Analiza wyników wyborów prezydenckich w USA

09.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W trakcie kampanii prezydenckiej kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump spotkał się z przedstawicielami środowisk polonijnych w tym reprezentacją Kongresu Polonii Amerykańskiej (The Polish American Congress) oraz Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance). Do spotkania doszło 28 września 2016 roku w Chicago.

Hillary Clinton otrzymała poparcie części Polonii, skupionej wokół ruchu Polish Americans For Hillary. Jak wynika z informacji zamieszczanych na ich oficjalnym profilu na portalu Facebook, w trakcie kampanii, nigdy nie doszło do oficjalnego spotkania kandydatki demokratów z przedstawicielami tego środowiska.

Hillary Clinton nie skorzystała z zaproszenia Kongresu Polonii Amerykańskiej, o czym informowały media polonijne takie jak portal Dziennik Związkowy oraz Greenpoint PL.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.