Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #3

W ramach kolejnej części monitoringu wypowiedzi kandydatów na urząd prezydenta m.st. Warszawy zespół portalu Demagog.org.pl sprawdził prawdziwość twierdzeń m.in. Marka Jakubiaka i Rafała Trzaskowskiego o kondycji finansowej stolicy, Jacka Wojciechowicza o całodobowej opiece ginekologiczno-położniczej, a także Patryka Jakiego na temat miejskich autobusów. Zapraszamy do lektury!

 

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. 

 

Sprawdzone wypowiedzi

Marek Jakubiak

Warszawa (…) to jest (…) najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Marek Jakubiak udzielił wywiadu radiu WNET.FM, podczas którego przedstawił swoje propozycje wyborcze dla Warszawy. W rozmowie z Antonim Opalińskim kandydat KWW Kukiz’15 odniósł się także do kondycji finansowej stolicy:

Warszawa (…) to jest (…) najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów za rok 2017, Warszawa jest najbardziej zadłużonym miastem na prawach powiatu (a więc gminą realizującą zadania powiatu) w Polsce – biorąc pod uwagę wartość nominalną długu. Zgodnie z załącznikiem do informacji o wykonaniu budżetów JST (Tablicą 59., przedstawiającą zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu), miasto stołeczne zaciągnęło zobowiązania w wysokości 5 126 113 105,99 zł, co w przeliczeniu na liczbę ludności wg GUS-u (1 753 977) daje zadłużenie w wysokości 2 923 zł per capita.

Najwyższa kwota zobowiązania na mieszkańca została odnotowana w gminie Ostrowice (niecałe 47 mln w podziale na 2 522 mieszkańców daje zadłużenie w wysokości 18 602 zł na mieszkańca).

Marek Jakubiak przedstawia prawidłowe dane na temat zadłużenia Warszawy – mimo, że polityk nie zaznacza, że stolica jest liderem w kwestii bezwzględnej kwoty długu, jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


Warszawa (…) to jest (…) najbardziej zadłużona gmina w Polsce.

Marek Jakubiak

Warszawa  (…) to jest 16,5 mld budżetu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W tym samym wywiadzie udzielonym radiu WNET.FM Marek Jakubiak odniósł się także do wysokości budżetu Warszawy:

Warszawa  (…) to jest 16,5 mld budżetu (…).

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy suma dochodów w stolicy wyniesie 15 940 313 368 zł, a suma wydatków – 17 671 266 007 zł.

W planie na 2017 rok (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR XXXVIII/961/2016 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok) suma dochodów w Warszawie wyniosła 15 066 946 829 zł., a suma wydatków – 16 544 063 958 zł. Z kolei, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy, dochody stolicy wyniosły 15 476 720 226 zł, a wydatki – 15 271 678 033 zł.

Marek Jakubiak podaje nieaktualne dane dotyczące budżetu stolicy – odnosi się przy tym do planu na 2017 rok, a nie jego wykonania. Jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


Warszawa (…) to jest 16,5 mld budżetu.

Rafał Trzaskowski

Budżet [Warszawy – przyp. red.] wynosi ponad 17 mld zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rafał Trzaskowski podczas wywiadu w programie Gość Radia ZET, przy okazji omawiania finansowych zdolności stolicy w zakresie wpłacana tzw. janosikowego, odniósł się do wysokości budżetu Warszawy:

Budżet [Warszawy – przyp. red.] wynosi ponad 17 mld zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy suma dochodów w stolicy wyniesie 15 940 313 368 zł, a suma wydatków – 17 671 266 007 zł.

Przy ocenie fragmentu wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego trzeba mieć na uwadze kontekst analizowanego fragmentu wywiadu, a więc m.in. wydatki ponoszone przez stolicę na tzw. janosikowe czy związane z rozwojem infrastrukturalnym. Tym samym można przypuszczać, że Rafał Trzaskowski, mówiąc o kwocie ponad 17 mld zł, miał na myśli wydatki – a nie dochody – budżetu miasta. Z tego względu jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Budżet [Warszawy – przyp. red.] wynosi ponad 17 mld zł.

Rafał Trzaskowski

(…) do tego mamy [w Warszawie – przyp. red.] deficyt około 30%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z Beatą Lubecką podczas audycji Gość Radia ZET kontynuował analizę kondycji finansowej stolicy:

(…) do tego mamy [w Warszawie – przyp. red.] deficyt około 30%.

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1 730 952 639 zł, co daje ok. 9,8 proc. kwoty zaplanowanych wydatków (17 671 266 007 zł).

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017, w stolicy odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 205 042 193 zł (przy zrealizowanych dochodach w wysokości 15 476 720 226 zł i wydatkach w wysokości 15 271 678 033 zł). Plan na 2017 rok zakładał deficyt budżetu w kwocie 1 477 117 129 zł, czyli ok. 8,9 proc. kwoty zaplanowanych wydatków (16 544 063 958 zł).

Procent podany przez Rafała Trzaskowskiego jest jednak zbliżony do stosunku zadłużenia Warszawy w 2017 roku (zgodnie z załącznikiem do informacji o wykonaniu budżetów JST: Tablicą 59., przedstawiającą zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu – 5 126 113 105,99 zł) do kwoty zrealizowanych wydatków (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – 15 271 678 033 zł), który wynosi ok. 33,6 proc., a także do kwoty zrealizowanych dochodów (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – 15 476 720 226 zł), który wynosi ok. 33,1 proc.

Rafał Trzaskowski przedstawia nieprawdziwe dane dotyczące deficytu budżetowego Warszawy, jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


(…) do tego mamy [w Warszawie – przyp. red.] deficyt około 30%.

Patryk Jaki

Miejskie autobusy przejeżdżają 100 mln km rocznie po Warszawie (…).

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W rozmowie z Patrykiem Słowikiem i Tomaszem Żółciakiem na łamach Dziennika Gazety Prawnej Patryk Jaki opowiedział o motywach swojego startu w wyborach samorządowych w Warszawie, a także o własnych propozycjach wyborczych. Polityk, wspominając o swoim programie walki ze smogiem, zwrócił uwagę na liczbę kilometrów przejechanych przez stołeczne autobusy (tzw. wozokilometrów):

Miejskie autobusy przejeżdżają 100 mln km rocznie po Warszawie (…).

Z danych zawartych w udostępnionym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Informatorze statystycznym za rok 2017 (s. 3) wynika, że w ciągu 2017 roku autobusy pokonały łącznie 121 756 294,876 km, przy czym pojazdy należące do:

  • Miejskich Zakładów Autobusowych przejechały 88 808 964,255 km,
  • innych miejskich operatorów autobusowych przejechały 27 742 840,961 km,
  • operatorów linii lokalnych przejechały 5 204 489,660 km.

Patryk Jaki podaje nieprawidłową liczbę wozokilometrów, znacząco przekraczającą margines błędu, dlatego jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Patryk Jaki
KW Prawo i Sprawiedliwość


Miejskie autobusy przejeżdżają 100 mln km rocznie po Warszawie (…).

Patryk Jaki

Miejskie autobusy (…) [spalają rocznie w Warszawie – przyp. red.] ponad 40 mln litrów ropy.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Patryk Jaki w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej poruszył także kwestię rocznego spalania paliwa przez miejski transport publiczny:

Miejskie autobusy (…) [spalają rocznie w Warszawie – przyp. red.] ponad 40 mln litrów ropy.

Wobec braku informacji na temat rocznego spalania ropy przez miejskie autobusy w ogólnodostępnych źródłach, zwróciliśmy się z wnioskiem do stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie informacji publicznej.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że stołeczny ZTM nie dysponuje danymi, które umożliwiłyby rzetelne wskazanie ilości ropy spalanej przez miejskie autobusy. Z uwagi na fakt, że autobusowe usługi przewozowe w warszawskiej komunikacji miejskiej realizowane są przez różnych operatorów, zasugerowano nam bezpośredni kontakt z poszczególnymi przewoźnikami, co niezwłocznie uczyniliśmy. Do czasu otrzymania odpowiedzi od poszczególnych operatorów, wypowiedź Patryka Jakiego uznajemy za nieweryfikowalną.

W celu uzyskania informacji nt. ilości spalanej ropy przez miejskie autobusy, zwróciliśmy się z zapytaniem do pięciu największych operatorów autobusowych linii komunikacyjnych ZTM:

 

Patryk Jaki

Miasto wspomaga (…) [schronisko Na Paluchu – przyp. red.] kwotą ok. 9 milionów złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Patryk Jaki, przy okazji obchodów Dnia Psa, przedstawił swoje propozycje w ramach programu „Warszawa dla zwierząt”. W poście na Facebooku objaśniającym poszczególne obietnice, kandydat PiS na prezydenta stolicy odniósł się m.in. do finansowania warszawskiego schroniska:

Miasto wspomaga [schronisko Na Paluchu – przyp. red.] kwotą ok. 9 milionów złotych.

Dziś obchodzimy #DzieńPsa . W związku z tym przedstawiłem program dla zwierząt pod dyskusję: 1. Dofinansowanie do…

Gepostet von Patryk Jaki am Sonntag, 1. Juli 2018

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, powołana uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXX/406/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku. Jest to jedyne schronisko dla zwierząt w Warszawie finansowane w pełni ze stołecznego budżetu, będące jednocześnie jednym z wykonawców warszawskiego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Planowane wydatki miasta stołecznego Warszawy na utrzymanie schroniska to 8 933 000 zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 93) i 8 770 000 zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 79).

Patryk Jaki przywołuje prawidłowe dane związane z wydatkami stolicy na schronisko dla zwierząt, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Patryk Jaki
KW Prawo i Sprawiedliwość


Miasto wspomaga (…) [schronisko Na Paluchu – przyp. red.] kwotą ok. 9 milionów złotych.

Jacek Wojciechowicz

(…) propozycja dyżuru ginekologów 24/h jest w Warszawie realizowana od wielu lat w szpitalach ginekologiczno-położniczych. Również w Bielańskim.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Jeszcze w trakcie tzw. prekampanii wyborczej Rafał Trzaskowski opublikował tweet odnoszący się do dostępu kobiet do lekarzy ginekologów i położników (w kontekście debaty nt. zaostrzenia przepisów dot. aborcji):

Do tej wypowiedzi kandydata Koalicji Obywatelskiej odniósł się – również na Twitterze – jego kontrkandydat, Jacek Wojciechowicz:

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w Warszawie funkcjonuje 15 szpitali o specjalizacji ginekologiczno-położniczej, które świadczą całodobową opiekę (s. 1, s. 2). Jednym z nich jest także widoczny w tle zdjęcia Rafała Trzaskowskiego Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Choć Jacek Wojciechowicz w swoim tweecie podaje prawidłowe dane dotyczące całodobowego świadczenia usług medycznych przez lekarzy ginekologów, pomija kontekst wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Postulaty kandydata na prezydenta Warszawy z ramienia Koalicji Obywatelskiej dotyczące opieki zdrowotnej kobiet obejmują bowiem m.in. następujące deklaracje:

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

  1. W wybranych i finansowanych przez miasto przychodniach i szpitalach będzie dyżurował ginekolog, który po konsultacji będzie mógł przepisać potrzebującej kobiecie tabletki antykoncepcji awaryjnej.

  2. Te stołeczne szpitale i przychodnie, w których kobiety mogą liczyć na pełne wsparcie (czyli nie jest tam stosowana klauzula sumienia), zostaną oznaczone w widoczny sposób, by każda kobieta wiedziała, gdzie jej prawa są w pełni respektowane. Miasto uruchomi dobrowolny program promocyjny, w którym będą mogły wziąć udział wszystkie apteki i przychodnie przyjazne kobietom. Stworzy też internetową bazę adresów tych placówek.

[Źródło: R. Trzaskowski, Warszawa dla kobiet, s. 4]

Zgodnie z art. 39 obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r., poz. 617, t.j. z późn. zm.):

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Wobec powyższego, wypowiedź Jacka Wojciechowicza uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Jacek Wojciechowicz
KWW Jacka Wojciechowicza Wygra Warszawa


(…) propozycja dyżuru ginekologów 24/h jest w Warszawie realizowana od wielu lat w szpitalach ginekologiczno-położniczych. Również w Bielańskim.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >