Andrzej Duda w Trzciance

Kandydat na Prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda, odwiedził województwo wielkopolskie. W Trzciance spotkał się z mieszkańcami, wskazując przede wszystkim na niegotowość Polski na wejście do strefy euro.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

Dopóki Polacy będą zarabiali trzy lub cztery razy mniej, niż zarabiają mieszkańcy krajów tak zwanej starej Unii, wejście do strefy euro będzie dla nas niekorzystne.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Średnie roczne dochody netto w Polsce wg statystyk Eurostatu z 2012 roku wynoszą 3 902,08 EUR, podczas gdy średnia EUR15 (stare kraje UE) to 15 659,16 EUR (obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu).Zgodnie z  tymi danymi Polacy zarabiają średnio 4 razy mniej netto niż pracownicy w krajach UE15. Dla 19 krajów strefy euro średnia ta wynosi 13 504,97 EUR – czyli 3,46 razy więcej niż w Polsce.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >