Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #3

Liczba kandydatów na prezydenta miasta Krakowa stale zmniejsza się. Jako kandydaci nie zostali zarejestrowani Grzegorz Gorczyca oraz Gniewomir Rokosz-Kuczyński, który nie ogłaszał wcześniej swojego startu. Obecnie włodarzem miasta chce zostać sześciu kandydatów. W ostatnich dniach odbyły się w Krakowie dwie przedwyborcze debaty, jednak w żadnej z nich nie mogliśmy wysłuchać Małgorzaty Wassermann i Jacka Majchrowskiego. W trzecim już raporcie sprawdziliśmy wypowiedzi pięciu kandydatów, są to: Jolanta Gajęcka, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Jacek Majchrowski oraz Małgorzata Wassermann. Sprawdź jak oceniliśmy ich wypowiedzi.

Przypominamy również o możliwości zgłoszenia wypowiedzi do sprawdzenia przez nasz zespół. Można to zrobić za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych lub w formularzu zgłoszeniowym na stronie.

Sprawdzone wypowiedzi

Jolanta Gajęcka

360 mln zł – na tyle teraz wyceniana jest ta działka 15 hektarowa przez dyrekcję szpitala [uniwersyteckiego].

Prawda Ukryj uzasadnienie

W trakcie pierwszej przedwyborczej debaty Gazety Wyborczej kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa Jolanta Gajęcka odniosła się do kwestii zagospodarowania części terenów należących do Szpitala Uniwersyteckiego.

W związku z budową nowej siedziby Szpital Uniwersytecki pozyskać musi odpowiednie środki na inwestycję. W związku z tym na sprzedaż przeznaczył działkę o powierzchni ok. 15 ha. 18 września 2018 r. podpisany został list intencyjny między władzami szpitala i Polskim Holdingiem Nieruchomości S. A. Podczas konferencji prasowej związanej z podpisaniem listu p. o. dyrektora szpitala powiedział, iż szacunkowa wartość działki to 360 mln zł.

Warto również zaznaczyć, iż na stronie internetowej Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim znajduję się informacja, według której wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia wynosi  383 747 tys. zł (stan na marzec 2017 r.).

Działka należąca do Szpitala Uniwersyteckiego jest jednym z ostatnich terenów (zwłaszcza tej wielkości), które wystawione są na sprzedaż w obrębie centrum miasta. Zasadniczą kontrowersyjną kwestią jest to, kto zakupi ten teren oraz to jak zostanie on zagospodarowany. Poza Polskim Holdingiem Nieruchomości S. A. działką zainteresowane jest także miasto. Podmioty te deklarują, iż wykonają własne wyceny terenu.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jolanta Gajęcka
Kukiz’15


360 mln zł – na tyle teraz wyceniana jest ta działka 15 hektarowa przez dyrekcję szpitala.

Łukasz Gibała

W Krakowie mamy rzeczywiście ponad 12 mln turystów rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W trakcie przedwyborczej debaty TOK FM kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa Łukasz Gibała odniósł się do kwestii ruchu turystycznego w centrum Krakowa.

Według raportu Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku miasto w celach turystycznych odwiedziło 12,9 mln osób.

Warto jednak zaznaczyć, iż liczba osób, które przybyły do miasta w celach turystycznych i spędziły w nim przynajmniej jedną noc wynosi 9,1 mln. Jest to o tyle istotne, że często mianem turysty określa się osobę, która przebywa w danym miejscu przynajmniej 24 godziny. Tak też według Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych turysta to osoba

która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Łukasz Gibała
KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców


W Krakowie mamy rzeczywiście ponad 12 mln turystów rocznie.

Daria Gosek-Popiołek

W ciągu ostatnich kilkunastu lat centrum miasta, Stare Miasto i Kazimierz się wyludniają.  

Prawda Ukryj uzasadnienie

W trakcie pierwszej przedwyborczej debaty Gazety Wyborczej kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa Daria Gosek-Popiołek poruszyła temat wyludniania się centrum Krakowa.

Według danych liczba stałych mieszkańców dzielnicy I (w skład której wchodzą Stare Miasto i Kazimierz) w wybranych latach kształtowała się następująco:

48 964 – 2004 r.

40 545 – 2009 r.

35 573 – 2014 r.

32 169 – 2018 r.

Oznacz to, iż liczba mieszkańców dzielnicy I w ostatnich 14 latach spadła o 16 795 mieszkańców, czyli o 34,3%.

W latach 2014-2018 liczna stałych mieszkańców dzielnicy I zmniejszała się corocznie, największy spadek zanotowano miedzy rokiem 2005 i 2006 (3 715 mieszkańców).

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Daria Gosek-Popiołek
KWW Razem dla Krakowa


W ciągu ostatnich kilkunastu lat Stare Miasto i Kazimierz się wyludniają.  

Jacek Majchrowski

Chciałem przypomnieć, że mamy uzdrowisko Swoszowice i uzdrowisko Mateczny. Więc jesteśmy miastem, należymy do związku miast uzdrowisk.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jacek Majchrowski w trakcie spotkania zorganizowanego przez Klub Jagielloński  w ramach cyklu Kraków Decyduje poruszył temat krakowskich uzdrowisk.

Na terenie miasta Krakowa znajdują się dwa uzdrowiska – Mateczny oraz Swoszowice.

Kraków jest także członkiem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Na podstawie powyższych danych, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa


Chciałem przypomnieć, że mamy uzdrowisko Swoszowice i uzdrowisko Mateczny. Więc należymy do związku miast uzdrowisk.

Jacek Majchrowski

W tej chwili mamy przykryty Kraków koło 60 procent planami.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jacek Majchrowski w trakcie spotkania zorganizowanego przez Klub Jagielloński  w ramach cyklu Kraków Decyduje odniósł się do kwestii pokrycia Krakowa Planami zagospodarowanie przestrzennego.

Według danych podawanych przez urząd miasta w Krakowie obowiązuje 176 planów miejscowych, które pokrywają 54,8% powierzchni miasta (stan na 22 września 2018 r.).

Obecnie 7 planów miejscowych oczekuje na wejście w życie,
natomiast 55 planów miejscowych jest sporządzanych.

W związku z tym, że Jacek Majchrowski użył zwrotu „koło 60 procent” wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa


W tej chwili mamy przykryty Kraków koło 60 procent planami.

Jacek Majchrowski

Jeśli chodzi o plany [zagospodarowania przestrzennego]: zastałem miasto, które tylko w 0,9 procentach było pokryte planami.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

W wywiadzie udzielonym Gazecie Krakowskiej Jacek Majchrowski poruszył temat pokrycia Krakowa planami zagospodarowanie przestrzennego w chwili, kiedy zaczynał swoją pierwszą kadencję.

Nie dotarliśmy do wiarygodnych danych, które by odnosiły się do stopnia pokrycia Krakowa planami zagospodarowanie przestrzennego w listopadzie 2002 r. Wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do Urzędu Miasta Krakowa.

Do czasu otrzymania odpowiedzi uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Małgorzata Wassermann

Uniwersytecki Szpital musi uzyskać kwotę prawie 400 mln, bo tak zobowiązał się, że włoży takie pieniądze w budowę nowej siedziby szpitala.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W trakcie transmitowanego na żywo wystąpienia z serii #PoznajGosie Małgorzata Wassermann odniosła się do tematu budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.

Według danych dostępnych na stronie internetowej Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim źródła finansowania inwestycji kształtują się następująco (stan na marzec 2017 r.):

  1. Środki zewnętrzne: 1 061 750 tys. zł
  2. Środki własne: 168 310 tys. zł

Całkowity koszt inwestycji według kosztorysu to 1 230 060 tys. zł.

Wartość nieruchomości, które są własnością Collegium Medicum i Szpitala Uniwersyteckiego wynosi 383 747 tys. zł. Majątek ten stanowi zabezpieczenie środków własnych.

Prawdą jest iż, początkowo szpital miał wyłożyć ok. 400 mln zł na inwestycję. Jednak w 2015 r. samorząd województwa małopolskiego zadeklarował przekazanie 60 mln euro. Uwzględniając tę sumę środki zewnętrzne rosną do ponad 1 mld zł, a własne maleją do niecałych 170 mln zł.

Podczas konferencji prasowej z 18 września 2018 r. p. o. dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego potwierdził te dane, stwierdził również, iż szpitalowi brakuje ok. 150 mln zł na dokończenie inwestycji.

Biorąc pod uwagę, iż środki własne, które Szpital Uniwersytecki musi wygospodarować na budowę nowej siedziby wynoszą 168 mln zł  wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość


Uniwersytecki Szpital musi uzyskać kwotę prawie 400 mln, bo tak zobowiązał się, że włoży takie pieniądze w budowę nowej siedziby szpitala.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >