Łukasz Gibała o tym, jak w Krakowie jest i jak być powinno

W wywiadzie dla KRKnews Łukasz Gibała omówił kompleksowo aktualny stan utrzymania Krakowa i to, jak chciałby, by miasto wyglądało – do czego doprowadzić ma jego prezydentura. Ile było prawdy w słowach kandydata? Sprawdź!

Sprawdzone wypowiedzi

Łukasz Gibała

Zgłosiłem razem z innymi posłami Twojego Ruchu około 15 projektów ustaw gospodarczych. Jedna z nich to „firmę na próbę”, która umożliwia przez trzy miesiące przetestowanie swojego pomysłu na biznes – bez biurokracji i bez płacenia żadnych, poza VAT-em, podatków. Innym przykładem może być ustawa zmniejszająca o 30% składki na ZUS, dzięki czemu w Polsce znacznie obniżyłyby się koszty pracy, czyli spadłoby bezrobocie.

 (…)

I pomagałem mu (J. Palikotowi – przyp. red.) w tym, zgłaszając kolejne projekty ustaw. Przykładem może być ustawa obniżająca składki ZUS, kolejna – skracająca czas Urzędu Skarbowego na zwrot  nadpłaconego VAT-u z 60 do 30 dni czy jeszcze inna, wprowadzająca kary finansowe za opieszałość urzędniczą.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z zestawiania ustaw gospodarczych nad którymi pracował Łukasz Gibała wynika, że złożył razem z klubem Twojego Ruchu 15 projektów. Przytoczone przez niego charakterystyki projektów są zgodne z prawdą. Poniżej odwołania do konkretnych dokumentów:

Łukasz Gibała

Koszt pięciu linii tramwajowych, które proponuję, czyli linii Krowodrza Górka – Górka Narodowa, Meissnera – Mistrzejowice, Zwierzynieckiej oraz tych w ciągu ul. Stella-Sawickiego i Al. Słowackiego, to niecały miliard złotych.

 

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Deklaracja Ł. Gibały jest trudna do weryfikacji, gdyż istniejące dokumenty miasta Krakowa nie podają kosztów nowych linii tramwajowych. Jedynie źródła, tj. materiały prasowe także podają zmienne liczby.

Projekty wskazane przez Ł.Gibałę są w większości projektami już proponowanymi przez Urząd Miasta oraz mieszkańców. Nie ma jednak oficjalnych danych na temat kosztów budowy nowych trakcji czy też uruchomienia nowych tramwajów. Jedyne liczby jakie można odnaleźć, to te podane przez krakowskie gazety. Trudno jednak ocenić ile wynosić mogą dokładnie budowy tych linii, ze względu na specyfikę każdej z osobna. Jak pokazuje portal Infotram, koszt budowy linii tramwajowych jest zależny od miasta, a także od rodzaju budowy: czy jest to infrastruktura dodatkowa, czy też nowa, czy wiąże się z budową dodatkowej jezdni, itp. Dla przykładu, koszt trasy tramwaju na Czerwone Maki wyniósł 182 mln złotych przy 3,3 km (55 mln za km).

Projekt pierwszej ze wspomnianych linii nie jest pomysłem nowym. Został on już zaprezentowany przez władze miasta, odbyły się także na ten temat Konsultacje Społeczne. Jak możemy przeczytać w Gazecie Krakowskiej z lutego 2014 roku, koszt tramwaju na trasie Krowodrza Górka-Górka Narodowa ma wynieść ok. 200 mln złotych. Trasa ta ma wynosić 4,6 km. Z dokumentu “Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji strategicznych na dzień 30 września 2013” pojawia się informacja, że na linię tramwajową Krowodrza Górka-ul. Bociana przeznaczone było z budżetu miasta 357 tys. złotych.

Podobnie trasa Meissnera-Mistrzejowice pojawia się w prasie jako planowana inwestycja. Niektóre źródła, jak portal Kraków Nasze Miasto, podają, że wyniesie ona ok. 150 mln złotych. Inne, np. Gazeta Krakowska, wskazują na kwotę 142 mln złotych.

Również plany powstania tzw. “Trasy Zwierzynieckiej” oraz tras tramwajowych na ulicy Stella-Sawickiego i alei Słowackiego nie są nowe. Wg. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2017 linia na Stella-Sawickiego ma mieć 4 km, na alei Słowackiego 1 km podwójnego torowiska, zaś Trasa Zwierzyniecka ma 1,8 km. Nie ma jednak podanych kosztów tych linii. Jedynie w artykule z Gazety Krakowskiej z lipca 2012 roku podane są informacje o przybliżonych kosztach inwestycji na Stella-Sawickiego – 391 mln złotych. Ciężko zaś ocenić koszt Trasy Zwierzynieckiej, ponieważ jest to rozbudowany projekt. Wiadomo, że w 2013 roku z budżetu miasta przeznaczono na nią 329 tys. złotych, a jest to zaledwie część kosztów budowy. Brak natomiast jakichkolwiek wiadomości o kosztach inwestycji na al. Słowackiego.

Podsumowując te dane, które posiadamy (a których źródłem są głównie artykuły prasowe) okazuje się, że koszt tych inwestycji mógłby wynieść 741 329 000 złotych. Nie są to jednak dane jednoznaczne, dlatego słowa Ł. Gibały pozostają nieweryfikowalne.

 

Łukasz Gibała

Każdy dodatkowy podatnik w Krakowie to ok 1,5 tys. zysku dla miasta.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa w roku 2013 wynika, że dochody miasta z tytułu podatku dochodowego wyniosły 957 700 055 zł. Na koniec roku 2013 miasto zamieszkiwało 759 489 osób. Wynika z tego, że dochód miasta z tytułu podatku dochodowego od jednej osoby wynosił 1260,98 zł.

Łukasz Gibała

W efekcie mamy (Krakowianie) jedną z niższych średnich pensji wśród największych polskich miast

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Wedle danych GUS  z I kwartału 2014 roku mieszkańcy województwa małopolskiego wcale nie zarabiają najmniej spośród największych miast Polski. Najwyższe pensje pobierają mieszkańcy województw: mazowieckiego (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych – 4 981,47) i śląskiego (4 038,98), jednak Małopolanie  (3 690,19) zarabiają więcej niż mieszkańcy województwa łódzkiego (3 592,32), wielkopolskiego (3 577,21) oraz zachodnio-pomorskiego (3 588,62). Ze względu na brak oficjalnych danych dotyczących zarobków w samych wspominanych przez Łukasza Gibałę miastach, wypowiedź należy uznać za nieweryfikowalną, a przy tym niekoniecznie prawdopodobną.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >