Jacek Majchrowski- blog

W ramach współpracy z Fundacją Stańczyka sprawdzamy bloga prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Majchrowski

Zadłużenie miasta jest coraz mniejsze, na koniec ubiegłego roku spadło ono poniżej 2 mld zł, a po odliczeniu kredytów i pożyczek z udziałem środków zewnętrznych wynosi ono 49 proc. naszego budżetu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wskazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kraków za rok 2013 zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 1 976 261 493,37 zł. Po odliczeniu kredytów i pożyczek (136 160 012,39 zł) zadłużenie wyniosło 1 840 102 794,60 co wynosi 49,26% całego budżetu.

budżet 2.0.png

Jacek Majchrowski

Ci którzy śledzą te dane wiedzą, że w ostatnich latach zadłużenie pod koniec roku zazwyczaj utrzymywało się w okolicy 55-58 proc. budżetu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Patrząc kilka lat wstecz, zadłużenie Miasta Kraków nie mieści się w przedziale podanym przez prezydenta miasta. W 2013 r. wskażnik zadłużenia wyniósł 52,90%, w 2012 58,70%, w 2011 59,8% w 2010 59,25%. Wszystkie dane procentowe pochodzą z sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Kraków z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Jacek Majchrowski

Gdyby podzielić dług Krakowa na jednego mieszkańca, na każdego z nas przypadłoby 2602 zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zadłużenie Krakowa pod koniec 2013r. wynosiło 1.976 mld zł co dzieląc przez liczbę mieszkańców (758 992 tys.) z tego samego okresu daje nam wynik 2603 zł długu przypadające na jednego mieszkańca.

Jacek Majchrowski

Na mieszkańca Warszawy przypada 3442 zł, na mieszkańca Wrocławia – 3333 zł, w Łodzi – 2965 zł, a w Poznaniu – 3371 zł

Prawda Ukryj uzasadnienie

W celu łatwiejszej prezentacji danych, poniżej podajemy dane dla wymienionych przez Jacka Majchrowskiego miast.

Warszawa

Wrocław

Łódź

Poznań

  • Ludność 548028 / Dług 1 849 415 879
  • Na mieszkańca 3375 zł

Jak widać, dane różnią się tylko nieznacznie od tych podanych przez prezydenta Krakowa, stąd oceniamy tę wypowiedź jako prawdziwą.

 

W celu łatwiejszej prezentacji danych, poniżej podajemy dane dla wymienionych przez Jacka Majchrowskiego miast.

Warszawa

Wrocław

Łódź

Poznań

  • Ludność 548028 / Dług 1 849 415 879
  • Na mieszkańca 3375 zł

Jak widać, dane różnią się tylko nieznacznie od tych podanych przez prezydenta Krakowa, stąd oceniamy tę wypowiedź jako prawdziwą.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >