Adam Szłapka o głosowaniu w sprawie wprowadzenia gimnazjów

Sekretarz generalny .Nowoczesnej Adam Szłapka przywołał na twitterze głosowanie w sprawie wprowadzenia gimnazjów w latach 90. Sprawdziliśmy prawdziwość przytoczonych danych

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Szłapka

Prawda Ukryj uzasadnienie

W głosowaniu nad przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego (m.in. definiująca gimnazja), za przyjęciem projektu głosowali wówczas niezależni posłowie Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz,gloss1oraz posłowie ówczesnego AWS Mariusz Kamiński i Krzysztof Jurgiel.glos1 W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

Ustawa będąca przedmiotem tego głosowania jest konsekwencją uchwalonej przez Sejm 25 lipca 1998 r., ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W głosowaniu nad przyjęciem tejże ustawy, posłowie Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński również głosowali za; Krzysztof Jurgiel był nieobecny.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >