Andrzej Duda o perspektywach maturzystów

17.02.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W badaniu przeprowadzonym przez Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Pryzmat” ankietowanym zadano pytanie: „czy planujesz/bierzesz pod uwagę wyjazd z Polski w celach zarobkowych?” Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 70% uczniów, z czego 19% zadeklarowało możliwość wyjazdu na stałe, a 51% wyjazdu tymczasowego, tzn. na mniej niż 6 miesięcy.

Wypowiedź można więc uznać za manipulację, ponieważ tylko niespełna 20% osób planuje wyjazd z kraju na stałe, co oznacza, że nie widzi w Polsce perspektyw dla siebie.

Warto również zaznaczyć, że badanie było przeprowadzane wśród uczniów II klas liceów i III klas techników  zlokalizowanych tylko na terenie Torunia. Próba badawcza wynosiła 826 osób.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.