10. Posiedzenie Sejmu – prawo o prokuraturze

Dnia 28 stycznia 2016 r. na sali plenarnej Sejmu miało miejsce trzecie czytanie dwóch projektów ustaw:

Projekty dotyczą ponownego połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego (rozdzielenie nastąpiło w 2010 r.). Wypowiedzi parlamentarzystów zawierały wiele merytorycznych danych i faktów, których prawdziwość postanowiliśmy poddać naszej analizie.

Sprawdzone wypowiedzi

Robert Kropiwnicki

Otóż chcecie dokonać całościowego skoku na 6 tys. urzędników, na 6 tys. prokuratorów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ocenie nie podlega stwierdzenie dot. „skoku”, a jedynie wskazana liczba prokuratorów.

Według stanu na koniec 2014 roku, we wszystkich prokuraturach (rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, generalnej) pracowało 6216 orzeczników, tj. 5877 prokuratorów i 339 asesorów (“kandydatów” na prokuratorów, tj. osób, które ukończyły aplikację prokuratorską i posiadają większość uprawnień prokuratora).

W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

Michał Wójcik

Rozdzielenie urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości to było coś, co nie było znane w okresie międzywojennym, kiedy tak naprawdę od 1919 r. Naczelny Prokurator był Ministrem Sprawiedliwości.

Prawda Ukryj uzasadnienie

“Jeżeli chodzi o ustrój prokuratury II Rzeczypospolitej, to wówczas Naczelny Prokurator był jej naczelnym organem i zwierzchnikiem prokuratorów. Urząd ten utworzono w 1919 r. i utrzymany został w 1928 r. (Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego (Dz. Pr. P. P. z 1919 r., Nr 15, poz. 199); rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. − Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1928 r., Nr 12, poz. 93 ze zm.)). W obu tych regulacjach funkcję Naczelnego Prokuratora sprawował z urzędu Minister Sprawiedliwości. Organem pomocniczym Naczelnego Prokuratora był Nadzór Prokuratorski”.

KĘDZIERSKI J., O niezależności prokuratury – w kręgu faktów i mitów, “Prokuratura i Prawo” 2009, nr 1

Robert Kropiwnicki

To Lech Kaczyński powołał obecnego niezależnego prokuratora Andrzeja Seremeta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prezydent Lech Kaczyński, 5 marca 2010 roku spośród dwóch kandydatów zaakceptowanych przez KRS (kontrkandydatem był prokurator Edward Zalewski) wybrał Andrzeja Seremeta na urząd Prokuratora Generalnego. W związku z tym, powyższą wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Michał Wójcik

Patryk Jaki: (…) Kiedy zaufanie do prokuratury było najwyższe w historii III Rzeczypospolitej?
Michał Wójcik: Oczywiście nie było to za rządów nikogo innego niż pana ministra Zbigniewa Ziobry, kiedy był ministrem Jarosława Kaczyńskiego, gdy był premierem. 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza od 31.10.2005 do 14.07.2006, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego od 14.07.2006 do 07.09.2007 i ponownie od 11.09.2007 do 16.11.2007.

Według komunikatów z badań CBOS (od 1997 roku) , najwyższy wskaźnik ocen pozytywnych działania prokuratury odnotowano w styczniu 2008 (okres rządów koalicji PO-PSL) – 44%.
Poniżej wykres oceny działalności prokuratury stworzony na podstawie ww. komunikatów.

CBOS

Patryk Jaki

Przypominam, że to za waszych czasów [rządów PO-PSL] zaufanie do prokuratury spadło najniżej w historii III Rzeczypospolitej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według komunikatów z badań CBOS (od 1997 roku) , najwyższy wskaźnik ocen negatywnych działania prokuratury odnotowano w październiku 2012 (okres rządów koalicji PO-PSL) – 63%.

Poniżej wykres oceny działalności prokuratury stworzony na podstawie ww. komunikatów.

CBOS

Michał Wójcik

Patryk Jaki: (…) Kiedy, w jakich latach i za których rządów spadła w Polsce najbardziej przestępczość w historii III Rzeczypospolitej?
Michał Wójcik: Oczywiście nie było to za rządów nikogo innego niż pana ministra Zbigniewa Ziobry, kiedy był ministrem Jarosława Kaczyńskiego, gdy był premierem.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z rocznymi raportami statystycznymi Policji, największy spadek przestępczości odnotowano w 2014 r. (okres rządów koalicji PO-PSL) – 14%.

W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz urzędowania Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości spadek przestępczości wyglądał następująco:

  • 2005 – 5,6%
  • 2006 – 6,7%
  • 2007 – 10,5%

W związku z tym wypowiedź należy uznać za fałszywą.

Michał Wójcik

Patryk Jaki: (…) Kiedy, w jakich latach i za czyich rządów wzrosła w Polsce najwięcej wykrywalność korupcji?
Michał Wójcik: Oczywiście nie było to za rządów nikogo innego niż pana ministra Zbigniewa Ziobry, kiedy był ministrem Jarosława Kaczyńskiego, gdy był premierem.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Dane dotyczące wykrywalności przestępstw korupcyjnych nie są ogólnodostępne. W trybie dostępu do informacji publicznej skierowaliśmy wniosek do Komendy Głównej Policji o ich udostępnienie. Po otrzymaniu statystyk ocena ulegnie aktualizacji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >