Andrzej Duda o kwocie wolnej od podatku

Sztab Andrzeja Dudy wyprodukował spot zamieszczony w serwisie YouTube, w którym kandydat Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnił dlaczego jego zdaniem podniesienie kwoty wolnej od podatku jest ważne. W dwuipółminutowym spocie wymienił argumenty za zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do poziomu nawet 8000 złotych.

Sprawdźmy, czy fakty, na których oparł się Duda mają swoje pokrycie w rzeczywistości.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

Według ustawy o pomocy społecznej próg ubóstwa to jest 6500 zł rocznie dla osoby żyjącej samotnie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.) kwota dochodów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego (tzw. ustawowa granica ubóstwa) nie może przekroczyć miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 461 złotych. Precyzuje to art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednak w kolejnym artykule tego aktu prawnego mowa jest o weryfikacji kwot świadczeń i kryteriów dochodowych dając możliwość ich zmiany Radzie Ministrów w drodze rozporządzenia.

Obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie zostało na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej wydane 17 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 823). Ustala ono nową kwotę w wysokości 542 złotych miesięcznie. Jej dwunastokrotność daje sumę 6504 złotych.

Andrzej Duda

To jest najniższa kwota wolna w Europie, we wszystkich krajach w których podatki mają charakter progresywny te kwoty są wyższe.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Większość krajów europejskich nakazuje zapłatę podatku o charakterze progresywnym. W raporcie PwC przedstawione są kwoty wolne od podatku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Po porównaniu stawek kwot wolnych od podatku w Polsce i w innych krajach UE wymagających zapłaty podatku o charakterze progresywnym wnioskujemy, iż w Polsce jest ona najniższa – wynosi 3091 złotych czyli około 734 euro.

Najwyższą kwotą wolną od podatku może pochwalić się Cypr. Drugim państwem na tej liście jest Finlandia.

Poszczególne stawki można odnaleźć w raporcie PwC, do pobrania w całości ze strony internetowej.

Andrzej Duda

W Wielkiej Brytanii to jest 50 000 zł.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Obecna kwota wolna od podatku obowiązująca w Wielkiej Brytanii wynosi 10600 funtów. Według kursu GBP z dnia 22 kwietnia (5,57 zł) jest to w w przeliczeniu około 58,9 tysiąca złotych. W dniu publikacji spotu kurs funta szterlinga był jeszcze wyższy– wynosił 5,59 złotego.

Andrzej Duda zaokrąglił tę liczbę do pięćdziesięciu tysięcy odbiegając znacznie od stanu faktycznego, stąd przyznany przez nas fałsz.