Andrzej Duda dla Rozmów niedokończonych

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda udzielił wywiadu dla „Rozmów niedokończonych” Radia Maryja oraz Telewizji Trwam. Zorganizował także konferencję prasową pod siedzibą Komisji Nadzoru Finansowego w związku z sytuacją w polskim sektorze bankowym.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

W 2007 roku po przejęciu władzy Donald Tusk ogłosił, że teraz będzie prowadzona w sprawach międzynarodowych polityka płynięcia w głównym nurcie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Programie działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania, sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu w dniu 23 listopada 2007 r., s. 22 Donald Tusk powiedział : “w świecie globalnym, globalnego rozwoju, globalnych zmian, w pojedynkę nie można działać. I dlatego tak ważne dla mojego rządu będzie podniesienie jakości naszej pracy w dziedzinie współpracy międzynarodowej, a szczególnie jeśli chodzi o integrację w rodzinie narodów najbliższych nam cywilizacyjnie. To Unia Europejska i obszar euroatlantycki”. Innymi słowy polityka Donalda Tuska głównie opierała się na współpracy unijnej i wspólnej wizji Unii Europejskiej. Z czego wynika, że Andrzej Duda w pewnym sensie ma rację nazywając taką politykę “płynięcia w głównym nurcie”.

Andrzej Duda

Rolnicy z Francji i Niemiec dostają dużo większe dopłaty bezpośrednie niż nasi rolnicy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 1992r, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, wprowadzono tzw. “płatności bezpośrednie”. Ich głównym zadaniem było rekompensowanie rolnikom spadku ich dochodów spowodowanego znaczną obniżką cen gwarantowanych. System ten był kolejno reformowany w latach 2000, 2003, 2008. Polscy rolnicy dostawali niższe dopłaty niż Francuzi czy Niemcy, co wynikało z przyjętego mechanizmu obliczania wysokości dopłat (grafika  str. 12, raport Komisji Europejskiej, dane 2008 r.). Obecnie WPR przechodzi kolejną reformę, której celem jest m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, zminimalizowanie nadużyć, ale także sprawiedliwszy podział środków.

Andrzej Duda

17 procent Polaków, jak podają statystyki, wyjeżdża na wakacje. Proszę zapytać ile jest takich ludzi na Zachodzie Europy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

 W związku z tym, że kandydat na prezydenta nie sprecyzował o jakie wyjazdy (krajowe czy zagraniczne) konkretnie mu chodzi, nie podał też źródła ani przedziału czasowego o którym mówi należy przyjąć, że miał na myśli ostatnie dostępne dane. Za wakacje uznaje się wyjazd poza miejsce zamieszkania na co najmniej dwa dni. Według danych CBOS z lutego 2015 roku w 2014 roku ponad połowa (53%) dorosłych Polaków wypoczywała poza miejscem zamieszkania przynajmniej raz przez co najmniej dwa dni. Polacy najczęściej wypoczywali w kraju (46% ogółu, 87% wyjeżdżających w celach wypoczynkowych). Za granicą wypoczywało 18% ogółu Polaków, co stanowi jedną trzecią wyjeżdżających w celach wypoczynkowych na co najmniej dwa dni.

Andrzej Duda

Trzeba podjąć negocjacje z naszymi sojusznikami żeby w Polsce pojawiła się twarda infrastruktura NATO czyli uzbrojenie, nie na taką skalę jak dzisiaj kiedy tam mamy kilka samolotów F16, i to jeszcze nie o pełnej zdolności.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Samoloty F-16 w ramach NATO stacjonują w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Od 7.01.2015 r. są to 4 jednostki belgijskich Sił Powietrznych.

Jest to kontyngent, skierowany do Polski w ramach misji Baltic Air Policing, która opiera się o obronę powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. We wcześniejszym okresie misji w Polsce przebywały także jednostki Sił Powietrznych Francji oraz Holandii.

Andrzej Duda

Prawie 70% dzisiaj to nie są banki polskie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wedle Raportu o sytuacji banków w 2013r. przygotowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w 2013r. 63,2% banków działających w Polsce było kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych.

Banko.png

W Informacji o sytuacji banków w okresie I-IX 2014r. zaznaczono, że został odnotowany wzrost udziału w aktywach banków kontrolowanych przez inwestorów krajowych do 40,5%. Wzrost wynika z przejęcia kontroli nad Nordea Bank Polska przez PKO BP. Oznacza to, że procent banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych w 2014 roku spadł do 59,5%.

Andrzej Duda

15 mld złotych rocznie banki zarabiają na Polakach.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi podanymi na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, zysk netto krajowych banków komercyjnych działających z oddziałami zagranicznymi w 2014 roku wynosi 15 209 350 627zł.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >