Anna Zalewska w audycji „Gość Radia ZET”

Minister Edukacji Narodowej była gościem Moniki Olejnik w audycji „Gość Radia ZET”.

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

W 2013 r., kiedy była kumulacja przedszkolaków, milion trzysta tys. dzieci było w przedszkolach, nie zabrakło dla nikogo miejsc, a trzylatki były uprzedszkolnione,(…) w 84 proc. W tej chwili mamy ponad dwieście, trzysta tysięcy mniej dzieci.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego  „Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2013/14” opublikowanym w 2014 roku w 2013 roku było  1 684,4 tys. dzieci w wieku 3−6 lat (str. 58). W roku szkolnym 2013/2014 wychowaniem przedszkolnym objętych było 1 297,2 tys. dzieci, a w grupie wiekowej od 3 do 6 lat wychowaniu przedszkolnemu podlegało 75,3 % dzieci. Z kolei jeżeli chodzi o upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci pomiędzy 3 i 4 rokiem życia współczynnik wynosił 64,2% (str. 61).

Z kolei zgodnie z ostatnim opublikowanym raportem za rok 2014/15 wychowaniem przedszkolnym objętych było 1 236,3 tys. dzieci, tj. o 60,9 tys. mniej niż w roku poprzednim (str. 64), z kolei wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat w roku 2014 był  1 676,5 dzieci (str. 60), a więc 7,9 tys. mniej niż w 2013 roku.

 

Podsumowując stwierdzić można, że “uprzedszkolnienie” dzieci pomiędzy 3 a 4 rokiem życia w 2013 roku wynosiło 64,2%, natomiast liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym pomiędzy dwoma ostatnio badanymi okresami  spadła o 60,9 tys.

Główny Urząd Statystyczny nie udostępnił jeszcze danych za rok szkolny 2015/2016, a więc opierając się na ostatnich dostępnych danych, wypowiedź uznajemy za manipulację. Anna Zalewska rozpoczęła swoje twierdzenie od zdania prawdziwego, potem jednak podparła swoją wypowiedź zdaniami niezgodnymi z prawdą.

Anna Zalewska

W Finlandii, gdzie 7-latek idzie do szkoły (…)     

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze stroną fińskiego ministerstwa edukacji i kultury obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 7 lat.

Anna Zalewska

Anna Zalewska: Ja wiem, ale do ginekologa to nie jest taki problem.

Monika Olejnik: Najpierw trzeba iść, od razu można iść do ginekologa?

Anna Zalewska: Według mnie tak, z tego co pamiętam.

Monika Olejnik: Nie, najpierw chyba trzeba do lekarza pierwszego kontaktu.

Anna Zalewska: Nie, nie, nie, do ginekologa chyba nie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją na stronie NFZ nie jest wymagane skierowanie do:

  • ginekologa i położnika,
  • onkologa,
  • psychiatry,
  • wenerologa,
  • dentysty.

Monika Olejnik

Anna Zalewska: Ja wiem, ale do ginekologa to nie jest taki problem.

Monika Olejnik: Najpierw trzeba iść, od razu można iść do ginekologa?

Anna Zalewska: Według mnie tak, z tego co pamiętam.

Monika Olejnik: Nie, najpierw chyba trzeba do lekarza pierwszego kontaktu.

Anna Zalewska: Nie, nie, nie, do ginekologa chyba nie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją na stronie NFZ nie jest wymagane skierowanie do:

  • ginekologa i położnika,
  • onkologa,
  • psychiatry,
  • wenerologa,
  • dentysty.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >