Analiza referendum w Wielkiej Brytanii

Obywatele Wielkiej Brytanii wczoraj w referendum opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej. Za pozostaniem zagłosowało 48,1% (16 141 241 osób), a za opuszczeniem UE 51,9% (17 410 742 osób). Tym referendum Wielka Brytania zainicjowała proces opuszczania Unii zawarty w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W poniższej analizie postaramy się państwu przybliżyć jak wyglądała droga Wielkiej Brytanii do wczorajszego referendum oraz jak rozkładały się jego wyniki.

Historia referendum

Brytyjczycy nie po raz pierwszy stanęli przed urnami i głosowali za albo przeciw pozostaniu we wspólnocie europejskiej. Po wstąpieniu w 1973 r. Wielkiej Brytanii do EWG w 1975 r. nastąpiło referendum w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za pozostaniem we wspólnocie.

W 2013 r. David Cameron zapowiedział, że jeśli Partia Konserwatywna wygra wybory w 2015 r. przystąpi do renegocjacji warunków uczestnictwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej przed ogłoszeniem referendum w tej sprawie. W maju tego samego roku został przedstawiony projekt pytania referendalnego oraz plan renegocjacji traktatów. W czerwcu projekt referendum został wniesiony pod obrady Izby Gmin, został przez nią zaakceptowany jednak Izba Lordów sprzeciwiła się projektowi i został on odrzucony. Przewodniczący Konserwatystów przedstawił w 2014 r. sprawy, które są dla niego najważniejsze w trakcie negocjacji, były to m.in. kontrole zatrzymujące nadmierną migrację, uwolnienie biznesu od zbyt dużej ingerencji Brukseli, zwiększenie uprawnień państw narodowych i ograniczenie polityki pogłębiania integracji europejskiej. W maju 2015 r. Partia Konserwatywna z Davidem Cameronem na czele wygrała wybory w Wielkiej Brytanii i rozpoczęła proces renegocjacji traktatów. W lutym 2016 r. ogłoszono pakiet zmian traktatów uzgodnionych z UE jednak odnosiły się one jedynie w niewielkim stopniu do propozycji Davida Camerona.

Do przeprowadzenia referendum zostały wydane dwa akty. Pierwszy to European Union Referendum Act 2015 przyjęty w grudniu 2015 r. przez parlament brytyjski, a drugi to European Union (Referendum) Act 2016 przyjęty przez parlament Gibraltaru.

Kampania referendalna

W Wielkiej Brytanii na czas kampanii referendalnej powstały specjalne grupy nawołujące do pozostania lub wyjścia z UE. Za pozostaniem opowiada się Britain Stronger in Europe. Natomiast do wyjścia namawiały Leave.EU oraz VoteLeave. Dzięki zarejestrowaniu organizacje te mogły prowadzić kampanie referendalną i otrzymywać pieniądze na nią z budżetu państwa. Poszczególne partie również zajmowały stanowiska w tej sprawie. Rekomendacje na głosowanie za pozostaniem w UE wyraziły m.in. Partia Zielonych, Partia Pracy, Liberalni Demokraci czy Szkocka Partia Narodowa. Za opuszczeniem Unii była przede wszystkim partia UKIP. Neutralna pozostała Partia Konserwatywna, jednak brytyjski rząd zarekomendował pozostanie w UE.

Wyniki

Wielka Brytania głosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej jednak jak głosowały poszczególne regiony i ludzie w różnym wieku?

  Frekwencja w referendum wyniosła 72,2%, a więc do urn poszło 46,5 mln Brytyjczyków.

 

Wyniki referendum w Anglii, różniły się od tych w Szkocji i Irlandii Północnej. W Anglii w większości wygrywała opcja opuszczenia UE, poza Londynem w którym to 59,9% obywateli opowiedziało się za pozostaniem. Szkocja i Irlandia Północna natomiast głosowały za pozostaniem w UE odpowiednio 62% i 55,8%. Z kolei Walijczycy w 52,5% zdecydowani byli odejść z Unii.

Jeśli chodzi o strukturę wiekową głosujących możemy opierać się jedynie na sondażach, które przepowiadały zwolenników pozostania w UE. Według YouGov 39% osób powyżej 65 lat chciało zostać w UE. Za tą samą opcją głosowało 75% osób poniżej 25 lat i 56% osób poniżej 50 lat.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Czarnecki

W Szkocji wynik referendum 62% za pozostaniem 38% przeciwko a w Irlandii Północnej też wyraźna większość 54% za pozostaniem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z oficjalnymi wynikami w Szkocji za pozostaniem w UE głosowało 62% obywateli, przeciwko 38%. Natomiast w Irlandii Północnej za pozostaniem głosowało 55,8%, przeciwko 44,2%.

Ryszard Czarnecki

Blisko ¾ obywateli głosowało w tym referendum.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W referendum, w którym Wielka Brytania decydowała o pozostaniu lub odejściu z Unii Europejskiej wzięło udział 46,5 mln Brytyjczyków, a więc frekwencja wyniosła 72,2%.

Aleksander Kwaśniewski

Proszę pamiętać, że Londyn, głosował w 60 proc. za – prowincja głosowała przeciw.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W referendum dotyczącym pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej w Londynie za pozostaniem głosowało 59,9% osób. Natomiast pozostałe obszary Anglii w większości opowiedziały się za wyjściem z UE.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >