Anna Grodzka w wywiadzie dla Wyborczej

26.02.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o podatek CIT (podatek od osób prawnych, zwany także podatkiem korporacyjnym), to ze stawką 19% Polska (razem z Czechami i Węgrami) zajmuje aktulanie 8 miejsce w Uni Europejskiej (za Bułgarią – 10%, Cyprem i Irlandią – 12,5 %, Litwą i Łotwą – 15 %, Rumunią – 16% oraz Słowenią – 17%)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.