Anna Zalewska o wyposażeniu gimnazjów

Poniedziałkowym Gościem Wiadomości była minister edukacji Anna Zalewska. Rozmowa dotyczyła rozpoczętego roku szkolnego i wdrożonej wraz z nim reformy edukacji zakładającej likwidację gimnazjów i przywrócenie 8-klasowej szkoły podstawowej. Minister poruszyła w rozmowie między innymi kwestię wyposażenia gimnazjów w gabinety przedmiotowe oraz łącza internetowe.

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

Po siedemnastu latach budowania gimnazjów 25% szkół ma przedmiotowe gabinety.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według Oceny Skutków Regulacji (łącznie dla ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), w pracownie przedmiotowe wyposażonych jest 27% gimnazjów. Pracownie językowe oraz komputerowe stanowią oddzielną statystykę, wynoszącą odpowiednio 73% i 29%.

Share The Facts
Anna Zalewska
Minister Edukacji


Po siedemnastu latach budowania gimnazjów 25% szkół ma przedmiotowe gabinety.

Anna Zalewska

Po siedemnastu latach budowania gimnazjów (…) niecałe 20% szkół ma szybki, szerokopasmowy internet.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Do 29 kwietnia ubiegłego roku, Ministerstwo Edukacji przyjmowało ankiety dotyczące internetu w szkołach. W tabeli opisano wyniki, obejmujące ilości placówek korzystających z różnych rodzajów Internetu. „Szybki internet szerokopasmowy” jest określeniem ogólnym, które może zawierać w sobie zróżnicowane typy łącza i nie pozwala jednoznacznie zdefiniować dokładnej szybkości transmisji danych, którą należy przyjąć za wyznacznik.

W planach Ministerstwa Cyfryzacji jest zapewnienie wszystkim szkołom dostępu do przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jeżeli tą prędkość przyjmiemy za „szybki Internet”, korzysta z niego obecnie około 5 tysięcy spośród ponad 30 tysięcy szkół na terenie naszego kraju (prawie 17%). Z kontekstu słów Pani Minister wynika jednak, że mowa jest wyłącznie o gimnazjach. Typ łącza, który jest przedstawiony przy ich opisie nie definiuje szybkości. Każdy rodzaj dostępu, począwszy od kablowego, skończywszy na światłowodowym, może być zarówno wyższy jak i niższy od 100 Mb/s. Dlatego też, nie można jednoznacznie określić ilości gimnazjów wyposażonych w szybki, szerokopasmowy Internet. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Anna Zalewska
Minister Edukacji


Po siedemnastu latach budowania gimnazjów (…) niecałe 20% szkół ma szybki, szerokopasmowy internet.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >