Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #5

Do ciszy wyborczej pozostały zaledwie ostatnie godziny. Dobiega końca kampania wyborcza także w Krakowie. Naszych najnowszych wypowiedzi dostarczyła między innymi ostatnia przedwyborcza debata, w której zmierzyła się ostatecznie pełna szóstka kandydatów. Już w niedzielę przekonamy się, kto zostanie Prezydentem Krakowa, lub też kto o ten urząd powalczy w II turze. W naszym ostatnim raporcie prezentujemy wypowiedzi Konrada Berkowicza, Łukasza Gibały, Jacka Majchrowskiego, a także Małgorzaty Wassermann. Mamy nadzieję, iż nasza praca pomogła Państwu w świadomym wyborze kandydata.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Konrad Berkowicz

Turyści zostawiają w Krakowie rocznie 5,5 mld zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas ostatniej przedwyborczej debaty kandydatów jedno z pytań dotyczyło turystyki w Krakowie.

Według raportu Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku turyści podczas pobytu wydali 5 mld 480 mln zł.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Konrad Berkowicz
KWW Nowoczesny Kraków


Turyści zostawiają w Krakowie rocznie 5,5 mld zł.

Łukasz Gibała

Maksymalna stawka to 9,99 według nowej ustawy [za parkowanie w centrum miasta]. W związku z tym wszystko się zgadza się z moim programem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas ostatniej przedwyborczej debaty kandydatów poruszony został temat opłat parkingowych. Małgorzata Wassermann zarzuciła Łukaszowi Gibale, iż maksymalne stawki za parkowanie w jego programie przekraczają limit ustawowy.

Według znowelizowanej Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania:
1) ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, z tym że opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać:
(…)
b) w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – 0,45% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a;

Wynika z tego, iż maksymalną opłatą za parkowanie w pierwszej godzinie będzie 0,45% minimalnej pensji. 11 września 2018 r. Premier zapowiedział, iż w 2019 r. pensja minimalna wyniesie 2 250 zł. Oznacza to, iż maksymalna stawka za parkowanie wyniesie 10,13 zł.

Pojawiająca się w debacie stawka 9,99 zł prawdopodobnie jest wynikiem tego, iż w lipcu br. media podawały właśnie taką wartość. Jednak w tamtym czasie podawano, iż pensja minimalna wyniesie 2 220 zł, co dawałoby 9,99 zł za godzinę parkowania.

W programie Łukasza Gibały jest punkt, który odnosi się do opłat za parkowanie:

podniesienie opłat za parkowanie w strefie dla przyjezdnych do 10 zł za godzinę

Lukasz Gibała podał stawkę niższą, niż wynikać ona będzie z zapowiedzianej pensji minimalnej. Jednak biorąc pod uwagę, iż zaniżył ją on o 1,3% oraz to, że zmiana nie wpływa na zgodność ustawowej stawki z programem, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Łukasz Gibała
KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców


Maksymalna stawka to 9,99 według nowej ustawy [za parkowanie w centrum miasta]. W związku z tym wszystko się zgadza się z moim programem.

Łukasz Gibała

Trzeba robić kontrole samochodów pod kątem tego co się wydostaje z rur wydechowych. W Krakowie w ciągu roku jest mniej niż w Warszawie w ciągu jednego dnia.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Podczas ostatniej przedwyborczej debaty kandydatów poruszony został temat opłat za parkowanie.

Łukasz Gibała prawdopodobnie oprał swoją wypowiedź na artykule Policjanci z Warszawy kontrolują w jeden dzień tyle aut, co funkcjonariusze z Krakowa przez cały rok z „Gazety Wyborczej”. W tekście pojawia się informacja, iż w roku 2017 w Krakowie pod kątem emisji spalin policjanci skontrolowali 1147 samochodów. My jednak dotarliśmy do informacji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mówiących że

w 2017 roku policjanci krakowskiej drogówki, używając m.in. specjalistycznych urządzeń, tj. analizator spalin i dymomierz przeprowadzili 2861 kontroli. Wyniki badań w 505 przypadkach ujawniły nieprawidłowości, skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego niesprawnego technicznie pojazdu

Najwyższa dzienna statystyka jaką podaje Stołeczna Komenda to 2071 pojazdów skontrolowanych w ciągu jednego dnia w Warszawie i dziewięciu powiatach przyległych. Wcześniejsze statystyki mówiły o 1307 i 1706 kontrolach, jednak one również odnosiły się do terenu całego garnizonu, czyli dziesięciu powiatów.

W  trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się o dane dotyczące ilości kontroli samochodów w samej Warszawie oraz o najwyższe statystyki dzienne.

Od Komendy Stołecznej Policji otrzymaliśmy informacje, iż nie prowadzi ona sprawozdawczości w tej dziedzinie. W związku z tym uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Jacek Majchrowski

Jest to jedno obok Warszawy miasto, które się nie wyludnia, a wręcz przeciwnie, gdzie przybywa mieszkańców.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Podczas ostatniej przedwyborczej debaty kandydatów Jacek Majchrowski poruszył temat ilości mieszkańców w polskich miastach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego  31 grudnia 2017 r. Kraków zamieszkiwało 767 348 osób, w Warszawie było to 1 764 615 osób. W latach poprzednich dane kształtowały się następująco:

31 grudnia 2016 r.

 • Kraków: 765 320
 • Warszawa: 1 753 977

30 czerwca 2016 r.

 • Kraków: 762 488
 • Warszawa: 1 748 916

31 grudnia 2015 r. 

 • Kraków: 761 069
 • Warszawa: 1 744 351

31 grudnia 2014 r.

 • Kraków: 761 873
 • Warszawa: 1 735 442

31 grudnia 2013 r.

 • Kraków: 758 992
 • Warszawa: 1 724 404

31 grudnia 2012 r.

 • Kraków: 758 334
 • Warszawa: 1 715 517

31 grudnia 2011 r.

 • Kraków: 759 137
 • Warszawa: 1 708 491

31 grudnia 2010 r.

 • Kraków: 757 740
 • Warszawa: 1 700 112

31 grudnia 2005 r.

 • Kraków: 756 629
 • Warszawa: 1 697 596

W latach 2005-2017 w Krakowie zanotowano wzrost liczby mieszkańców na poziomie 10 719 osób, w Warszawie było to 67 019 osób. W okresie 2010-2017 dane te wyniosły analogicznie 9 608 oraz 64 503. W przypadku Warszawy wzrost był stały i doroczny. W Krakowie w latach 2011-2012 oraz 2014-2015 zanotowano niewielkie spadki, w pozostałych analizowanych latach następował wzrost liczby ludności.

Jednak prezydent Jacek Machowski sugeruje, że jedynie Kraków i Warszawa to miasta, które się nie wyludniają. Nie jest to prawdą. Jako przykład możemy podać Gdańsk, który 31 grudnia 2017 r. liczył 464 254 mieszkańców. W 2010 r. oraz w 2005 r. wartość ta wynosiła kolejno 460 427 i 458 053 osób. Oznacza to, iż w ciągu 7 lat w Gdańsku stan ludności zwiększył się o 3 827 osób, a w ciągu 13 lat o 6 201 osób. 

Użyte w wypowiedzi Jacka Majchrowskiego sformułowanie „jedno obok Warszawy” może sugerować odbiorcy, że ma on na myśli wyłącznie Warszawę i Kraków. Jednak w związku z tym, iż nie tylko Kraków i Warszawa nie wyludniają się, wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa


Jest to jedno obok Warszawy miasto, które się nie wyludnia, a wręcz przeciwnie, gdzie przybywa mieszkańców.

Jacek Majchrowski

W ciągu ostatnich lat zlikwidowano 22 tysiące pieców, zostało do likwidacji 4 tysiące.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W jednym z wpisów na portalu Facebook Jacek Machowski odniósł się do ilości zlikwidowanych pieców na paliwa stałe w Krakowie.

W  2015 r. opublikowano wyniki inwentaryzacji pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe na terenie Miasta Krakowa. Według danych w dokumencie łączna liczba źródeł na paliwa stałe w mieście wynosi: 23854. Według danych Urzędu Miasta Krakowa w 2016 r. zlikwidowano 1804 palenisk na paliwa stałe oraz 2240 kotłownie na paliwa stałe.

Paleniska są wymieniane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa przyjętego 5 listopada 2014 r.

Niestety nie udało nam się dotrzeć do pozostałych danych niezbędnych do oceny wypowiedzi. Zwróciliśmy się o nie do Urzędu Miasta Krakowa  w  trybie dostępu do informacji publicznej.

W odpowiedzi otrzymanej od Urzędu Miasta Krakowa znajdują się dane wskazujące na to, iż szacunkowo do likwidacji pozostaje 4 tys. pieców. Ponadto urząd podaje ilość pieców i kotłowni zlikwidowanych:

W latach 1995 – 2017 na obszarze Gminy Miejskiej Kraków zlikwidowano 36 919 pieców oraz kotłowni.

W związku z tym, iż Jacek Majchrowski mówił o „ostatnich latach”, co można interpretować szeroko, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Małgorzata Wassermann

Ponad 130 dni w roku w Krakowie są przekroczone normy powietrza.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas regionalnej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wassermann poruszyła problem smogu w miecie.

Zgodnie z raportem o wynikach pomiarów jakości powietrza  z 2017 r. przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie poziom pyłu zawieszonego PM10 był przekroczony przez 130 dni w ciągu roku. Stwierdziła to stacja pomiarowa mieszcząca się przy Alei Krasińskiego. Wskaźnik PM10 jest najczęściej stosowany do kreślenia poziomu smogu, m.in. WHO uznaje go jako najważniejszy. 

Na podstawie tych informacji stwierdzamy, iż odpowiedź jest prawdziwa.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość


Ponad 130 dni w roku w Krakowie są przekroczone normy powietrza.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >