Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #5

Już tylko 4 dni pozostały do I tury wyborów samorządowych. Kampania w Gdańsku wkroczyła w decydującą fazę – dzisiaj publikujemy nasz ostatni przedwyborczy raport sprawdzający wypowiedzi kandydatów z miasta stolicy Solidarności. Czy walka o fotel prezydenta Gdańska zakończy się już w najbliższą niedzielę? Czy może też decyzją wyborców czeka nas dogrywka za dwa tygodnie? O tym przekonamy się już niebawem, tymczasem zapraszamy do lektury naszej najnowszej analizy.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Wałęsa

PiS chce też zabrać siedzibę Polskiej Agencji Kosmicznej. Przecież to rządy PO i PSL powołały tę jednostkę. Ustanowiliśmy, że ona ma być w Gdańsku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku, Jarosław Wałęsa krytykował decyzje partii rządzącej, będące próbą centralizacji władzy i administracji państwowej w Warszawie, “wokół jednej osoby”. Jako przykład takiej decyzji podał planowane przeniesienie siedziby państwowej Polskiej Agencji Kosmicznej z Gdańska do Warszawy.

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, nad którym trwają obecnie prace w Radzie Ministrów. Wnioskodawcą jest Minister Rozwoju i Finansów, a projekt znajduje się obecnie (26.09.2018) w Komisji Prawniczej RM.

W art. 1 projektu można znaleźć zapis zmieniający art. 1 ust. 3 obowiązującej obecnie ustawy z 2014 roku (Dz. U. 2018 poz. 601) tak, by uzyskał on brzmienie “3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa”.

Ustawa, na podstawie której utworzono Polską Agencję Kosmiczną, była projektem poselskim, pod którym podpisali się posłowie z różnych klubów, nie tylko PO i PSL. Przedstawicielem wnioskodawców był Waldemar Pawlak. W głosowaniu nad przyjęciem projektu ustawy z 2014 r. w trzecim czytaniu miażdżąca większość 434 posłów opowiedziała się za, przeciw było 3 posłów, a 1 wstrzymał się od głosu.

Umiejscowienie Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku dokonało się dzięki wniesieniu stosownej poprawki w Senacie. Jak podawały media (i potwierdził to sam zainteresowany), poprawkę zgłosił prof. Edmund Wittbrodt, senator wybrany z list Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 64 (Gdynia i powiat pucki). Zarówno za odrzuceniem poprawki jak i przeciw jej odrzuceniu głosowało po 220 posłów. Wymagana większość do odrzucenia poprawki wynosiła 223 głosy. Za umiejscowieniem Agencji w Gdańsku było 192 ze 198 głosujących posłów PO, natomiast przeciwnym umiejscowieniu Agencji w Gdańsku było 127 ze 131 głosujących posłów PiS, 28 z 29 głosujących posłów PSL, a także 25 z 29 głosujących posłów SLD, 13 z 25 głosujących posłów Twojego Ruchu, 10 z 17 głosujących posłów niezrzeszonych, a także 14 z 15 głosujących posłów Solidarnej Polski.

Choć posłowie PSL byli w zdecydowanej większości przeciwni samemu ulokowaniu PAK w Gdańsku, uprawnione jest powiedzenie, że to rząd PO-PSL „ustanowił, że ona ma być w Gdańsku”. Senator PO wniósł przyjętą ostatecznie przez Sejm poprawkę o takim właśnie umiejscowieniu Agencji, a sprawozdawcą całego projektu poselskiego był poseł PSL. Wypowiedź Jarosława Wałęsy uznajemy zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Jarosław Wałęsa
Kandydat na prezydenta Gdańska


PiS chce też zabrać siedzibę Polskiej Agencji Kosmicznej. Przecież to rządy PO i PSL powołały tę jednostkę. Ustanowiliśmy, że ona ma być w Gdańsku.

Paweł Adamowicz

W trakcie 20 lat pozyskaliśmy ponad 130 tys. nowych podatników PIT.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

W czerwcowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej Paweł Adamowicz powiedział, że jego pro-społeczna prezydentura spowodowała wzrost dochodów miasta poprzez przyciągnięcie nowych płatników PIT.

Dane dotyczące liczby podatników PIT rozliczających się w Gdańsku uzyskaliśmy zwracając się do Urzędu Miasta w trybie dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi na nasze pytanie Izba Administracji Skarbowej zaznaczyła, że dysponuje takimi danymi tylko od 2004 roku. Wypowiedź Pawła Adamowicza uznajemy zatem za nieweryfikowalną.

W 2004 roku w Gdańsku było 206 991 podatników PIT. W 2017 roku liczba ta wzrosła do 280 745 osób. Żeby wypowiedź urzędującego prezydenta była prawdziwa, w latach 1998-2004 liczba podatników rozliczających PIT w Gdańsku musiałaby wzrosnąć o 56 246 osób.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


W trakcie 20 lat pozyskaliśmy ponad 130 tys. nowych podatników PIT.

Paweł Adamowicz

Liczba hoteli wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat czterokrotnie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty wyborczej Paweł Adamowicz zaznaczył, że istotną gałęzią gdańskiej gospodarki jest turystyka. Jak zaznaczył, turystyka w Gdańsku szybko się rozwija, co widać między innymi po rosnącej liczbie hoteli.

Informacje na temat liczby hoteli w Gdańsku uzyskaliśmy zwracając się do Urzędu Miejskiego w trybie dostępu do informacji publicznej.

Jak widać w powyższej tabeli, w 2003 roku w Gdańsku było 14 hoteli, a w 2018 roku jest ich już 54, czyli 3,76 raza więcej. Zaokrąglenie do całych jednostek uznajemy za dopuszczalne, a wypowiedź Pawła Adamowicza za prawdziwą.

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska


Liczba hoteli wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat czterokrotnie.

Kacper Płażyński

Na początku tego roku nagle kilkudziesięciu kierowców odeszło z tej firmy [GAiT].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty wyborczej organizowanej przez Radio Gdańsk, Kacper Płażyński wspomniał o kłopotach miejskiej półki przewozowej Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Powiedział, że na początku roku z GAiT odeszło kilkudziesięciu kierowców.

W celu zweryfikowania tego stwierdzenia zwróciliśmy się do GAiT, która jako spółka miejska ma obowiązek udzielenia żądanej informacji publicznej. Według informacji podanych przez spółkę, stan zatrudnienia w grupie zawodowej kierowców autobusu na koniec każdego kolejnego miesiąca wynosił odpowiednio:

  • grudzień 2017: 480
  • styczeń 2018: 473
  • luty 2018: 469
  • marzec 2018: 466
  • kwiecień 2018: 467
  • maj 2018: 462
  • czerwiec 2018: 465
  • lipiec 2018: 463
  • sierpień 2018: 463
  • wrzesień 2018: 467.

Jak można zauważyć, na samym początku roku z GAiT odeszło tylko siedmiu kierowców, a w pierwszym kwartale – jedenastu. Nieuzasadnione jest powiedzenie, że na początku roku odeszło „kilkudziesięciu kierowców”, co sugeruje znacznie większą skalę problemu. Ponadto, nawet w najgorszym pod względem stanu zatrudnienia miesiącu, jakim był maj, względem końca ubiegłego roku ubyło tylko 18 kierowców. Wypowiedź Kacpra Płażyńskiego uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Kacper Płażyński
Kandydat na prezydenta Gdańska


Na początku tego roku nagle kilkudziesięciu kierowców odeszło z tej firmy [GAiT].

Kacper Płażyński

W Gdańsku brakuje około 80 kierowców w autobusach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Komentując kondycję Gdańskich Autobusów i Tramwajów, Kacper Płażyński wspomniał, że w Gdańsku brakuje około 80 kierowców autobusów.

Zwróciliśmy się do GAiT z prośbą o udostępnienie informacji na temat liczby wakatów na stanowisko kierowcy autobusu. Według informacji podanej przez przewoźnika, zgodnie ze stanem na dzień 8 października 2018 było to 79,5 etatu. Około 80 nowych kierowców byłoby w stanie zapełnić obecne wakaty, zatem Kacpra Płażyńskiego należy uznać za prawdziwą.

Share The Facts
Kacper Płażyński
Kandydat na prezydenta Gdańska


W Gdańsku brakuje około 80 kierowców w autobusach.

Elżbieta Jachlewska

Prawie 40% szkół w Gdańsku to placówki niepubliczne.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty zorganizowanej przez trójmiejską redakcję Gazety Wyborczej, Elżbieta Jachlewska powiedziała, że niemal 40% szkół w Gdańsku to szkoły niepubliczne, tym samym krytykując niską jej zdaniem dostępność edukacji.

O liczbę szkół publicznych i niepublicznych w Gdańsku zapytaliśmy Urząd Miasta w trybie dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi uzyskaliśmy szczegółowy wykaz samorządowych i niesamorządowych szkół funkcjonujących w Gdańsku.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego, w Gdańsku jest 131 samorządowych szkół publicznych, 7 niesamorządowych szkół publicznych i 69 niesamorządowych szkół niepublicznych. Jak wskazano w odpowiedzi na nasze pytania, oznacza to, że 33,33% gdańskich szkół to placówki niepubliczne.

Użyte przez Elżbietę Jachlewską sformułowanie “prawie 40%” jest nieostre i wskazuje na użycie zaokrąglenia. Taki dobór słów sugeruje jednak zaokrąglenie w górę; bardziej uzasadnione wydawałoby się użycie sformułowania “ponad 30%”. Wypowiedź uznajemy zatem za fałszywą. Choć przywołana proporcja jest dość bliska prawdziwej, użyte zaokrąglenie może być zwodnicze.

Jednocześnie należy podkreślić, że Elżbieta Jachlewska nie sprecyzowała, o jaki poziom szkół chodzi. Urząd Miasta posiada informacje wyłącznie o szkołach dla młodzieży. W odpowiedzi na nasz pytanie uwzględniono więc szkoły podstawowe, gimnazja, branżowe szkoły I stopnia, technika, licea ogólnokształcące, szkoły policealne i szkoły przysposabiające do pracy. Przyjęliśmy, że w kontekście samorządowym chodziło właśnie o szkoły dla młodzieży. Jednocześnie wysłaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prośbę o udostępnienie liczby publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Gdańsku i po uzyskaniu odpowiedzi zaktualizujemy powyższą analizę.

Share The Facts
Elżbieta Jachlewska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


Prawie 40% szkół w Gdańsku to placówki niepubliczne.

Elżbieta Jachlewska

Jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, to ilość ich cyklicznie spada. W 2009 roku to było około 26 tys. mieszkań komunalnych i socjalnych. W tej chwili jest to około 15 tys. W kolejce stoi ponad 4 tys. osób.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty wyborczej organizowanej przez Radio Gdańsk Elżbieta Jachlewska wspomniała o systematycznym spadku liczby mieszkań komunalnych w Gdańsku.

Żeby zweryfikować tę wypowiedź zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z prośbą o udostępnienie odpowiednich danych. Odpowiedź Urzędu (Ad. 4) dostępna jest w internecie.

W 2009 roku w Gdańsku było 25 960 mieszkań komunalnych. Zaokrąglenie użyte przez Elżbietę Jachlewską jest jak najbardziej dopuszczalne. Obecnie (stan na 30 września 2018) mieszkań komunalnych jest w Gdańsku 17 621 – nieco więcej niż podała Elżbieta Jachlewska, ale słuszny jest jej argument, że ilość mieszkań komunalnych „cyklicznie spada”.

Nie jest natomiast prawdą, że w kolejce na mieszkanie komunalne oczekuje obecnie „ponad 4 tys. osób”. Według danych udostępnionych przez Urząd Miejski osób tych jest 2 138, zatem wypowiedź Elżbiety Jachlewskiej musimy uznać za fałszywą.

Share The Facts
Elżbieta Jachlewska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


Jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, to ilość ich cyklicznie spada. W 2009 roku to było około 26 tys. mieszkań komunalnych i socjalnych. W tej chwili jest to około 15 tys. W kolejce stoi ponad 4 tys. osób.

Dorota Maksymowicz-Czapkowska

Będzie na Szadółkach budowana spalarnia odpadów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty w TVP3 Dorota Maksymowicz-Czapkowska wskazała zagrożenia dla zdrowia mieszkańców jako jeden z najbardziej palących problemów miasta. Jako przykład takiego zagrożenia wskazała planowaną budowę nowej spalarni odpadów w Szadółkach.

7 maja 2018 władze miasta podpisały umowę na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w gdańskich Szadółkach. W internecie opublikowano relację wideo i fotorelację z podpisania umowy. Jak informuje oficjalny portal informacyjny Miasta Gdańska, nowoczesna spalarnia będzie nosiła nazwę “Port Czystej Energii”, planowo zacznie pracę w 2021 roku, a partnerami projektu będzie 35 gmin.

Za realizację inwestycji odpowiedzialne będą włoskie koncerny Astaldi i Termomeccanica Ecologia, a operatorem spalarni zostanie francuska firma TIRU. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do miejskiej sieci elektrycznej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć w klipie informacyjnym opublikowanym przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

Choć nie można powiedzieć, że wpływ budowy nowej spalarni śmieci w Gdańsku na środowisko i zdrowie mieszkańców musi być jednoznacznie negatywny, analizowana przez nas wypowiedź dotyczy wyłącznie podjęcia przez miasto wspomnianej inwestycji. Uznajemy ją zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Dorota Maksymowicz-Czapkowska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


Będzie na Szadółkach budowana spalarnia odpadów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >