Łukasz Gibała o edukacji – część pierwsza

W swoim programie dotyczącym kwestii edukacji, Łukasz Gibała zdobył się na szokującą tezę twierdząc, iż połowa uczniów gimnazjum nie czyni żadnego postępu w tej szkole w porównaniu z ich wynikami w szkole podstawowej. Czy to prawda?

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

Ranking Instytutu Badań Edukacyjnych jasno wskazuje, że w z krakowskim szkolnictwem coś jest nie tak. Badania Instytutu oparte są o tzw. edukacyjną wartość dodaną. To wskaźnik, który porównuje wyniki ucznia, kiedy rozpoczyna i kiedy kończy szkołę – czyli na przykład egzamin na koniec podstawówki z egzaminem kończącym gimnazjum. (…) W połowie gimnazjów młodzież nie robi żadnych postępów.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według oficjalnych danych surowych, prezentowanych przez Krakowski Portal Edukacyjny, połowa szkół gimnazjalnych w Krakowie ma ujemny wynik EWD w teście matematyczno-przyrodniczym. 46% gimnazjow posiada ujemne wyniki całościowe (średnia arytmetyczna z testu humanistycznego i matematycznego).

Według metodologii Instytutu Badań Edukacyjnych wskaźnik EWD w skali kraju ma z definicji wartość 0. Wartość dodatnia wskazuje na wyższą efektywność nauczania a wartość ujemna na niższą efektywność.

Z danych na stronie Krakowskiego Portalu Edukacyjnego wynika, że 32 z 81 szkół ma wynik EWD dla testu humanistycznego na poziomie ujemnym a 12 szkół nie przekracza granicy +1 (ich wyniki znajdują się w przedziale 0-1). Jesli chodzi o test matematyczno-przyrodniczy, to 40 z 81 szkół ma wynik ujemny, zaś 8 szkół posiada wynik nie przekraczający +1. Po wyliczeniu średniej arytmetycznej (wynik EWD dla testu humanistycznego + matematyczno-przyrodniczego/2) dla wszystkich gimnazjów, okazuje się, 37 na 81 szkół posiada wynik ujemny (46% szkół). Są to wyniki szkół za lata 2011-2013.

Z kolei z danych opublikowanych przez portal Miasto Pociech, wynika, że w 2013 roku 31 na 82 gimnazjów posiadało wynik ujemny (38% szkół).

Poniżej znajdują się wykresy prezentujące EWD dla krakowskich gimnazjów w latach 2012-2014. Szkoły znajdujące się w prawym górnym rogu to tzw. “szkoły sukcesu”, szkoły w lewym górnym – szkoły wspierające. Na dole od osi X znajdują się: po prawej szkoły niewykorzystanych możliwości po lewej – szkoły wymagające pomocy.

ewd gh.png

Wykres 1. Wskaźnik humanistyczny dla krakowskich szkół gimnazjalnych dla lat 2012-2014 [źródło: ewd.edu.pl].

 

ewd gmp.png

Wykres 2. Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy dla krakowskich szkół gimnazjalnych dla lat 2012-2014 [źródło: ewd.edu.pl].

 

Łukasz Gibała

Świetlice szkolne są w krakowskich szkołach traktowane po macoszemu – wydaje się na ich funkcjonowanie zaledwie 8% środków na edukację. Tymczasem we Wrocławiu czy Łodzi świetlice są doceniane znacznie bardziej – tamtejsze władze przeznaczają na nie odpowiednio 22 i 18% oświatowych wydatków.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według Budżetu Krakowa w latach 2013-2014 wydatki na świetlice szkolne wynosiły ok. 11% środków na tzw. “edukacyjną opiekę wychowawczą”. Nakłady te były rzeczywiście wyższe we Wrocławiu i Łodzi (najwyższe we Wrocławiu), jednak proporcje tych wydatków są nieco odmienne od prezentowanych przez Ł. Gibałę.

Według Budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok, na świetlice szkolne przeznaczone jest ogółem 21 333 100 zł. Świetlice w planie budżetowym należą do działu “Edukacyjna opieka wychowawcza”, na który przeznaczono 183 926 280 zł. Oznacza to, że w 2014 na świetlice przeznaczono 11,6% środków dedykowanych na opiekę edukacyjną. W roku 2013 przeznaczono zaś 11,7%.

Patrząc z perspektywy prezentowanej przez Ł. Gibałę, czyli analizując wydatki na świetlice przez pryzmat środków przeznaczanych na edukację (tu dział “Oświata i wychowanie”) w 2014 roku, należy stwierdzić, że kwoty przeznaczone na świetlice to ok 2.1% środków na oświatę. Jest to jednak niemiarodajne, bowiem świetlice rozliczane są w ramach wyżej wymienionej “opieki wychowawczej” a nie edukacji.

Z kolei z budżetu Wrocławia w 2014 roku przeznaczono 26% środków na świetlice – 20 052 755 zł z puli 77 220 190 zł. Zaś w 2013 roku było to 17 297 486 złotych, a więc 24% środków.

Z budżetu miasta Łódź wynika z kolei, że na świetlice szkolne w 2014 roku przeznaczone zostało 19,3% środków z puli opieki edukacyjnej. W 2013 było to 18,8% środków.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >