Andrzej Halicki o metropolii warszawskiej

Gość porannej rozmowy w RMF FM Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej wypowiadał się między innymi o ustawie metropolitalnej.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Halicki

Ona [ustawa metropolitalna PO] również dała podstawy nie tylko finansowania 5 procent PIT-u na cele komunikacyjne. (…) 5 procent jest barierą.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa o związkach metropolitalnych uchwalona w październiku 2015  daje możliwości finansowania na przykład celów komunikacyjnych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z Art. 51b. 1. wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego wynosi 5%.

Nie jest to jednak ściśle określone, jak ten podatek ma być dokładnie wykorzystywany.

Określając ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się potrzeby i możliwości rozwojowe obszaru metropolitalnego, uwzględniające w szczególności: (…)
3) możliwości finansowania przez gminy oraz związek metropolitalny wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych odpowiednio tych jednostek.

Andrzej Halicki

Mazurek: Ale właśnie nie ma wspólnego biletu. [na komunikację]

Halicki: Ale jest.

Mazurek: Ależ oczywiście, że nie ma. Mieszkańcy Wołomina, Kobyłki…

Halicki: Bo się wyłączyli z tego, na własną prośbę

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podaje informację, że w pociągach Kolei Mazowieckich kursujących na trasie Warszawa – Zagościniec, która przechodzi przez Kobyłkę oraz Wołomin, od 1 grudnia 2015 r. honorowane są długookresowe bilety ZTM, w formie tzw. Wspólnego biletu. Umowa podpisana jest do 30 listopada 2019 r, z możliwością przedłużenia. Powiadomienia prasowe portali poszczególnych gmin dotyczących podpisania umowy obowiązującej od grudnia 2015 roku można znaleźć tutaj: Kobyłka, Wołomin, Zielonka.

Terminem Wspólnego biletu określa się honorowanie przez przewoźników długookresowych (dobowych, weekendowych, 30 i 90-dniowych) biletów ZTM na poszczególnych odcinkach trasy. Rozwiązanie to pozwala pasażerom na używanie jednego biletu zamiast kilku i stosowane jest m.in. przez Koleje Mazowieckie na trasie w kierunku Rembertowa lub Dęblina oraz przez Warszawskie Koleje Dojazdowe na trasie do Grodziska Mazowieckiego. Zakres ważności biletów ZTM na trasach wybiegających poza granice Warszawy limitowany jest poprzez ważność stref biletowych. Umowa ustanawiająca “Wspólny bilet” podpisywana jest pomiędzy ZTM, Kolejami Mazowieckimi oraz Warszawskimi Kolejami Dojazdowymi, jednak dopiero w drugiej kolejności przewoźnicy podpisują umowy z określonymi gminami, dlatego też w wypadku zawarcia umowy między gminą i, na przykład, Kolejami Mazowieckimi, ale bez zawierania umowy z Zarządem Transportu Miejskiego, na trasie nie może być honorowany “Wspólny bilet” i ważność utrzymują jedynie własne bilety danego przewoźnika.

Należy jednak pamiętać, że w okresie od lipca 2013 r. do grudnia 2015 r. nie było zawartej umowy o Wspólnym bilecie pomiędzy ZTM i gminami Kobyłka, Wołomin i Zielonka, która wygasła i nie została przedłużona ze względu na podwyższone koszty, których nie zaakceptowały samorządy Kobyłki i Zielonki. Informacja ta pochodzi z oficjalnego portalu gminy Wołomin.

Wypowiedź została uznana za manipulację, ponieważ poseł A. Halicki oraz redaktor R. Mazurek nie odnoszą się do obecnej sytuacji, tym samym wprowadzają słuchaczy w błąd. Powołują się na nieaktualne informacje.

Andrzej Halicki

Ten projekt [zakładający utworzenie metropolii warszawskiej], który notabene podpisali posłowie nie-warszawscy, bo tam jest tylko jedno nazwisko z Warszawy na 38.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z drukiem sejmowym nr 1259 z dnia 30 stycznia 2017r. pod projektem nowej ustawy o ustroju m.st. Warszawy podpisało się 28, a nie 38 posłów. Wśród nich znalazła się tylko jedna posłanka, która uzyskała mandat z okręgu warszawskiego – poseł Ewa Tomaszewska.

Wypowiedź A. Halickiego jest błędna co do ogólnej liczby posłów, którzy podpisali się pod projektem ustawy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >