39% globalnej energii wciąż pochodzi z węgla!

W dzisiejszym artykule z cyklu factchecku energetycznego sprawdzamy wywiad prezesa GE Polska Beaty Stelmach, oraz wypowiedź europosła PIS Zbigniewa Kuźmiuka na temat gazociągu OPAL oraz Michała Kurtyki i Gerarda Bourlanda.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Stelmach

Globalnie ok. 40 procent elektryczności pochodzi cały czas z węgla.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych The Shift Project Data Portal dostępnymi tutaj, 39% produkowanej w 2014 roku energii elektrycznej stanowiła energia wyprodukowana poprzez spalanie węgla.

we

Beata Stelmach

Przy światowych pokładach węgla, szacowanych na ok. 900 mld ton.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych publikowanych przez BP w raporcie Statistical Review of World Energy June 2015 zasoby węgla na świecie szacuje się na 891,5 mld ton.

wegiel

Beata Stelmach

GE wydaje na badania i rozwój 5,5 mld dolarów rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według corocznego raportu General Electric, wydanego za 2015 rok, w ostatnich latach wydatki na badania i rozwój były następujące:

 

Rok 2013 2014 2015
Wydatki w mln dolarów      5 461       5 273      5 278

 

Beata Stelmach

Aktualnie na świecie 2 mld ludzi ma ograniczony dostęp do energii, a 1 mld w ogóle go nie posiada.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie International Energy Agency w raporcie WEO 2016 brak dostępu do elektryczności dotyczył około 1.2 mld osób (16% populacji świata) z kolei utrudnienie dostępu do energii rozumiane jako potrzeba spalania niskiej jakości paliw (biomasa, drewno, węgiel)  w przydomowych tradycyjnych, słabej jakości paleniskach dotyczył 2.7 mld osób (38% populacji świata).

W związku ze zbyt dużym zaokrągleniem odnoszącym się do populacji, która ma ograniczony dostęp do energii, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Beata Stelmach

Warto zauważyć, że w przypadku elektrowni gazowych sprawność netto przy zastosowaniu naszych technologii może przekraczać 62 procent, podczas gdy wspomniane wcześniej bloki węglowe osiągają wartość poniżej 50 procent.

Prawda Ukryj uzasadnienie

28 kwietnia 2016 roku elektrownia gazowo-parowa w Bouchain we Francji osiągnęła sprawność 62,22%, za co została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej sprawna elektrownia pracująca w takim układzie na świecie. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej General Electric. Elektrownia została uruchomiona przez GE i EDF, opalana jest gazem ziemnym i została wyposażona w turbinę HA dostarczoną przez GE.

Dzisiejsza sprawność netto polskiej energetyki węglowej, według artykułu “Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategiczny wyzwaniem dla Polski”, wynosi obecnie 33-34%.

Zbigniew Kuźmiuk

W tej sprawie energetycznej mamy decyzję Komisji Europejskiej nieopublikowaną, że gazociąg Opal w 80 proc. ma zajmować Gazprom.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

28 października 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła decyzję dotyczącą wykorzystywania OPAL. Został opublikowany komunikat prasowy w tej sprawie. Pełna treść decyzji pozostaje nieopublikowana.  

Decyzja z października 2016 r. ustaliła co następuje:

  • poziom wyłączenia przepustowości OPAL z TPA (Third Party Accesszasada dostępu stron trzecich do sieci) na 50%,
  • do 20% przepustowość gazociągu może być sprzedawane na aukcjach na niemieckim Gaspool hub („FZK capacity”) firmom trzecim (Gazprom może ubiegać się o tę przepustowość),
  • pozostałe 30% przepustowości może być sprzedawane na aukcjach bez dodatkowych warunków (Gazprom może je zarezerwować).

Według interpretacji komunikatu przez ekspertów, daje to możliwość Gazpromowi na zwiększenie swojego udziału w przepustowości OPAL do 80%.

Decyzja nadal nie jest opublikowana przez Komisję Europejską. Oprócz Gazpromu również inne firmy, mające dominującą pozycję na rynku mogą ubiegać się o dostępne przepustowości. Komisja Europejska nie stwierdza wprost, w komunikacie prasowym, iż Gazprom ma z góry przydzielone 80% przepustowości OPAL. Warunki określone przez KE stwarzają jedynie możliwość ubiegania się przez Gazprom o zwiększenie przesyłu gazu gazociągiem OPAL o 10,2 mld m3. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że po decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. wyłączającej tranzytową część przepustowości gazociągu OPAL z zasady TPA powyżej 50%, gazociąg OPAL był  wykorzystywany głównie przez Gazprom.  

Wypowiedź należy uznać za manipulację, ponieważ nie jest przesądzone czy Gazprom będzie zajmował gazociąg OPAL w 80%.

Michał Kurtyka

Dzisiaj w zależności od ceny ropy wysyłamy do krajów sprzedających ropę naftową 20-40 mld dolarów rocznie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2015 roku Polska importowała łącznie 26,5 mln t surowca, co odpowiada 1125,9 PJ energii z niego uzyskanej. Przeliczając tony na baryłki przy użyciu przelicznika LOTOSU otrzymujemy 196,1 mln baryłek importu ropy naftowej.

W raporcie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego uwzględnione zostały główne kierunki dostaw ropy naftowej do polskich rafinerii. W 2015 roku 88,5% całkowitego importu stanowiła ropa naftowa z Rosji.

W 2015 roku rosyjski Forbes stworzył listę 20 największych kupców rosyjskiej ropy naftowej. Na 5 miejscu znalazł się polski koncern Orlen, ze średnią ceną zakupu wynoszącą 51,2$ za baryłkę.

W związku z tymi informacjami, w 2015 roku Polska zapłaciła ok. 10 mld dolarów na ropę naftową importowaną z Rosji. Biorąc pod uwagę fakt, że większość surowca importowana jest właśnie z Rosji, nie ma możliwości, bo polskie wydatki na import ropy naftowej przekroczyły w 2015 roku barierę 20 mld dolarów.

Gerard Bourland

Dwa miesiące temu cena dwutlenku węgla wynosiła 4,5 euro, dzisiaj(31.10) już 6 euro

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych z portalu Investing.com  ceny za emisję CO2 w przeciągu ostatnich czterech miesięcy zmieniały się następująco: 30.08 – 4,55 euro ; 30.09 – 5,02 euro; 31.10 – 5,90 euro, następnie cena rosła do dnia 3.11.2016 i osiągnęła kwotę 6,50 euro. 2.12 cena spadła aż do 4,3 euro, następnie znów zaczęła gwałtownie rosnąć, w dniu 27.12, wynosi 6,34 euro i tendencja jest rosnąca.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >