Andrzej Jaworski o zmowie w sprawie waluty

24.06.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

20 Maja 2015 roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) oraz System Rezerwy Federalnej (FED) ogłosiły postanowienia na mocy którego 6 banków : Bank of America, Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland (RBS) i UBS zgodziły się zapłacić karę w łącznej wysokości ponad 5,6 mld $. Ma to związek z procederem pracowników pięciu z sześciu ukaranych banków w latach 2007-2013, który polegał na manipulowaniu kursami walut i stopami procentowymi. Bank of America jako jedyny nie został oskarżony o działalność przestępczą. Został on ukarany przez FED za niewykrycie procederu i nie wszczęcie dochodzenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.