskiej to jest zaledwie około 760mln złotych

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w roku 2013 wynosiły 764 mln złotych.

Jacek Sasin

cały budżet Warszawy wynosi ok 13 mld rocznie

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z projektu budżetu Warszawy na rok 2014 wynika, że cały budżet wynosi 12 983,3 mld złotych.

Jacek Sasin

nakłady na kulturę w Wraszawie to jest rocznie 300 kilkadziesiąt mln złotych

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z budżetem Warszawy wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2014 roku wyniosą 240 869 363  złotych.

Jacek Sasin

Hanna Gronkiewicz Waltz jest wiceprzewodniczącą rządzącej partii, jest wykładowcą akademickim.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Hanna Gronkiewicz Waltz od 14 grudnia 2013 roku po raz kolejny  objęła stanowisko Wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej. Posiada tytuł profesorski Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >