Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #4

Do pierwszej tury wyborów samorządowych pozostało zaledwie kilka dni. Kandydaci starają się wykorzystać ten czas efektywnie na spotykania z wyborcami oraz aktywność medialną. Nie zawsze jednak chcą rozmawiać ze sobą. W obu przedwyborczych debatach kandydatów na urząd prezydenta Krakowa udziału nie wziął zarówno Jacek Majchrowski jak i Małgorzata Wassermann. W czwartym krakowskim raporcie sprawdziliśmy wypowiedzi pięciu kandydatów: Konrada Berkowicza, Jolanty Gajęckiej, Łukasza Gibały, Jacka Majchrowskiego oraz Małgorzaty Wassermann.

Przypominamy również o możliwości zgłaszania wypowiedzi do sprawdzenia przez nasz zespół.

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. 

Sprawdzone wypowiedzi

Konrad Berkowicz

10% osób pracujących w mieście pracuje w branży turystycznej, a nie do wyliczenia jest to, jak dużo miejsc pracy poza tą branżą zależne jest od ruchu turystycznego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W odpowiedzi na jedno z pytań, które kandydatom na prezydenta Krakowa zadała Krakowska Izba Turystyki, Kondrat Berkowicz poruszył temat zatrudnienia w branży turystycznej w Krakowie.

W raporcie Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa z 2016 r. jeden z podrozdziałów poświęcony jest wpływowi branży turystycznej na gospodarkę Krakowa w sferze zatrudnienia. Twórcy dokumentu określają przeciętne zatrudnienie w branży turystycznej Krakowa w 2016 r. na 28 966 osób, czyli 11,15% ogółu zatrudnionych. Zaznaczyć jednak trzeba, iż dane te dotyczą wybranych sektorów gospodarki.

Udział zatrudnienia w branży turystycznej w stosunku do zatrudnienia w całej gospodarce Krakowa według raportu to 10,14%.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Konrad Berkowicz
KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza


10% osób pracujących w mieście pracuje w branży turystycznej, a nie do wyliczenia jest to, jak dużo miejsc pracy poza tą branżą zależne jest od ruchu turystycznego.

Konrad Berkowicz

Sama obsługa długu miasta w Krakowie to jest kwota wielkości rzędu  100 mln zł rocznie, same odsetki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów Konrad Berkowicz poruszył temat kosztów obsługi zadłużenia Krakowa.

W budżecie Krakowa na rok 2018 przewidziano 99,73 mln zł na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Jest to całkowita kwota przeznaczona na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Konrad Berkowicz
KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza


Sama obsługa długu miasta w Krakowie to jest kwota wielkości rzędu  100 mln zł rocznie, same odsetki.

Jolanta Gajęcka

Nie wiem jaki będzie teraz deficyt, ale w tamtym roku brakowało 100 mln zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas audycji Polityczny ring młodych w Radiu Kraków Jolanta Gajęcka poruszyła temat deficytu budżetowego Krakowa. Z kontekstu wypowiedzi wywnioskować można, iż Jolancie Gajęckiej chodzi o planowany deficyt na rok 2018.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zaplanowano na 376,45 mln zł.

Sprawdziliśmy również planowany deficyt na rok 2017 i wynosił on 147,8 mln zł. Ostatecznie deficyt w roku 2017 wyniósł 54,366 mln zł.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jolanta Gajęcka
Kukiz’15


Nie wiem jaki będzie teraz deficyt, ale w tamtym roku brakowało 100 mln zł.

Łukasz Gibała

Cały budżet na sport w Krakowie to 170 mln zł rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas konferencji prasowej Łukasz Gibała odniósł się do środków jakie Kraków wydaje na sport.

Wydatki przeznaczone na kulturę fizyczną w budżecie Krakowa na rok 2018 to 168,92 mln zł. W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

Share The Facts
Łukasz Gibała
KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców


Cały budżet na sport w Krakowie to 170 mln zł rocznie.

Łukasz Gibała

W ciągu roku w Warszawie wyszlifowano 10x więcej torów niż w ciągu ostatnich 10 lat w Krakowie.  Czyli to jest stosunek 100 do 1.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Podczas przedwyborczej debaty Łukasz Gibała poruszył temat stanu torów tramwajowych w Krakowie i Warszawie.

Nie odnaleźliśmy danych dotyczących szlifowania torów w Krakowie i Warszawie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W związku z tym w  trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się o te informacje dotyczące do Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Warszawy.

Łukasz Gibała

Prawie 100 tysięcy osób pracuje w Krakowie w branży outsourcingu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W przedwyborczej debacie Gazety Wyborczej Łukasz Gibała poruszy temat zatrudnienia w branży outsourcingu w Krakowie. Outsourcing to przekazywanie pewnych funkcji realizowanych przez przedsiębiorstwo podmiotom zewnętrznym.

Według raportu Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018 branży usług biznesowych Kraków jest krajowym liderem pod względem zatrudnienia. W stolicy małopolski w centrach usług pracuje 64 tys. osób, co przekłada się na 23% udziału miasta w strukturze zatrudnienia w branży w kraju. Zaznaczyć także trzeba, iż liczba pracowników dotyczy całej aglomeracji (a więc także Zabierzowa), a nie samego miasta. Raport przygotowany został przez ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzeszający ponad 200 podmiotów reprezentujących tą branżę).

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Łukasz Gibała
KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców


Prawie 100 tysięcy osób pracuje w Krakowie w branży outsourcingu.

Jacek Majchrowski

Kraków zdobył pierwsze miejsce w rankingu samorządów, które inwestowały najwięcej w latach 2015-2017. W kategorii miast wojewódzkich wyprzedził m.in. Poznań, Rzeszów i Toruń.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W poście opublikowanym na portalu Twitter Jacek Majchrowski poruszył temat inwestycji w Krakowie.

W 2018 r. pismo „Wspólnota” opublikowało Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2015–2017. W średnich wydatkach inwestycyjnych per capita Kraków zajął pierwsze miejsce wśród miast wojewódzkich. W stolicy małopolski  wydatki te wyniosły 1 778,1 zł. Najwyższe wydatki inwestycyjne wśród miast na prawach powiatu miały Gliwice (2 713,08 zł). Najwyższy zaś wynik w kraju zanotowała gmina Kleszczów (12 860,12 zł).

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Majchrowski
KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków


Kraków zdobył pierwsze miejsce w rankingu samorządów, które inwestowały najwięcej w latach 2015-2017. W kategorii miast wojewódzkich wyprzedził m.in. Poznań, Rzeszów i Toruń.

Małgorzata Wassermann

Chce Pan wmówić mieszkańcom, że szkoły i przedszkola objęte są monitoringiem? Przecież to nieprawda, poniższe zestawienie mówi samo za siebie:

– przedszkole: liczba placówek: 370, liczba placówek objętych monitoringiem: 43
– szkoła podstawowa: liczba placówek: 200, liczba placówek objętych monitoringiem: 91
– licea ogólnokształcące: liczba placówek: 113, liczba placówek objętych monitoringiem: 21
– technikum: liczba placówek 29, liczba placówek objętych monitoringiem: 29

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Małgorzata Wassermann w poście na portalu Facebook poruszyła temat monitoringu w krakowskich szkołach i przedszkolach.

Urząd Miasta podaje, iż w krakowskich placówkach oświatowych jest 4 158 kamer (stan na lipiec 2018 r.). System nadzoru wizyjnego prowadzony jest w 242 placówkach oświatowych. Łącznie, stanowi to więc większą liczbę, niż twierdzi w swej wypowiedzi Małgorzata Wassermann. Nie dotarliśmy jednak do szczegółowych informacji ukazujących monitoring placówek pod względem poziomu edukacji (przedszkole – szkoła podstawa – liceum – technikum).

W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Urzędu miasta Krakowa o szczegółowe informacje dotyczące placówek oświatowych objętych monitoringiem.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >