Andrzej Duda o kwocie wolnej od podatku

Sztab Andrzeja Dudy wyprodukował spot zamieszczony w serwisie YouTube, w którym kandydat Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnił dlaczego jego zdaniem podniesienie kwoty wolnej od podatku jest ważne. W dwuipółminutowym spocie wymienił argumenty za zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do poziomu nawet 8000 złotych.

Sprawdźmy, czy fakty, na których oparł się Duda mają swoje pokrycie w rzeczywistości.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

Według ustawy o pomocy społecznej próg ubóstwa to jest 6500 zł rocznie dla osoby żyjącej samotnie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.) kwota dochodów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego (tzw. ustawowa granica ubóstwa) nie może przekroczyć miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 461 złotych. Precyzuje to art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednak w kolejnym artykule tego aktu prawnego mowa jest o weryfikacji kwot świadczeń i kryteriów dochodowych dając możliwość ich zmiany Radzie Ministrów w drodze rozporządzenia.

Obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie zostało na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej wydane 17 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 823). Ustala ono nową kwotę w wysokości 542 złotych miesięcznie. Jej dwunastokrotność daje sumę 6504 złotych.

Andrzej Duda

To jest najniższa kwota wolna w Europie, we wszystkich krajach w których podatki mają charakter progresywny te kwoty są wyższe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Większość krajów europejskich nakazuje zapłatę podatku o charakterze progresywnym. W raporcie PwC przedstawione są kwoty wolne od podatku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Po porównaniu stawek kwot wolnych od podatku w Polsce i w innych krajach UE wymagających zapłaty podatku o charakterze progresywnym wnioskujemy, iż w Polsce jest ona najniższa – wynosi 3091 złotych czyli około 734 euro.

Najwyższą kwotą wolną od podatku może pochwalić się Cypr. Drugim państwem na tej liście jest Finlandia.

Poszczególne stawki można odnaleźć w raporcie PwC, do pobrania w całości ze strony internetowej.

Andrzej Duda

W Wielkiej Brytanii to jest 50 000 zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Obecna kwota wolna od podatku obowiązująca w Wielkiej Brytanii wynosi 10600 funtów. Według kursu GBP z dnia 22 kwietnia (5,57 zł) jest to w w przeliczeniu około 58,9 tysiąca złotych. W dniu publikacji spotu kurs funta szterlinga był jeszcze wyższy– wynosił 5,59 złotego.

Andrzej Duda zaokrąglił tę liczbę do pięćdziesięciu tysięcy odbiegając znacznie od stanu faktycznego, stąd przyznany przez nas fałsz.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >