100 dni rządu Beaty Szydło

16 listopada 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał Beatę Szydło na urząd Prezesa Rady Ministrów. Dwa dni później w Sejmie odbyło się przedstawienie programu działania rządu – exposé, z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Premier przedstawiła w nim 8 obietnic deklarując ich realizację w ciągu 100 dni rządu.

„Ale już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów:

Po pierwsze, pięćset złotych na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach od pierwszego dziecka. Dziecko to nie koszt to inwestycja.

Po drugie, obniżenie wieku emerytalnego do sześćdziesięciu lat dla kobiet i sześćdziesięciu pięciu lat dla mężczyzn.

Po trzecie, podniesienie do ośmiu tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku.

Po czwarte, bezpłatne leki od siedemdziesiątego piątego roku życia.

Po piąte, podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do dwunastu złotych o czym szczegółowo będę mówić w dalszej części wystąpienia”.

„Dla polskich rolników mamy przygotowane dwa konkretne projekty, które wprowadzimy w pierwszych stu dniach naszych rządów.

Pierwszy dotyczy ubezpieczeń rolniczych. Regulacje, które przygotowaliśmy, są bardzo potrzebne. Sami rolnicy mówili o nich nie raz.

Drugi projekt dotyczy sprawy, o którą polscy rolnicy zabiegają od dłuższego czasu. Chodzi o ochronę polskiej ziemi. To kwestia, która dotyczy nas wszystkich”.

„W kontekście oświaty, a także problemu polskich rodzin, należy powiedzieć o wprowadzonym wbrew woli rodziców obowiązku szkolnym dla sześciolatków. Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. To rodzice będą decydowali, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat sześciu, czy w wieku lat siedmiu. Tę zmianę przeprowadzimy w ciągu pierwszych stu dni naszego rządu”.

W związku z upływającym terminem 100 dni rządu Beaty Szydło – 24 lutego 2016 r. przedstawiamy Państwu nasz raport z realizacji złożonych 8 obietnic.

tt-6

100-dni-rzadu-Beaty-Szydlo-audySzydło-audyt100dni

CAŁY RAPORT


Obietnice premier Beaty Szydło, złożone podczas exposé 18 listopada 2016 r. zostały poddane analizie fact-check. Materiał badawczy stanowiło 8 obietnic, które miały być zrealizowane w przeciągu 100 dni rządu. Obietnice zostały sprawdzone pod kątem stanu ich realizacji na dzień 23 lutego 2016 r. W analizie posłużono się trzema kategoriami: obietnica została zrealizowana, obietnica została częściowo zrealizowana, obietnica nie została zrealizowana.
Raport ten dotyczy tylko tych projektów, które miały być zakończone na 100 dni rządu. Ze względu na jednoznaczną cezurę czasową, wypowiedzi premier Beaty Szydło zostały potraktowane ostrzej niż w przypadku innych raportów dot. aktualnie rządzących podmiotów.

Obietnice uznane za zrealizowane to te, których wykonanie zostało zakończone w założonym okresie na to przeznaczonym i weszły one w życie przed upływem 100 dni rządu Beaty Szydło.

Obietnice uznano za częściowo zrealizowane, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte zdecydowane kroki w celu jej realizacji, jednak z różnych powodów (np. vacatio legis) dane rozwiązanie wejdzie w życie po upływie 100 dni rządu.

Obietnice uznane za niezrealizowane (ze względu na specyfikę tej analizy) to te, które wraz z upływem 100 dni rządu są na początkowych etapach postępowania
ustawodawczego.

Każda obietnica została dokładnie opisana na podstawie dostępnych źródeł.

Sprawdzone wypowiedzi

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >