Adam Bodnar w Kontrwywiadzie RMF

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar był gościem Konrada Piaseckiego w Kontrwywiadzie RMF. Panowie rozmawiali o ustawie o połączeniu stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, sytuacji głosowania „na cztery ręce”, Trybunale Konstytucyjnym oraz komunikacie Uniwersytetu Białostockiego ostrzegającym studentów zza granicy przed przemarszem ONR-u.

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Bodnar

Kiedy w Polsce przez 12 lat funkcjonowało połączenie tych dwóch urzędów (Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości – przyp. red.), trudno mieć do tego zastrzeżenia.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

31 marca 1990 zniesiono Prokuraturę Generalną, a funkcję Prokuratora Generalnego zaczął sprawować z urzędu Minister Sprawiedliwości. Z dniem 31 marca 2010 nastąpiło rozdzielenie urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Ten stan rzeczy trwał 20 lat.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >