Andrzej Halicki o obowiązkach policjanta

6 sierpnia 2018 poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki był gościem audycji Sygnały Dnia nadawanej na antenie Polskiego Radia. Mówiąc o sytuacji polskich sędziów, porównał ich do policjantów, którzy – jak stwierdził – mają obowiązek odmówić wykonania bezprawnego rozkazu, co nakazane jest nie tylko etyką zawodową, ale również zapisane w odpowiedniej ustawie.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Halicki

Jeżeli policjant (to jest ustawa o Policji) dostanie od przełożonego rozkaz, który jest sprzeczny z prawem, ma obowiązek, nie tylko powinien, ale ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 57, ust. 2 Ustawy o Policji: “Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.” Wypowiedź posła Halickiego uznajemy zatem za prawdziwą.

Warto przy tym wspomnieć, że ta sama ustawa reguluje procedurę odmowy (konieczne jest zameldowanie o takiej decyzji Komendantowi Głównemu). Przewiduje też konsekwencje dyscyplinarne za nieuzasadnioną odmowę wykonania rozkazu – wypowiadając rotę ślubowania (art. 27 ust. 1), policjanci zobowiązują się wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Share The Facts
Andrzej Halicki
Poseł PO


Jeżeli policjant (to jest ustawa o Policji) dostanie od przełożonego rozkaz, który jest sprzeczny z prawem, ma obowiązek, nie tylko powinien, ale ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >