Andrzej Duda w Radiu Kraków

Prezydent elekt Andrzej Duda był gościem piątkowego wywiadu w Radiu Kraków. Głównym tematem rozmowy była perspektywa prezydentury. Duda wypowiedział się o finansowaniu partii w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, wpływie jednomandatowych okręgów wyborczych na reprezentowanie poszczególnych ugrupowań w parlamencie (na przykładzie Wielkiej Brytanii) oraz zrównoważonym rozwoju.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

W skali Unii Europejskiej [brak finansowania partii z budżetu państwa] to występuje bodaj na Cyprze.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jak podaje The International Institute for Democracy and Electoral Assistance w 27 na 28 krajów Unii Europejskiej partie są finansowane z subwencji budżetowej. Cypr znajduje się wśród tych 27 krajów – jedynym państwem Unii Europejskiej, który nie zapewnia finansowania partiom politycznym jest Malta.

Andrzej Duda

Partia Nigela Farage’a uzyskała w ostatnich wyborach bardzo dużą ilość głosów i tylko jeden mandat właśnie przez to, że są Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W ostatnich wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, które odbyły się 7 maja 2015 roku, Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, której liderem jest Nigel Farage, zdobyła 12,6% poparcia wśród głosujących –  wynik ten przełożył się na 1 uzyskany mandat w Izbie Gmin.

Wyniki poszczególnych partii – otrzymane poparcie oraz zdobyte miejsca w Izbie Gmin – zostały przedstawione na wykresie.

Bez tytułu.jpg

Źródło: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7186/CBP-7186.pdf

Powodu takiej rozbieżności między poparciem a uzyskaną liczbą mandatów można upatrywać w systemie wyborczym. W Wielkiej Brytanii w wyborach parlamentarnych obowiązuje system większościowy – tzn. deputowani wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych. Gdyby jednak rozważyć wariant systemu proporcjonalnego i przeliczyć na mandaty oddane przez wyborców głosy*, Izba Gmin wyglądałaby następująco:

Partia

Liczba uzyskanych głosów (w %)

Liczba uzyskanych mandatów

Partia Konserwatywna

36,8

239

Partia Pracy

30,4

198

Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa

12,6

82

Liberalni Demokraci

7,9

51

Szkocka Partia Narodowa

4,7

31

Partia Zielonych Anglii i Walii

3,8

25

Partia Walii

0,6

4

Inne

3,1

20

RAZEM

100

650

W tym systemie Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa byłaby trzecią siłą w państwie z dość dużą liczbą deputowanych w Izbie Gmin.

*w odniesieniu do wyników w całym kraju

Andrzej Duda

Ta zasada zrównoważonego rozwoju, która jest wpisana przecież w polską konstytucję.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zasada zrównoważonego rozwoju zawiera się w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym artykułem obywatele mają zapewnione bezpieczeństwo ze strony państwa, zarówno wewnętrzne jak i wewnętrzne. Również Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska gwarantuje zaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno dla obecnych i przyszłych pokoleń w oparciu o proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >