Antoni Macierewicz o przetargu na śmigłowce dla polskiej armii

24.11.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Przetarg na dostarczenie 70 śmigłowców (finalna liczba zamówionych śmigłowców wyniosła 50 sztuk) dla Sił Zbrojnych RP, wygrał śmigłowiec oferowany przez konsorcjum „Program EC-725 CARACAL-Polska” w składzie: Airbus Helicopters SAS i Heli Invest Sp. z o. o. Services S.K-A, którego sprawdzenia weryfikacyjne zakończono z wynikiem pozytywnym. Koszt zamówienia śmigłowców wyniósł 13,347 mld zł. Pod tym względem wypowiedź jest prawdziwa.

Warto jednak nadmienić, że Airbus Helicopters będzie w przyszłości produkował śmigłowce w Łodzi, gdzie powstanie linia pełnego montażu śmigłowca Caracal. Same śmigłowce zamówione dla Polski będą początkowo produkowane we Francji, skąd potem ich produkcja zostanie przeniesiona do Polski. W związku z tym wypowiedź nosi znamiona wprowadzającej w błąd i jest manipulacją.

Airbus Helicopters jest międzynarodową firmą, powstałą w 1992 roku z połączenia wydziałów helikopterowych francuskiej firmy Aérospatiale i niemieckiej firmy DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.