Anna Zalewska o zmianie systemu edukacji

Anna Zalewska była gościem Jana Wróbla w Poranku TOK FM. Minister edukacji narodowej omawiając planowane zmiany w systemie oświaty przytoczyła ciekawe wyniki badań dotyczące nauczycieli w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

[Według wyników badań] Ponad 50% nauczycieli [pracujących w klasach] 1-3 dzieli przez zero.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2015 roku zostały opublikowane badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych na próbie 380 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celami badania było zdiagnozowanie obszarów, w których nauczyciele potrzebują wsparcia, pomiar znajomości podstawy programowej oraz kompetencji matematycznych i dydaktycznych posiadanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Za pomocą 14. zadań, które Instytut Badań Edukacyjnych zlecił wykonanie badanym nauczycielom, sprawdzono czy potrafią dokonać ich analizy dydaktycznej . Wyniki wskazują na to, że 55% badanych nie uznało za błędną odpowiedź ucznia mówiącą o tym, że można dzielić przez zero. Wypowiedź jest prawdziwa.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >