Adrian Zandberg o majątku Mateusza Morawieckiego

Członek Zarządu Krajowego partii Razem Adrian Zandberg odniósł się w poście na swoim profilu na Facebooku do majątku zgromadzonego w akcjach banku BZ WBK, jakimi dysponuje nowy premier (a wcześniej prezes tegoż banku) Mateusz Morawiecki.

Sprawdzone wypowiedzi

Adrian Zandberg

Mateusz Morawiecki (…) chciał, by fundusze inwestujące w budowę biurowców były zwolnione z podatku dochodowego. Nawet rządzony przez PiS Narodowy Bank Polski przestrzegał, że nie ma powodu zwalniać tych funduszy z podatków.

Prawda Ukryj uzasadnienie

14 października 2016 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Drugi projekt (wciąż w fazie konsultacji) został przedstawiony w maju 2017 r.

Projekt zakłada wprowadzenie spółek typu REIT (Real Estate Investment Trust), czyli spółek rynku wynajmu nieruchomości. Projekt ustawy przewiduje również m.in. zwolnienie spółek typu REIT z podatku dochodowego od wypłaty dywidend (tzw. podatku Belki). Spółki te miałyby jednak płacić 8,5% podatku wynikającego z  dochodów uzyskanych  bezpośrednio lub pośrednio z wynajmu nieruchomości.

To właśnie rozwiązanie skrytykował w swojej opinii do projektu Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. W swoim piśmie uznał on zniesienie podatku Belki i wprowadzenie 8,5-procentowego podatku od wynajmu za nieuzasadnione ekonomicznie:

„Istotą modelu REIT jest uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów z wynajmu nieruchomości, a tym samym zrównanie atrakcyjności inwestowania bezpośredniego w nieruchomości ze spółkami typu REIT. Przedłożony projekt idzie jednak znacznie dalej – nie tylko eliminuje jeden z dwóch podatków obciążających wspomniane dochody (podatek od wypłaty dywidendy), ale dodatkowo obniża drugi z nich do wyjątkowo niskiego poziomu 8,5%. W ocenie NBP brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla tak preferencyjnego – wobec innych form działalności gospodarczej – opodatkowania inwestycji na rynku nieruchomości”.

Prezes NBP wytyka również m.in. brak mechanizmów kontroli, mających na celu ograniczenie nadmiernej spekulacji, oraz wysokie ryzyko pojawienia się niestabilności na polskim sektorze finansowym.

Według projektu ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Tymczasem, według informacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt jest w fazie opiniowana i nie został jeszcze skierowany do Sejmu.

Share The Facts
Adrian Zandberg
członek Zarządu Krajowego Partii Razem


Mateusz Morawiecki (…) chciał, by fundusze inwestujące w budowę biurowców były zwolnione z podatku dochodowego. Nawet rządzony przez PiS Narodowy Bank Polski przestrzegał, że nie ma powodu zwalniać tych funduszy z podatków.

Adrian Zandberg

Kiedy Morawiecki obejmował swoje stanowisko, akcje BZ WBK kosztowały ok. 270 złotych. Dwa lata później za jedną akcję trzeba było zapłacić 385 złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z notowaniami BZ WBK na Giełdzie Papierów Wartościowych, akcje banku 16 listopada 2015 r., gdy Mateusz Morawiecki obejmował swoje stanowisko, kosztowały 271,65 zł. Dokładnie 2 lata później, 16 listopada 2017 r., kosztowały 379 zł, w kolejnych dniach utrzymując tendencję wzrostową, 22 listopada 2017 r. osiągając cenę 387,35 zł za akcję.

Share The Facts
Adrian Zandberg
członek Zarządu Krajowego Partii Razem


Kiedy Morawiecki obejmował swoje stanowisko, akcje BZ WBK kosztowały ok. 270 złotych. Dwa lata później za jedną akcję trzeba było zapłacić 385 złotych.

Adrian Zandberg

Mateusz Morawiecki według oświadczenia majątkowego posiada nadal ponad 13 tysięcy akcji BZ WBK.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Oświadczeniem o stanie majątkowym złożonym według stanu na 31 grudnia 2016 r. Mateusz Morawiecki posiada dokładnie 13711 akcji BZ WBK.

Share The Facts
Adrian Zandberg
członek Zarządu Krajowego Partii Razem


Mateusz Morawiecki według oświadczenia majątkowego posiada nadal ponad 13 tysięcy akcji BZ WBK.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >