Adam Bodnar w mediach

Adam Bodnar 24 lipca 2015 r. został wybrany przez Sejm na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Za kilka dni w Senacie odbędzie się głosowanie zatwierdzające ten wybór. W ciągu ostatnich tygodni kandydat udzielił wywiadów (m.in. dla Dziennika Polska Times, Gazety Wyborczej, portalu Onet.pl) na temat wizji swojej pracy jako ombudsmana, dlatego postanowiliśmy poddać je merytorycznej analizie.

[foto: Krzysztof Pacholak]

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Bodnar

Kolejna sprawa – wolność słowa. Jesteśmy obecnie na 18. miejscu w rankingu Reporterów bez Granic.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska według rankingu prowadzonego przez międzynarodową organizację pozarządową monitorującą prawo do wolności prasy na całym świecie – Reporterzy bez Granic (fr. Reporters Sans Frontières), znajduje się na 18 miejscu według Światowego Wskaźnika Wolności Prasy na rok 2015 (World Press Freedom Index). Ranking ten obejmuje 180 państw świata.

Adam Bodnar

W samej Warszawie jest około 2 tysięcy osób, które z różnych powodów są bezdomne.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach kontroli “Działania administracji publicznej na rzecz bezdomnych” przeprowadzonej w latach 2012-2013 podaje, że w Warszawie zliczono 1 986 osób bezdomnych szacując jednocześnie ich realną liczbę na 2,5 – 3,5 tys. osób (str 17).

Adam Bodnar

Państwo nie ma żadnego wpływu na treść tego nauczania [religii w szkołach] ani na to, kto naucza.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych faktycznie należy stwierdzić, że  kształtowaniem programu nauczania i opracowywaniem podręczników zajmują się właściwe władze kościoła i innych związków wyznaniowych (§ 4 rozporządzenia). Ponadto zgodnie z §5 ust.1-2 biskup katolicki bądź zwierzchnik innego związku wyznaniowego wydaje pisemne skierowanie na mocy którego szkoła może zatrudnić nauczyciela religii. Jednakże w kolejnym paragrafie postanowiono, że kwalifikacje zawodowe nauczycieli są określane na mocy porozumienia Kościoła Katolickiego, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, władz zwierzchnich innych kościołów bądź związków wyznaniowych wraz z Ministrem Edukacji Narodowej.

Adam Bodnar

Wsparło mnie ponad 50 organizacji pozarządowych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pod specjalnym listem z dnia 8 czerwca 2015 r. skierowanym do posłów Sejmu RP z prośbą o zgłoszenie i poparcie kandydatury Adama Bodnara na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich podpisało się 49 organizacji pozarządowych. Oprócz tego swoje poparcie wyraziło też m.in. Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją oraz Instytut Spraw Publicznych. W związku z tym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Adam Bodnar

W biurze RPO pracuje 300 osób.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według informacji Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu budżetu państwa przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 roku, liczba pracowników RPO w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 293 osoby.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >