Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #1

Wraz ze zbliżającą się datą wyborów kandydaci coraz częściej udzielają się w mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz prezentują programy wyborcze i obietnice. Nie inaczej jest w Krakowie. Kampania wyborcza, być może nieco ospale, ale jednak zaczyna nabierać impetu. My sprawdzamy czy kandydaci mówią prawdę. W pierwszym raporcie z Miasta Królów przygotowaliśmy wypowiedzi: Jolanty Gajęckiej, Łukasza Gibały, Darii Gosek-Popiołek, Grzegorza Gorczycy, Jacka Majchrowskiego oraz Małgorzaty Wassermann. Przypominamy również o możliwości zgłoszenia wypowiedzi do sprawdzenia przez nasz zespół.

Sprawdzone wypowiedzi

Jolanta Gajęcka

Obecnie wydatki na oświatę to 30% budżetu miasta, wydatków budżetu miasta Krakowa.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W trakcie konferencji prasowej kandydatka na urząd prezydenta Krakowa Jolanta Gajęcka odniosła się do wydatków na edukację w Krakowie.

W budżecie miasta Krakowa na rok 2018 przewidziano 1 214 224 446 zł na wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Stanowi to 21,8% wydatków miasta, które wynoszą 5 581 357 284 zł, oraz 25,7% jego wydatków bieżących.

Mając na uwadze powyższe dane wypowiedz uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jolanta Gajęcka
Kandydatka na prezydenta Krakowa


Obecnie wydatki na oświatę to 30% wydatków budżetu miasta Krakowa

Łukasz Gibała

Budowa Trasy Łagiewnickiej. Za jej powstanie zapłacimy 1 mld 200 mln złotych, z czego 500 milionów to koszt kredytów, które będziemy musieli spłacić.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta miasta Krakowa, w wywiadzie udzielonym Onetowi poruszył kwestię związana z Trasą Łagiewnicką.

Trasa Łagiewnicka to inwestycja  obejmująca połączenie Kurdwanowa z z ul. Zakopiańską. W jej ramach powstanie ok. 3,7 km drogi, 1,7 km linii tramwajowej oraz tunele, nowe węzły drogowe, mosty, kładki, chodniki i drogi dla rowerów. Inwestycja została podzielona na 3 etapy: I trwający od 19.07 do sierpnia 2018, II od sierpnia 2018 do maja 2019, III od czerwca 2019 do grudnia 2019.

Na mocy uchwały Nr XXXVII/625/16 z dnia 17 lutego 2016 roku realizacją przedsięwzięcia zajmuje się Spółka Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna.

22 grudnia 2016 r. przetarg na budowę Trasy Łagiewnickiej wygrało konsorcjum Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A. oferując 802,2 mln złotych brutto.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w kwocie 97,56 mln złotych.

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił kredytu na realizacje inwestycji w wysokości 400 mln, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości ok. 298 mln zł.

Ponadto Polski Fundusz Rozwoju  udzielił kredytu w wysokości ok. 200 mln.

Łączna wartość kredytów wynosi ok. 898 mln złotych.

Szacunki dotyczące wszystkich kosztów związanych z inwestycją zmieniały się. W artykule opublikowanym, na stronie Kraków.pl z lipca 2018 r. pojawiła się informacją mówiąca o ok. 1,2 mld zł. Jednak w lutym 2017 r. szacowano tę kwotę na ok. 1 mld zł.

W związku z powyższym, w trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące rosnącej kwoty całości inwestycji jak i kosztów obsługi otrzymanych kredytów.

Grzegorz Gorczyca

W Krakowie mamy zaledwie 15% terenów zielonych.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Grzegorz Gorczyca, kandydat na prezydenta miasta Krakowa, w rozmowie z Agencją Informacyjną mówiąc o problemie smogu w mieście zwrócił uwagę na zieleń w mieście.

Rozróżnić trzeba pojęcie terenów zielonych od terenów zieleni.

Tereny zieleni definiuje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jako:

tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach
wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne,
zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe
oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym
i przemysłowym

Tereny zielone są natomiast pojęciem szerszym. Pod tym terminem kryją się nie tylko tereny zieleni, ale także inne niekoniecznie dostępne publicznie tereny pokryte roślinnością. Mogą być to ogródki działkowe, ogrody prywatne czy też inne formy terenów pokrytych roślinnością.

Według dokumentu Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030 opublikowanego przez Urząd Miasta w Krakowie oficjalnie znajduje się 9 terenów zieleni, są to:

 1. Błonia
 2. Krakowie ZOO
 3. Kopce
 4. Las Wolski
 5. Ogród doświadczeń im. S. Lema
 6. Ogród Botaniczny UJ
 7. Park Jordana
 8. Planty
 9. Zakrzówek/Skałki Twardowskiego

Ich powierzchnia to 1514 ha co stanowi ok. 15% powierzchni miasta.

Według dokumentu

kolejne tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostaną objęte ochroną jako użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Razem z obszarami już objętymi ochroną (istniejącymi parkami krajobrazowymi, rezerwatami, użytkami ekologicznymi i obszarami Natura 2000), obejmą one 17,50% powierzchni miasta

Tak więc stwierdzenie, iż w Krakowie jest 15% terenów zieleni byłoby prawdziwe. W wypowiedzi jednak mowa jest o terenach zielonych, których w Krakowie jest więcej, w związku z czym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Grzegorz Gorczyca
Kandydat na prezydenta Krakowa


W Krakowie mamy zaledwie 15% terenów zielonych.

Daria Gosek-Popiołek

Firma Budimex zaproponowała w przetargu, że wykona pomnik Armii Krajowej pod Wawelem za 3 mln złotych. To ponad dwa razy więcej niż planowało wydać miasto.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Daria Gosek-Popiołek kandydująca w tych wyborach z poparciem Partii Razem w poście opublikowanym na portalu Facebook poruszyła temat pomnika Armii Krajowej.

Pomnik Armii Krajowej miał zostać zbudowany na Bulwarze Czerwińskim. Miasto planowano przeznaczyć na ten cel ponad 1,4 mln złotych brutto.

W przetargu udział wzięły następujące firmy:

 1. Firma Kamieniarska Road Memory z oferta 1 988 999,99 złotych brutto.
 2. Budimex S.A. z oferta 3 056 550,00 złotych brutto.

W lipcu podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu.

Na podstawie powyższych danych wypowiedz uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Daria Gosek-Popiołek
Kandydatka na prezydenta Krakowa


Firma Budimex zaproponowała w przetargu, że wykona pomnik Armii Krajowej pod Wawelem za 3 mln złotych. To ponad dwa razy więcej niż planowało wydać miasto.

Jacek Majchrowski

SAM tylko Kraków na inwestycje przez cztery ostatnie lata wydał prawie 3 mld zł!

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jacek Majchrowski, obecny prezydent Krakowa, w poście opublikowanym na portalu Facebook odniósł się do kwot przeznaczanych na inwestycje w Krakowie.

Wydatki budżetu miasta Krakowa kształtowały się następująco w danych latach:

2014

 • 402,7 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 242,2 mln zł na inwestycje programowe
 • 16,5 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

2015

 • 312,8 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 339,3 mln zł na inwestycje programowe
 • 8,1 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

2016

 • 266,8 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 422,2 mln zł na inwestycje programowe
 • 14,6 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

2017

 • 168,7 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 427,3 mln zł na inwestycje programowe
 • 12,1 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

2018

 • 325 mln zł na program inwestycji strategicznych
 • 719,8 mln zł na inwestycje programowe
 • 13,7 mln zł na zadania inwestycyjne dzielnic

Łącznie wszystkie wydatki inwestycyjne w latach 2014-2017 wyniosły 2,63 mld zł, natomiast między 2015 a 2018 rokiem są to 3,03 mld zł.

Biorąc uwagę powyższe dane oraz to, że wypowiedź jest z 4 września 2018 r. i w związku z tym dotyczy wydatków inwestycyjnych od 4 września 2014 r. wypowiedź uznajemy z prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa


Sam tylko Kraków na inwestycje przez cztery ostatnie lata wydał prawie 3 mld zł!

Jacek Majchrowski

Właśnie do Krakowa dotarły nowe mercedesy za blisko 100 mln zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Urzędujący prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w poście na portalu Facebook poruszył temat nakładów na tabor komunikacji miejskiej w Krakowie.

We wrześniu 2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie otrzymało 86 nowych autobusów marki Mercedes-Benz.

56 z nich zostało zakupionych w ramach przetargu za 65,4 mln zł netto (80,5 mln zł brutto). Kolejne 30 maszyn dostarczone zostało w formie leasingu na kwotę 41,4 mln zł netto (50,9 mln zł brutto). Łącznie daje to dostawę autobusów na kwotę 106,8 mln zł netto (131,3 mln zł brutto).

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa


Właśnie do Krakowa dotarły nowe mercedesy za blisko 100 mln zł.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Małgorzata Wassermann

Kraków NIE korzysta z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Małgorzata Wassermann, kandydatka na prezydenta miasta Krakowa, w poście opublikowanym na portalu Facebook zwróciła uwagę na to, że Kraków nie korzysta z jednego z państwowych programów rozwoju infrastruktury. Do jej słów odniósł się prezydent Majchrowski twierdząc, iż program skierowany jest jedynie do mniejszych miast i terenów wiejskich.

Celem Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest

wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej

Miasto Kraków w latach 2016-2018 nie otrzymało żadnych środków w ramach programu.

Nie jest również prawdą to, że program skierowany jest jedynie do mniejszych miast i terenów wiejskich. Przytoczony przez Jacka Majchrowskiego komunikat, na co też zwróciła uwagę Małgorzata Wassermann, odnosił się do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Jednak zaznaczyć trzeba, iż w przypadku Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wyszczególnionych jest sześć kryteriów, które powiaty i gminy muszą spełniać aby móc korzystać z dofinansowania. Te kryteria to:

 • kryterium techniczne
 • kryterium sieciowe
 • kryterium dostępności komunikacyjniej
 • kryterium dochodowe
 • kryterium kontynuacji ciągu
 • kryterium brd (wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości)

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy z prawdziwą.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Kandydatka na prezydenta Krakowa


Kraków nie korzysta z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >