Wybory 2018 – Poznań: wypowiedzi kandydatów #1

Przedstawiamy pierwszą część wypowiedzi kandydatów na stanowisko Prezydenta Miasta Poznania. Bierzemy pod lupę wypowiedzi kandydata Prawa i Sprawiedliwości Tadeusza Zyska z wywiadu dla Radia Poznań oraz na konferencji prasowej. Wypowiedzi obecnego wiceprezydenta i kandydata na prezydenta z ramienia Lewicy pochodzą z wypowiedzi dla poznańskiej Wyborczej i debaty przeprowadzonej przez TOK FM. Wypowiedź obecnego Prezydenta startującego z poparciem Koalicji Obywatelskiej pochodzi z wywiadu dla Głosu Wielkopolskiego.

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. 

Sprawdzone wypowiedzi

Tomasz Lewandowski

Chciałbym tańszych o 20 zł biletów na spektakle teatralne dla seniorów i młodzieży szkolnej w określone dni. Teraz normalne bilety kosztują od 40 do 150 zł.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Teatry znajdujące się w Poznaniu, które są instytucjami kultury miasta Poznania to: Teatr Animacji, Teatr Muzyczny, Teatr Ósmego Dnia oraz Teatr Polski.

Teatr Animacji jest to teatr lalek, w którym większość spektakli przeznaczonych jest dla dzieci. Bilety normalne na te spektakle wahają się od 20 do 30 zł. Natomiast na spektakle dla dorosłych i młodzieży cena biletu normalnego to 35 zł.

Ceny biletów na spektakle Teatru Muzycznego przy aktualnym harmonogramie są w cenach od 30 zł do 120 zł za wejście na strefę VIP.

W Teatrze Ósmego Dnia cena biletów normalnych za spektakl pt. “Kijów. Dara” wynosi 25 zł. Taka sama cena jest za spektakl “Paragraf 196 KK”. Natomiast za wejście na “Humanicana – Teatr porywacze ciał” cena biletu normalnego kosztuje 15 zł.

W Teatrze Polskim w Poznaniu za najtańszy bilet normalny należy zapłacić 40 zł na Dużej Scenie w II strefie. Natomiast cena za bilet na spektakl „EXTRAVAGANZA o miłości” wynosi już 150 zł

Tomasz Lewandowski nie odnosi się w swojej wypowiedzi jedynie do Teatru Polskiego, w którym rzeczywiście ceny biletów normalnych oscylują w granicach o których mówi. W Poznaniu znajdują się jeszcze inne teatry zarządzane przez miasto, w których ceny biletów są niższe od tych, które podał kandydat na prezydenta. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Tomasz Lewandowski
Kandydat komitetu Lewica na prezydenta Poznania


Chciałbym tańszych o 20 zł biletów na spektakle teatralne dla seniorów i młodzieży szkolnej w określone dni. Teraz normalne bilety kosztują od 40 do 150 zł.

Tomasz Lewandowski

Jeśli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to Poznań należy do miast, mówimy o miastach tej wielkości, który ma jeden z największych wskaźników objęcia miasta planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to na poziomie 43%.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi w Banku Danych Lokalnych (Kategoria: Samorząd terytorialny, grupa: Planowanie przestrzenne, podgrupa: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na podst. ustawy z 7 lipca 1994 r. oraz ustawy z 27 marca 2003 r.), udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem w przypadku Poznania wynosił 44,8%, co przyjmujemy za dopuszczalny margines w kontekście wypowiedzi Tomasza Lewandowskiego.

Nie jest jednak prawdą, że jest to jeden z największych wskaźników spośród miast o podobnej wielkości. Mniejszym wskaźnikiem może pochwalić się jedynie Łódź (18,1%) oraz Warszawa (36,6%). Od Poznania lepsze są jednak Szczecin (50,2%), Kraków (50,7%), Wrocław (57,4%) oraz Gdańsk (65,6%). W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Tomasz Lewandowski
Kandydat komitetu Lewica na prezydenta Poznania


Jeśli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to Poznań należy do miast, mówimy o miastach tej wielkości, który ma jeden z największych wskaźników objęcia miasta planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to na poziomie 43%.

Tadeusz Zysk

Poznań jest pierwszym polskim miastem, które utworzyło Radę Seniorów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Poznańska Rada Seniorów została powołana 25 października 2005 roku. W skład Rady wchodzą seniorzy (9 osób) wybrani przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, przez przedstawicieli rad osiedli i klubów seniora, 3 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania.

Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie  seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta.

Rada działa w następujących obszarach:

1)    zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów;

2)    wspieranie aktywności ludzi starszych;

3)    mieszkalnictwo dla seniorów;

4)    profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;

5)     przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;

6)    rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

Poznańska Miejska Rada Seniorów została powołana jako pierwsza w Polsce.

Share The Facts
Tadeusz Zysk
Kandydat PiS na prezydenta Poznania


Poznań jest pierwszym polskim miastem, które utworzyło Radę Seniorów.

Tadeusz Zysk

Powinniśmy brać przykład z innych miast, jak takie problemy rozwiązują. Tak było choćby niedawno w Krakowie, gdzie prezydent Majchrowski błyskawicznie zdymisjonował wiceprezydent, której zarzucono niedopuszczalny konflikt interesów przy realizacji programu Mieszkanie plus.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Elżbieta Koterba sprawowała urząd II Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, gdzie odpowiadała m.in. za inwestycje wiążące się z programem Mieszkanie+. Firma związana z bliską rodziną pani Koterby wygrała w konkursie na budowę rządowego osiedla “Spacerowa”, co Prezydent Majchrowski uznał za sytuację wskazującą na zachodzenie konfliktu interesów i odwołał Panią Koterbę.

W związku z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Tadeusz Zysk
Kandydat PiS na prezydenta Poznania


Powinniśmy brać przykład z innych miast, jak takie problemy rozwiązują. Tak było choćby niedawno w Krakowie, gdzie prezydent Majchrowski błyskawicznie zdymisjonował wiceprezydent, której zarzucono niedopuszczalny konflikt interesów przy realizacji programu Mieszkanie plus.

Jacek Jaśkowiak

Założyliśmy, że (rondo Rataje) będzie kosztować osiemdziesiąt kilka milionów złotych. Najtańsza oferta opiewa na 137 milionów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zamówienie publiczne pt. “Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataja w Poznaniu o nr. referencyjnym PIM/03/18/ZP28/2018-164 wspomina prawo, według którego postępowanie o udzielenie zamówienia jest unieważnione, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę przewidzianą przez zamawiającego na ten cel (Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dokument unieważniający przetarg podaje, że przewidziane na ten cel było 89 000 000 złotych brutto, natomiast jedyne dwie oferty opiewały na odpowiednio 224 475 000 oraz 131 862 427,99 złotych brutto. Jako że różnica między niemal 132 a 137 milionami, w odniesieniu do kontekstu wypowiedzi nie jest istotna, uznajemy wypowiedź jako prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Jaśkowiak
Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Poznania


Założyliśmy, że (rondo Rataje) będzie kosztować osiemdziesiąt kilka milionów złotych. Najtańsza oferta opiewa na 137 milionów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >