Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #5

Piąta odsłona monitoringu wypowiedzi polityków w ramach stołecznej kampanii wyborczej jest analizą debaty kandydatów na radnych Rady m.st. Warszawy (która odbyła się 10.10.2018 r. na antenie Radia Warszawa), telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta Warszawy (która odbyła się 12 X 2018 r. i była transmitowana przez TVP Info, TVN24 i Polsat News), a także innych wystąpień medialnych osób ubiegających się o funkcję prezydenta stolicy – m. in. w ramach akcji #WybieramŚwiadomie sprawdziliśmy również wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego z wywiadu udzielonego portalowi Interia.pl. Zapraszamy do lektury!

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. 

Sprawdzone wypowiedzi

Piotr Ikonowicz

Co czwarty radny Rady [m.st. Warszawy – przyp. red.] jest milionerem.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Piotr Ikonowicz poruszył kwestię zamożności radnych Rady m.st. Warszawy dwukrotnie: najpierw podczas debaty kandydatów do Rady m.st. Warszawy, która odbyła się 10.10.2018 r. na antenie Radia Warszawa, a następnie podczas debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy, która odbyła się 12.10.2018 r. i została wyemitowana przez trzy stacje: TVP Info, TVN 24 i Polsat News.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) w skład Rady m.st. Warszawy wchodzi 60 radnych. Piotr Ikonowicz – twierdząc, że co czwarty radny m.st. Warszawy to milioner – mówi więc o 15 członkach Rady m.st. Warszawy.

W celu weryfikacji tej wypowiedzi, sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe wszystkich radnych miasta stołecznego Warszawy. Według oświadczeń majątkowych za rok 2017, które dostępne są na stronie BIP-u stołecznego urzędu miasta, 28 radnych posiada majątek (odrębny lub wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej) wart powyżej miliona złotych, w postaci m.in. zasobów pieniężnych, nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach handlowych czy prowadzonej działalności gospodarczej. Są to:

Ze względu na fakt, że majątek wart ponad 1 milion złotych posiada prawie połowa (46 proc.) radnych m.st. Warszawy, wypowiedź Piotra Ikonowicza uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Piotr Ikonowicz
KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza


Co czwarty radny Rady [m.st. Warszawy – przyp. red.] jest milionerem.

Jan Śpiewak

Jestem jedynym radnym z tego całego towarzystwa [kandydatów na prezydenta Warszawy – przyp.red.], jako jedyny się zajmowałem Warszawą od wielu, wielu lat.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W programie Tłit WP z dn. 12.10.2018 r. Jan Śpiewak zwrócił uwagę na swój status warszawskiego radnego i wieloletnią działalność na rzecz stołecznych spraw społecznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) i Statutem m.st. Warszawy przyjętym uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 stycznia 2008 r., w Warszawie funkcjonuje obecnie Rada m.st. Warszawy (w skład której wchodzi 60 radnych) oraz 18 rad dzielnic, będących organami stanowiącymi i kontrolnymi warszawskich jednostek pomocniczych.

Jedynym radnym rad dzielnic spośród kandydatów na urząd prezydenta m.st. Warszawy jest Jan Śpiewak, który od 2014 r. jest niezrzeszonym radnym miasta Warszawa-dzielnica Śródmieście. Żaden obecny kandydat na prezydenta stolicy nie zasiada w Radzie m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018. Jedynym radnym, który do niedawna ubiegał się o urząd prezydenta Warszawy, jest Piotr Guział – w połowie września 2018 r. poparł on jednak kandydaturę Patryka Jakiego i tym samym wycofał się z samorządowych wyborów prezydenckich w Warszawie.

Warto jednak odnotować zaangażowanie się (minione i obecne) w działalność stołecznego samorządu niektórych kontrkandydatów Jana Śpiewaka :

 • Sławomir Antonik od 2013 roku jest Burmistrzem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (wcześniej, od 2006 roku, pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza), ponadto w roku 2010 i 2014 został wybrany do Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
 • Krystyna Krzekotowska w latach 1994–1998 była radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy w gminie Warszawa-Bielany (i jednocześnie wiceprzewodniczącą rady gminy),
 • Jacek Wojciechowicz był m.in. Burmistrzem Dzielnicy Wesoła (w latach 1998-2002 i  2004-2006), zastępcą Burmistrza Dzielnicy Targówek (w latach 20022004) oraz pełnił funkcję wiceprezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnego za inwestycje (w latach 20062016).

Jan Śpiewak uwypukla swoje dokonania i tym samym umniejsza role swoich kontrkandydatów, dlatego też jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Jan Śpiewak
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa


Jestem jedynym radnym z tego całego towarzystwa [kandydatów na prezydenta Warszawy – przyp.red.], jako jedyny się zajmowałem Warszawą od wielu, wielu lat.

Paweł Tanajno

Koszt utrzymania [stołecznych – przyp. red.] urzędników, ich samych pensji, to jest koszt 2,5 mld zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Paweł Tanajno był gościem audycji „Sprawy Warszawy”, wyemitowanej dn. 10.09.2018 r. na antenie Radia Kolor. W programie kandydat KWW Odkorkujemy WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+ odniósł się m.in. do kwoty wydatów Warszawy na wynagrodzenia urzędników.

Planowane zbiorcze wydatki miasta stołecznego Warszawy na wynagrodzenia i składki od nich należne to ogółem 4,4 mld zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 61) i 4 mld zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 63).

W obszarze administracji publicznej planowane zbiorcze wydatki stolicy na ten cel to odpowiednio: 941 mln zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 68) i 870 mln zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 70).

Paweł Tanajno przedstawia nieprawdziwą sumę wydatków m.st. Warszawy na wynagrodzenia, w związku z czym jego wypowiedź kwalifikujemy jako fałszywą.

Share The Facts
Paweł Tanajno
KWW Odkorkujemy WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+


Koszt utrzymania [stołecznych – przyp. red.] urzędników, ich samych pensji, to jest koszt 2,5 mld zł.

Piotr Ikonowicz

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz zleciła kilka lat temu badania nad długowiecznością warszawiaków w poszczególnych dzielnicach. Z tych badań wynika, że na Pradze Północ mężczyzna ma szansę pożyć 16 lat krócej niż w dzielnicy Wilanów.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Piotr Ikonowicz poruszył kwestię różnic w średniej długości życia mieszkańców dwóch dzielnic stolicy – Wilanowa i Pragi Północ – zarówno na antenie Radia Warszawa podczas debaty kandydatów na radnych Rady m.st. Warszawy w dn. 10.10.2018 r., jak i w trakcie debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy, która odbyła się 12.10.2018 r.,

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie warszawskiego urzędu miejskiego, w grudniu 2016 r. opublikowano wyniki raportu o stanie zdrowia warszawiaków w latach 2012-2014 (z elementami za 2015 r.), które na konferencji w stołecznym Ratuszu zaprezentował prof. dr Bogdan Wojtyniak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. W prezentacji podsumowującej kluczowe ustalenia raportu znalazł się m.in. wykres obrazujący średnią długość życia mężczyzn w dzielnicach Warszawy w latach 2011-2014.

Źródło: Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2011-2014, s. 5.

Według wspomnianego zestawienia, w latach 2011-2014 średnia długość życia mieszkańca Pragi Północ wyniosła 71,1 lat i była krótsza o 9,8 lat od mieszkańca Wilanowa (dla którego średnia długość życia wyniosła 80,9 lat).

We wcześniejszej edycji raportu umieszczono analogiczne zestawienie dla lat 2004–2007 oraz 2008–2011.

Źródło: Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2009-2011, s. 21.

Zgodnie z tym zestawieniem:

 • w latach 2008-2011 średnia długość życia mieszkańca Pragi Północ wyniosła 69,5 lat i była krótsza o 12,7 lat od mieszkańca Wilanowa (dla którego średnia długość życia wyniosła 82,2 lat);
 • w latach 2004-2007 średnia długość życia mieszkańca Pragi Północ wyniosła 65,7 lat i była krótsza o 16,1 lat od mieszkańca Wilanowa (dla którego średnia długość życia wyniosła 81,8 lat).

Choć Piotr Ikonowicz przytacza prawidłowe informacje związane z różnicą średniej długości życia na Wilanowie i Pradze Północ, jednak dane te są nieaktualne i dotyczą okresu sprzed kilkunastu, a nie „kilku” lat. Ponadto od czasu ich upublicznienia stołeczny urząd miasta wydał kolejne dwie edycje raportów nt. stanu zdrowia warszawiaków, zgodnie z którymi dysproporcja długości życia mężczyzn w Wilanowie i na Pradze Północ stale się zmniejsza. Z uwagi na fakt celowego pominięcia nowszych danych oraz wyciągania wniosków na podstawie zdezaktualizowanych statystyk, wypowiedź Piotra Ikonowicza kwalifikujemy jako manipulację.

Share The Facts
Piotr Ikonowicz
KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza


Z tych badań wynika, że na Pradze Północ mężczyzna ma szansę pożyć 16 lat krócej niż w dzielnicy Wilanów.

Janusz Korwin-Mikke

Krakowiacy żyją najdłużej w całej Polsce.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Janusz Korwin-Mikke poruszył kwestię długości życia w Polsce podczas udzielania odpowiedzi na pytanie związane ze sposobami na walkę ze smogiem, które padło w trakcie debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy w dn. 12.10.2018 r.

Użyte przez Janusza Korwina-Mikkego sformułowanie „krakowiacy”, oznaczające mieszkańców miasta Krakowa, sugeruje analizę jego wypowiedzi w kontekście trwania życia w miastach Polski.

Zgodnie z najnowszymi informacjami udostępnionymi przez GUS w zakresie Trwania życia w 2017 r., przewidywana długość życia w miastach w przypadku Krakowa wynosi dla mężczyzn 76,8 roku, a kobiet 82,7 roku. Dłuższa przewidywana długość życia została jednak odnotowana w miastach podregionu rzeszowskiego (zgodnie z klasyfikacją NUTS3), gdzie wynosi odpowiednio 77,5 roku dla mężczyzn i 83,5 roku dla kobiet.

Janusz Korwin-Mikke błędnie wskazuje krakowian jako mieszkańców miast Polski, którzy żyją najdłużej – tym samym jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Janusz Korwin-Mikke
KWW Wolność w Samorządzie


Krakowiacy żyją najdłużej w całej Polsce.

Jan Zbigniew Potocki

[W tej chwili mamy w Warszawie – przyp. red.] sześć… cztery… pięć [mostów – przyp. red.], no jest jeden w budowie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas programu „Zawsze na temat”, wyemitowanego na antenie TVP 3 Warszawa dn. 6.09.2018 r., Jan Potocki, mówiąc o planach budowy nowych mostów w Warszawie, odniósł się do liczby istniejących mostów w stolicy:

[W tej chwili mamy w Warszawie – przyp. red.] sześć… cztery… pięć [mostów – przyp. red.], no jest jeden w budowie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Urząd m.st. Warszawy w formie interaktywnego planu miasta, obecnie w stolicy znajduje się 7 mostów drogowych, 1 most drogowo-kolejowy oraz 1 most kolejowy. Są to kolejno – wymieniając od północy:

 • most Skłodowskiej-Curie (d. Północny) – drogowy,
 • most Grota-Roweckiego – drogowy,
 • most Gdański – drogowo-kolejowy,
 • most Śląsko-Dąbrowski – drogowy,
 • most Świętokrzyski – drogowy,
 • most średnicowy – kolejowy,
 • most Poniatowskiego – drogowy,
 • most Łazienkowski – drogowy,
 • most Siekierkowski – drogowy.

Z kolei most Południowy budowany jest od czerwca 2017 r.

Choć Jan Potocki poprawnie identyfikuję rozpoczętą budowę mostu Południowego, kandydat na prezydenta Warszawy przytacza nieprawidłową liczbę mostów znajdujących się obecnie w Warszawie, dlatego też jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jan Zbigniew Potocki
KW II RP


[W tej chwili mamy w Warszawie – przyp. red.] sześć… cztery… pięć [mostów – przyp. red.], no jest jeden w budowie.

Jacek Wojciechowicz

W Warszawie w ostatnich dwudziestukilku latach zbudowano 250 tys. mieszkań.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W programie „Krzywe Zwierciadło” wyemitowanym na antenie Superstacji dn. 8.09.2018 r. Jacek Wojciechowicz odniósł się do liczby mieszkań wybudowanych w Warszawie w ostatnich latach.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Głównego Urzędu Statystycznego w odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Warszawie w latach 1988-2017 wygląda następująco:

Źródło: dane uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego w odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej

Zestawienie danych liczbowych przedstawia informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania we wszystkich budynkach: mieszkalnych, niemieszkalnych, nowych i rozbudowanych.

Po przeanalizowaniu przedstawionych danych liczbowych można zauważyć, że już w ciągu ostatnich 20 lat (od 1998 r.) w Warszawie oddano do użytkowania 282 681 mieszkań, czyli więcej niż sugerowane przez Jacka Wojciechowicza 250 tys. „w ostatnich dwudziestukilku latach”. Z tego powodu jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jacek Wojciechowicz
KWW Jacka Wojciechowicza Wygra Warszawa


W Warszawie w ostatnich dwudziestukilku latach zbudowano 250 tys. mieszkań.

Jakub Stefaniak

W Warszawie mamo obecnie około 5 tysięcy pustostanów (…).

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W ramach prezentowania rozwiązań w zakresie polityki mieszkalnej dn. 8.06.2018 r., będących elementami Umowy Warszawskiej – programu wyborczego dla Warszawy, Jakub Stefaniak odniósł się do liczby pustostanów w stolicy.

https://www.facebook.com/StefaniakJakub/videos/2071908749696577/

Kontekst wypowiedzi Jakuba Stefaniaka – konferencja prasowa nt. polityki mieszkaniowej w Warszawie w zakresie mieszkalnictwa komunalnego – wskazuje, że kandydat na prezydenta stolicy z ramienia KW PSL mówiąc o pustostanach w Warszawie ma na myśli liczbę obiektów tego typu znajdujących się w zasobie własnościowym m.st. Warszawy.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Urząd m.st. Warszawy, na koniec 2016 r. w stolicy odnotowano 5309 pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach miasta, przy czym – według sprawozdań przygotowanych przez dzielnice, o czym wspomina wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację Doroty Zbińskowskiej – jedynie 2570 z nich nadawało się do zasiedlenia.

Źródło: Beata Wrońska-Freudenheim/BPL, Pustostany w Warszawie, 12.04.2017 r., s. 5.

W celu otrzymania aktualnych danych na temat liczby pustostanów znajdujących się w zasobie stolicy, zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Z otrzymanej odpowiedzi  wynika, że według stanu na dzień 30.06.2018 r. w zasobie własnościowym Warszawy znajdowało się 3755 pustostanów w budynkach znajdujących się w bieżącym obrocie (ad. 1), spośród których 1963 pustostany nadawały się do zasiedlenia (ad. 2). BPL zwróciło jednak uwagę na fakt, że liczba lokali pustych nie jest wielkością stałą i podlega nieustannym zmianom związanym z fluktuacją najemców korzystających z komunalnego zasobu mieszkaniowego stolicy.

Jakub Stefaniak podaje nieaktualne dane dotyczące liczby pustostanów w zasobie własnościowym Warszawy, jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL


W Warszawie mamo obecnie około 5 tysięcy pustostanów (…).

Sławomir Antonik

[W Warszawie – przyp. red.] jest 5 tys. pustostanów (…).

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas prezentowania swoich propozycji związanych z komunalnym mieszkalnictwem w stolicy dn. 14.09.2018 r., Sławomir Antonik odniósł się do liczby pustostanów w Warszawie.

Kontekst wypowiedzi Sławomira Antonika – konferencja prasowa nt. polityki mieszkaniowej w Warszawie – wskazuje, że kandydat na prezydenta stolicy z ramienia KWW Bezpartyjni mówiąc o pustostanach w Warszawie ma na myśli liczbę obiektów tego typu znajdujących się w zasobie własnościowym m.st. Warszawy.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Polityki Lokalowej (na podstawie wniosku o udzielenie informacji publicznej), według stanu na dzień 30.06.2018 r. w zasobie własnościowym Warszawy znajdowało się 3755 pustostanów w budynkach znajdujących się w bieżącym obrocie (ad. 1), spośród których 1963 pustostany nadawały się do zasiedlenia (ad. 2).

Przedstawione przez Sławomira Antonika dane dotyczące liczby pustostanów w stolicy są jednak zbieżne z informacjami udostępnionymi przez Urząd m.st. Warszawy, aktualnymi na koniec 2016 r. Zgodnie z nimi, we wskazanym momencie w stolicy odnotowano 5309 pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach miasta, przy czym jedynie 2570 z nich nadawało się do zasiedlenia (wspomina o tym m.in. wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację Doroty Zbińskowskiej).

Sławomir Antonik podaje nieaktualne dane dotyczące liczby pustostanów w zasobie własnościowym Warszawy, jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

Marek Jakubiak

(…) pustostanów w Warszawie jest 9 tysięcy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas programu „Kwadrans Polityczny”, wyemitowanego na antenie TVP1 25.09.2018 r., Marek Jakubiak poruszył wiele kwestii związanych z sytuacją mieszkaniową w Warszawie, m.in. liczbę pustostanów w stolicy.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Polityki Lokalowej (na podstawie wniosku o udzielenie informacji publicznej), według stanu na dzień 30.06.2018 r. w zasobie własnościowym Warszawy znajdowało się 3755 pustostanów w budynkach znajdujących się w bieżącym obrocie (ad. 1), spośród których 1963 pustostany nadawały się do zasiedlenia (ad. 2).

Liczba podana przez Marka Jakubiaka jest jednak zbieżna ze statystykami zgromadzonymi w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi, na koniec 2016 roku w zasobie m.st. Warszawy znajdowało się 8931 mieszkań niezamieszkanych.

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Tymczasem zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Urząd m.st. Warszawy, na koniec 2016 r. w stolicy odnotowano 5309 pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach miejskich.

W związku z ujawnionymi rozbieżnościami, zwróciliśmy się do GUS-u o wyjaśnienie wątpliwości związanych z pochodzeniem danych ujawnionych w BDL. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że wskazane informacje zostały zebrane na formularzu M-01 – Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych, a krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji na tym formularzu obejmuje zarządców, administratorów i władających nieruchomościami, a także urzędy gmin (w przypadku lokali gminnych) i urzędy dzielnic (w przypadku m.st. Warszawy). Zgodnie z objaśnieniami do formularza M-01 do mieszkań niezamieszkanych zaliczane są mieszkania, w których w dniu 31 XII roku sprawozdawczego nie była zameldowana (na pobyt stały lub czasowy) żadna osoba ani też nie mieszkała, nawet czasowo, żadna osoba bez zameldowania. Dotyczy to mieszkań nierozdysponowanych, znajdujących się w budynkach nowo zbudowanych, oddanych do użytku, mieszkań będących w remoncie bądź wykwaterowanych do remontu, mieszkań niezamieszkanych z powodu toczącego się postępowania sądowego lub egzekucyjnego, mieszkań nieprzejętych do zasiedlenia z powodu ich złego stanu technicznego, mieszkań pozostających w rezerwie jednostki sprawozdawczej, także niezamieszkanych z innych przyczyn.

Oznacza to, że podstawowym kryterium kwalifikacji mieszkania jako niezamieszkanego jest wg GUS-u brak meldunku lub brak zamieszkiwania w mieszkaniu jakiejkolwiek osoby fizycznej. W tym ujęciu nie ma znaczenia również charakter własnościowy lokalu – a więc fakt jego ewentualnej przynależności do zasobu własnościowego stolicy, gdyż obowiązek ewidencyjny spoczywa na każdym podmiocie zarządzającym, administrującym lub władającym nieruchomością mieszkalną.

Z uwagi na fakt, że Marek Jakubiak powołuje się na statystyki zgodne ze danymi zamieszczonymi w źródle wiarygodnym (Baza Danych Lokalnych GUS-u) i najbardziej aktualnym (dane na koniec 2016 r., aktualizowane w XI 2017 r.), a kontekst jego słów nie pozwala ograniczyć ich jedynie do pustostanów znajdujących się w zasobie własnościowym stolicy, wypowiedź polityka uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


(…) pustostanów w Warszawie jest 9 tysięcy.

Marek Jakubiak

Ponad 100 tys. ludzi [w Warszawie – przyp. red.] nie ma kanalizacji (…).

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Marek Jakubiak odniósł do kwestii wyposażenia warszawskich mieszkań w instalacje kanalizacyjne w trakcie programu „Kwadrans Polityczny”, wyemitowanego na antenie TVP1 25.09.2018 r.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 31.12.2016 r. liczba lokali znajdujących się w zasobie miasta, pozbawionych miejskiej kanalizacji wynosiła 1 938. Aktualność tych statystyk potwierdza także odpowiedź Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to jednak dane odnoszące się wyłączenie do zasobu lokalowego będącego własnością Warszawy.

Statystyki związane z liczbą ludności korzystającą z infrastruktury technicznej są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba ludności Warszawy korzystająca ze stołecznej sieci kanalizacyjnej w 2016 roku wyniosła 1 637 216 osób.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach.

Zgodnie z danymi GUS-u, liczba mieszkańców Warszawy w 2016 roku wynosiła 1 754 000 osób. Oznacza to, że ok. 117 tys. osób w Warszawie nie korzystało z sieci kanalizacyjnej.

Przedstawione przez Marka Jakubiaka dane dotyczące liczby mieszkańców Warszawy niekorzystających z sieci kanalizacyjnej są zgodne z najnowszymi statystykami umieszczonymi w Banku Danych Lokalnych, wypowiedź polityka uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


Ponad 100 tys. ludzi [w Warszawie – przyp. red.] nie ma kanalizacji (…).

Marek Jakubiak

Ponad 100 tys. ludzi [w Warszawie – przyp. red.] nie ma (…) ciepłej wody (…).

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Wyposażenie warszawskich mieszkań w instalacje centralnej ciepłej wody było tematem wypowiedzi Marka Jakubiaka podczas programu „Kwadrans Polityczny”, wyemitowanego na antenie TVP1 25.09.2018 r.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 31.12.2016 r. liczba lokali znajdujących się w zasobie miasta, pozbawionych centralnej ciepłej wody wynosiła 17 102.

Aktualność tych statystyk potwierdza także odpowiedź Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to jednak dane odnoszące się wyłączenie do zasobu lokalowego będącego własnością Warszawy.

Statystyki związane z liczbą ludności korzystającą z infrastruktury technicznej są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba ludności Warszawy korzystająca ze stołecznej sieci wodociągowej w 2016 roku wyniosła 1 681 245 osób.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach.

Zgodnie z danymi GUS-u, liczba mieszkańców Warszawy w 2016 roku wynosiła 1 754 000 osób. Oznacza to, że ok. 73 tys. osób w Warszawie nie korzystało z sieci wodociągowej.

Warto jednak zauważyć, że dane umieszczone w BDL dotyczą sieci wodociągowej ogółem, a więc dostępu do zarówno ciepłej, jak i zimnej wody. W ogólnodostępnych bazach GUS-u nie ma bowiem statystyk dedykowanym korzystaniu przez ludność z wyłącznie ciepłej wody. W związku z tym zwróciliśmy się do GUS-u o udostępnienie stosownych statystach w trybie dostępu do informacji publicznej. Do czasu uzyskania odpowiedzi wypowiedź Marka Jakubiaka uznajemy za nieweryfikowalną.

Marek Jakubiak

Dzisiaj mamy około 100 tys. mieszkań [w Warszawie – przyp. red.] niepodłączonych do instalacji ciepłowniczej.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Podczas debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy, która odbyła się 12.10.2018 r. Marek Jakubiak odniósł się do liczby stołecznych mieszkań niepodłączonych do sieci centralnego ogrzewania.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 31.12.2016 r. liczba lokali znajdujących się w zasobie miasta, pozbawionych centralnego ogrzewania wynosiła 16 482. Aktualność tych statystyk potwierdza także odpowiedź Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to jednak dane odnoszące się wyłączenie do zasobu lokalowego będącego własnością Warszawy.

Statystyki związane z ogólną liczbą mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba ta w 2017 roku wyniosła 911 429 mieszkań.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie.

Zgodnie z danymi GUS-u, liczba mieszkań w Warszawie w 2017 roku wynosiła 952 686. Oznacza to, że w 2017 r. 41 257 mieszkań w Warszawie nie było wyposażonych w centralne ogrzewanie.

Przedstawione przez Marka Jakubiaka dane dotyczące liczby mieszkań Warszawy niepodłączonych do sieci centralnego ogrzewania  nie są zgodne z najnowszymi statystykami umieszczonymi w Banku Danych Lokalnych, wypowiedź polityka uznajemy więc za fałszywą.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


Dzisiaj mamy około 100 tys. mieszkań [w Warszawie – przyp. red.] niepodłączonych do instalacji ciepłowniczej.

Sławomir Antonik

[W Warszawie – przyp. red.] tyleż samo jest mniej więcej [5 tys. – przyp. red.] oczekujących na przydział lokalu komunalnego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas prezentowania swoich propozycji związanych z komunalnym mieszkalnictwem w stolicy dn. 14.09.2018 r., Sławomir Antonik odniósł się do liczby osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego w Warszawie.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Polityki Lokalowej (na podstawie wniosku o udzielenie informacji publicznej), według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z zasobu m.st. Warszawy (lokali komunalnych w znaczeniu szerokim, własnościowym) wynosiła 4393, przy czym:

 • 1338 gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu na czas nieoznaczony (mieszkania komunalnego w znaczeniu wąskim),
 • 3055 gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu socjalnego.

Sławomir Antonik, posługując się sformułowaniem „mniej więcej”, mieści się w granicach pozwalających uznać jego wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Sławomir Antonik
KWW Bezpartyjni Samorządowcy


[W Warszawie – przyp. red.] tyleż samo jest mniej więcej [5 tys. – przyp. red.] oczekujących na przydział lokalu komunalnego.

Jakub Stefaniak

Z danych, które udało nam się uzyskać, ponad 28 mln zł – tyle wynosi zadłużenie czynszowe Warszawy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas prezentowania rozwiązań w zakresie polityki mieszkalnej dn. 8.06.2018 r., będących elementami Umowy Warszawskiej – programu wyborczego dla Warszawy, Jakub Stefaniak odniósł się do kwoty zadłużenia czynszowego w stolicy.

https://www.facebook.com/StefaniakJakub/videos/2071908749696577/

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor, prowadzące Rejestr Dłużników BIG – podmiot, którego działalność reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. z 2018 r., poz. 470, t.j. z późn. zm.) dn. 19.10.2017 r. za pośrednictwem PAP, zadłużenie czynszowe Warszawy wynosi ponad 28,3 mln zł i jest najwyższe w Polsce. Do wspomnianego rejestru wpisane może zostać zobowiązanie, którego płatność opóźnia się o co najmniej 60 dni i wynosi co najmniej 200 zł w przypadku osób prywatnych i 500 zł w przypadku osób prawnych.

W celu otrzymania aktualnych danych na temat zadłużenia czynszowego w Warszawie, zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Z otrzymanej odpowiedzi (ad. 3) wynika, że według stanu na dzień 30.06.2018 r. zaległości osób zamieszkujących w lokalach komunalnych z tytułu czynszu, bezumownego użytkowania i mediów dostarczanych do lokali wyniosły 221 mln zł. Według szacunków BPL, w sumie tej ok. 55-60 proc. kwoty stanowią zaległe opłaty za media dostarczane do lokali, tj. wodę, kanalizację, ciepło czy odpady komunalne.

Jakub Stefaniak przytoczył wiarygodne i możliwie aktualne powszechnie dostępne dane istniejące w chwili jego wypowiedzi, dlatego jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Informacje zawarte w odpowiedzi Biura Polityki Lokalnej – pomimo swojej aktualności – obejmują swoim zakresem przedmiotowym o wiele szersze rozumienie kategorii zadłużenia czynszowego (m.in. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali i mediów dostarczanych do lokali). Okoliczność ta pozwala jednak na przytoczenie wspomnianych danych w celach poznawczych.

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL


Z danych, które udało nam się uzyskać, ponad 28 mln zł – tyle wynosi zadłużenie czynszowe Warszawy.

Rafał Trzaskowski

(…) myśmy [PO w Warszawie – przyp. red.] ich [żłobków – przyp. red.] wybudowali 37.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Rafał Trzaskowski podczas rozmowy z Konradem Piaseckim na antenie TVN 24 przytoczył także liczbę żłobków wybudowanych w Warszawie przez rządzącą w stolicy Platformę Obywatelską. Ponadto, podczas debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy w dn. 12.10.2018 r. Rafał Trzaskowski – odpowiadając na pytanie o to, czego w stolicy jest za mało – ponownie odniósł się do liczby żłobków wybudowanych w stolicy w ciągu 12 lat prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli w okresie XII 2006 – IX 2018:

[w Warszawie przez ostatnie 12 lat – przyp. red.] żłobków wybudowano 35.

Statystyki związane z liczbą żłobków podległych samorządowi terytorialnemu są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba żłobków w roku 2017 zwiększyła się o 19 w porównaniu z rokiem 2006, nie są to jednak dane obejmujące w pełni referencyjny przedział czasu.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Żłobki podległe samorządowi terytorialnemu.

Z uwagi na brak danych statystycznych związanych z liczbą powstałych żłobków w Warszawie na stronach miejskich, zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Zespołu Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że we wskazanym przedziale czasu w Warszawie powstały 23 żłobki i 14 oddziałów żłobków. Ponadto, w X 2018 r. do użytku zostaną oddane kolejne 3 żłobki i 1 oddział żłobka, co przełoży się w sumie na 26 nowych żłobków i 15 nowych oddziałów żłobków.

Rafał Trzaskowski przytacza nieprawidłową liczbę publicznych żłobków powstałych w stolicy w ciągu 12 lat prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, która pokrywa się jednak z sumą nowych żłobków i oddziałów żłobków w dniu udzielania wywiadu. Tym samym jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


(…) myśmy [PO w Warszawie – przyp. red.] ich [żłobków – przyp. red.] wybudowali 37.

Rafał Trzaskowski

Jak PiS rządził w Warszawie, nie wybudował ani jednego żłobka (…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kwestia liczby wybudowanych żłobków została podniesiona przez Rafała Trzaskowskiego podczas programu „Rozmowa Piaseckiego” wyemitowanego na antenie TVN 24 dn. 3.09.2018 r., gdzie w rozmowie z Krzysztofem Piaseckim wskazał on na brak inwestycji tego typu za czasów rządów PiS-u w stolicy tj. w okresie XI 2002 – XII 2006 (prezydentura Lecha Kaczyńskeigo, Mirosława Kochalskiego i Kazimierza Marcinkiewicza).

Statystyki związane z liczbą żłobków podległych samorządowi terytorialnemu są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba żłobków w latach 2002-2006 nie uległa zmianie.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Żłobki podległe samorządowi terytorialnemu.

Fakt ten potwierdza także odpowiedź otrzymana od Zespołu Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Rafał Trzaskowski przytacza prawidłowe informacje na temat braku powstania nowych żłobków w Warszawie w czasie rządów PiS w stolicy, jego wypowiedź uznajemy więc za prawdziwą.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Jak PiS rządził w Warszawie, nie wybudował ani jednego żłobka (…).

Rafał Trzaskowski

Większość warszawiaków dobrze ocenia prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rafał Trzaskowski w wywiadzie udzielonym Interii i opublikowanym 17.10.2018 r. odniósł się m.in. do oceny rządów obecnej prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W stolicy od 2003 roku realizowane są badania opinii społecznej pod nazwą Barometr Warszawski. Są one przeprowadzane na losowej i reprezentatywnej próbie warszawiaków w formie bezpośrednich wywiadów (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (do 2009 r.) oraz CAPI (od 2010 r.). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

W 2018 r. na pytanie “Jak Pan(i), ogólnie rzecz biorąc, ocenia działania władz miasta?”, 65 proc. ankietowanych odpowiedziało “dobrze”, 28 proc. stwierdziło, że “źle”, a 7 proc. uznało, że “trudno powiedzieć” lub odmówiło odpowiedzi na pytanie. Z kolei na pytanie “A jak Pan(i) ocenia działania Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz?”, 55 proc. ankietowanych odpowiedziało “dobrze”, 38 proc. stwierdziło, że “źle”, a 8 proc. uznało, że “trudno powiedzieć” lub odmówiło odpowiedzi na pytanie. Jednocześnie na pytanie “Czy, Pana(i) zdaniem, o Hannie Gronkiewicz-Waltz można powiedzieć, że jest dobrym gospodarzem; że sprawnie zarządza miastem?” 54 proc. ankietowanych odpowiedziało “tak”, 38 proc. stwierdziło, że “nie”, a 8 proc. uznało, że “trudno powiedzieć” lub odmówiło odpowiedzi. Wykonawcą badania w 2018 r. była Danae Sp. z o.o.

Ponadto, zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu i Faktu, na pytanie “Jak Pan/Pani ocenia okres rządów w Warszawie Hanny Gronkiewicz-Waltz?”, 19,5 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie dobrze”, a 40,3 proc. „raczej dobrze”. „Zdecydowanie negatywnie” o prezydenturze Hanny Gronkiewicz-Waltz wypowiedziało się 21,9 proc. respondentów, a 15,1 proc. oceniło je „raczej źle”. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 3,2 proc. Badanych. Sondaż IBRiS przeprowadzono na grupie 500 pełnoletnich mieszkańców Warszawy w dniach 27-28 sierpnia 2018 r. metodą CATI.

Na podstawie przytoczonych badań opinii publicznej wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za prawdziwą.

https://www.sharethefacts.co/share/44ce634a-0bd5-4c0a-b6d6-fea4826ead

Rafał Trzaskowski

Problem polega na tym, że wszystkie sprawy są zaskarżone w sądzie. (…) Sąd miał się w tych sprawach wypowiedzieć w czerwcu. Tylko Patryk Jaki zakwestionował wszystkie składy sędziowskie.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Rafał Trzaskowski zapytany w wywiadzie udzielonym Interii o kwestię wypłaty zadośćuczynień w aferze reprywatyzacyjnej, odniósł się do czerwcowych postępowań sądowych, w których zostały zakwestionowane składy sędziowskie.

Komisja Weryfikacyjna wydała na posiedzeniu niejawnym w dn. 21.05.2018 r. pierwsze osiem decyzji odszkodowawczych dla lokatorów 4 nieruchomości zlokalizowanych przy:

 • ul. Nabielaka 9
 • ul. Nowogrodzkiej 6A
 • ul. Poznańskiej 4
 • ul. Marszałkowskiej 43

Złożyło się na to 7 decyzji o odszkodowań (za poniesione szkody w postaci np. nadpłaconego czynszu) i 1 o zadośćuczynieniu (za doznane krzywdy) na łączną kwotę ponad 216 tys. złotych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dn. 8.06.2018 r. rozpatrywał sprawy zaskarżonych decyzji Komisji Weryfikacyjnej:

Jak wynika z relacji medialnych, wnioski te złożyli przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej. Podnosili oni wątpliwości co do faktycznej niezależności i bezstronności wymienionych  sędziów, którzy to mieli “uczestniczyć w wydawaniu orzeczeń weryfikujących rozstrzygnięcia w ramach dzikiej reprywatyzacji„.

Prawdą jest, że sprawy rozpatrywane w czerwcu przez WSA w Warszawie zostały odroczone lub zdjęte z wokandy z uwagi na wnioski przedstawicieli Komisji Weryfikacyjnej, którzy kwestionowali orzekający w nich skład sędziowski. Nie były to jednak sprawy dotyczące majowych decyzji odszkodowawczych wydanych przez Komisję Weryfikacyjną. Dotyczyły one bowiem innych nieruchomości, a przedmiotem zaskarżonych decyzji Komisji były uchylenia decyzji Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie udzielenia prawa użytkowania wieczystego.

Podczas konferencji prasowej, któa odbyła się 3.08.2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki poinformował, że wszystkie decyzje odszkodowawcze wydane do tego czasu przez Komisję zostały zaskarżone przez miasto stołeczne Warszawa.

Ponieważ czerwcowe sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w których wnioski przedstawicieli Komisji Weryfikacyjnej o wyłączenie sędziego skutkowały ich odroczeniem lub też zdjęciem z wokandy, nie dotyczyły decyzji odszkodowawczych wydanych przez Komisję Weryfikacyjną, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


Problem polega na tym, że wszystkie sprawy są zaskarżone w sądzie. (…) Sąd miał się w tych sprawach wypowiedzieć w czerwcu. Tylko Patryk Jaki zakwestionował wszystkie składy sędziowskie.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >