Ankieta „Rzeczpospolitej” przed #PE2014

17.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według planu wyznaczonego w Energetycznej Mapie Drogowej 2050 redukcja gazów cieplarnianych powinna zmniejszyć się o 80 %. Dzięki termomodernizacji, czyli między innymi ociepleniu budynku oraz okien można zaoszczędzić nawet 80% wykorzystywanej energii.

”Termomodernizacja budynku”, dr inż. Maciej Robakiewicz, dr inż. Aleksander Panek – Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.