Andrzej Adamczyk w Poranku TVP INFO

Gościem dzisiejszego poranka w TVP INFO był Andrzej Adamczyk. Minister Infrastruktury i Budownictwa wypowiadał się na temat sytuacji mieszkaniowej. Wspomniał między innymi o mieszkaniach niezamieszkałych oraz deficycie mieszkaniowym.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Adamczyk

Deficyt mieszkaniowy wynosi w Polsce prawie 900 tys. mieszkań.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według publikacji Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych i rodzin w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 statystyczny deficyt mieszkań zamieszkanych w stosunku do liczby gospodarstw domowych w 2011 roku wynosił 1,5 mln. (s.45)

Najnowsze dane udostępnione na wniosek o dostęp do informacji publicznej mówią o tym iż deficyt mieszkaniowy wynosił w Polsce
w 2015 roku 897 000 mieszkań.

Program udostępniony przez Departament Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa jest wersją roboczą uchwaloną w dniu 27 września 2016 r. przez Radę Ministrów. Do deficytu mieszkaniowego i liczby mieszkań odnosi się tabela na s. 5 oraz komentarze na s. 5-7.

Wgląd do dokumentu można znaleźć tutaj: Narodowy Program Mieszkaniowy RM-27-09-2016

Andrzej Adamczyk

Ok. 900 tys. rodzin, wg GUS’u mieszka w mieszkaniach, w których mieszka co najmniej 2 rodziny.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według publikacji GUS z czerwca 2016 roku (s. 44) wynika że 902,1 tys. rodzin w miastach zamieszkuje w gospodarstwie jednorodzinnym wspólnie z innym gospodarstwem domowym*. Doliczając do tego liczbę rodzin zamieszkujących w ten sposób na wsi otrzymujemy liczbę 1 561,3 tys., Z kontekstu wypowiedzi nie wynika jasno, że dotyczyła ona głównie terenów miejskich. Dlatego wypowiedź należy uznać w pewnym zakresie za manipulację.

*należy pamiętać że gospodarstwo domowe nie jest równoważne rodzinie. Gospodarstwem domowym może być również osoba samotna.

Andrzej Adamczyk

W Niemczech 55% mieszkań jest zasiedlonych na zasadzie najmu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według raportu niemieckiego urzędu statystycznego (infografika na str. 2) z 2016 roku na temat sytuacji mieszkaniowej w Niemczech w 2010 roku  54% mieszkań było wynajmowanych (zasiedlonych na zasadzie najmu). Dane te jednak różnią się znacznie w zależności od regionów Niemiec. W zachodnich Landach, co drugie mieszkanie zamieszkiwane jest przez właścicieli, podczas gdy w Berlinie jedynie w 16% mieszkań na stałe rezydują właściciele.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą odsetka mieszkań zasiedlonych na odpowiednich zasadach. Jeśli spojrzymy na tę sytuację z perspektywy odsetka ludności, okaże się, że  jedynie 47,5% społeczeństwa niemieckiego (o czym donosi Eurostat) mieszka we własnym mieszkaniu.

Andrzej Adamczyk

Według statystyk jest to ponad 100/120 tys. mieszkań w Polsce jest niezamieszkałych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według oficjalnych informacji GUSu pochodzących z 2002 roku w Polsce było 760 043 mieszkań niezamieszkałych. W tym 492 568 mieszkań przeznaczonych do stałego zamieszkania.

Za mieszkanie niezamieszkane uznano takie, w którym nie spisano żadnej osoby ani jako mieszkającej stale, ani jako przebywającej czasowo. Najnowszy raport opublikowany przez GUS, dotyczący gospodarki mieszkaniowej nie zwiera informacji o ilości mieszkań niezamieszkanych.

Najnowsze dane mówią o: „nieco ponad 7% ogółu mieszkań, tj. ok. 970 tys. to mieszkania niezamieszkane (…).”

Dane o całkowitej liczbie mieszkań niezamieszkałych gromadzone są w ramach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań. Ostatnia edycja miała miejsce w 2011 r.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >