Anna Grodzka w wywiadzie dla Wyborczej

Anna Grodzka udzieliła wywiadu portalowi Wyborcza.pl. Odniosła się w nim głównie do spraw ekonomicznych i problemów towarzyszących osobom zakładającym nowe działalności gospodarcze, start-upy.

Ciekawym stwierdzeniem było, że:

Taka firma [instalująca się w specjalnej strefie ekonomicznej- Demagog] obiecuje, że zatrudni 1,5 tys. osób na etatach, za co dostaje zniżkę w podatkach. Po czym zatrudnia połowę tego, i nie na etat, tylko – przez agencje pracy tymczasowej – na śmieciówki. Gdy zwolnienia podatkowe się kończą, te firmy plajtują albo przekształcają się w formalnie nowy podmiot, który chce nowych ulg.

Wypowiedź, z racji dość mocnego nacechowania teoretycznego niekoniecznie jest sprawdzalna, ale postanowiliśmy zbadać akty prawne, które odnoszą się do przedstawionej sytuacji. Ustawa z dnia 20 października 1994 roku oraz opis procedury mówią o zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów uzyskanych tylko z działalności gospodarczej na terenie strefy w ramach zezwolenia osób prawnych lub fizycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami o podatku dochodowym (Art.12) . Zezwolenie na działalność na terenie strefy wydaje zarządca danej strefy indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy i wygasa ono z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa (Art.19). Zezwolenie określa przedmiot działalności oraz warunki prowadzenia tej działalności, m.in. zatrudnienie przez przedsiębiorcę określonej liczby pracowników przez określony czas oraz warunki dokonania inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę wraz z terminem zakończenia inwestycji (Art.16). Zezwolenie może być cofnięte lub ograniczone jeśli przedsiębiorca m.in. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu. Deklarowane zatrudnienie nowych pracowników, należy rozumieć w przeliczeniu na pełne etaty, dlatego przedsiębiorca sam kształtuje rozkład zatrudnienia oraz rodzaj umów z pracownikami („Tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami”).

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Grodzka

W Polsce biznes płaci najniższe podatki w Europie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jeśli chodzi o podatek CIT (podatek od osób prawnych, zwany także podatkiem korporacyjnym), to ze stawką 19% Polska (razem z Czechami i Węgrami) zajmuje aktulanie 8 miejsce w Uni Europejskiej (za Bułgarią – 10%, Cyprem i Irlandią – 12,5 %, Litwą i Łotwą – 15 %, Rumunią – 16% oraz Słowenią – 17%)

Anna Grodzka

Palikot, gdy jeszcze był socjalistą i chciał, by państwo budowało fabryki, przygotował bardzo dobry pakiet ustaw antytransferowych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

18 listopada 2011 r., poseł Janusz Palikot, ówczesny lider Ruchu Palikota, który określany był jako partia socjalistyczna (usytuowana na lewej stronie sceny politycznej), w odpowiedzi na exposé premiera Donalda Tuska, przedstawił w swoim przemówieniu m.in. pakiet ustaw antytransferowych. Pakiet ten miał w swoim założeniu uszczelnić i zminimalizować, szkodliwe transfery różnego rodzaju za granicę. Poseł podał przykłady Niemiec czy Francji i Wielkiej Brytanii, które takie rozwiązania z powodzeniem wprowadziły.

Anna Grodzka

I trzeba obniżyć progi wyborcze: 5 proc. i 8 proc. w wypadku koalicji, bo to betonuje scenę polityczną. W Europie te progi są niższe i nic złego się nie dzieje.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Anny Grodzkiej należy uznać za prawdę ze względu na to, że w UE i w całej Europie występują państwa o niższym progu wyborczym niż w Polsce i jest ich minimum siedemnaście. Polska oraz 10 innych państw Unii Europejskiej mają najwyższy próg wyborczy (5%) w UE. Poniższa tabela, opracowana na podstawie unijnych danych, prezentuje progi wyborcze większości państw UE:

Państwo

Próg wyborczy

Austria

4%

Belgia

5%

Bułgaria

4%, (8% – koalicja)

Chorwacja

5%

Cypr

1,8%

Czechy

5%

Dania

2%

Estonia

5%

Grecja

3%

Niemcy

5%

Rumunia

5%, (8% -10% – koalicja)

Słowacja

5%, (7% -10% – koalicja)

Słowenia

4%

Szwecja

4%

Węgry

5%, (10% – koalicja dwupartyjna, 15% – trójpartyjna i td.)

Włochy

4%, (10% – koalicja)

Hiszpania

3%

Łotwa

5%

Litwa

5%, (7% – koalicja)

Niderlandy

0,67%

Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż 7 państw w UE nie ma progu wyborczego. W państwach pozaunijnych sytuacja wygląda następująco:
Norwegia – 4%,

San-Marino 3,5%,

Islandia – 5%,

Liechtenstein – 8%,

Bośnia i Hercegowina – 3%,

Serbia – 5%,

Albania – 3%,

Czarnogóra – 3%,

Rosja – 7%,

Ukraina – 5%,

Mołdawia – 6%,

Turcja – 10%,

Szwajcaria i Macedonia – nie posiadają progów wyborczych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >