Antoni Macierewicz o śmigłowcach dla polskiego wojska

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. W rozmowie dotyczącej kierunków rozwoju polskiego wojska, odniósł się on do treści tak zwanej Białej Księgi opracowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Poruszył on również kwestię modernizacji śmigłowców.

Sprawdzone wypowiedzi

Antoni Macierewicz

W tzw. Białej Księdze 300 ekspertów pana prezydenta Komorowskiego i ministra Siemoniaka w przeddzień agresji na Ukrainę napisało, że nie będzie wojny.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W wykazie osób zaangażowanych Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP wymienia 72 członków Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, 55 innych ekspertów, 40 członków Sztabu Komisji oraz 8 członków zespołu redakcyjnego, którzy nie zostali wymienieni wcześniej. Łącznie więc w opracowaniu Białej Księgi brało udział 175 osób, a więc o 125 mniej niż twierdzi Antoni Macierewicz.

Zgodnie z artykułem na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego Białą Księgę uroczyście opublikowano 24 maja 2013 r., a więc na 9 miesięcy przed odsunięciem od władzy przez ukraiński parlament prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, co miało miejsce 22 lutego 2014 r. To właśnie obalenie obozu władzy skupionego wokół Janukowycza stanowiło bezpośrednią przyczynę podjęcia przez Rosję działań na Półwyspie Krymskim, co zakończyło się jego nieuznaną przez społeczność międzynarodową aneksją i rozpoczęciem konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy.

Biała Księga nie przesądza wyraźnie o możliwości konfliktu na Ukrainie. Zwrócono jednak uwagę, że ze względu na imperialistyczną i trudną do przewidzenia politykę Rosji los jej sąsiadów jest niepewny:

„Bezpieczeństwo Polski w dużym stopniu zależy od rozwoju relacji między Rosją a Zachodem. Dzisiaj trudno jest określić ich klarowną perspektywę. Czy Rosja będzie utrzymywać swój kurs na budowę mocarstwowości, nie licząc się z innymi, zwłaszcza sąsiadami, a nawet ich kosztem? Czy też nastąpi zmiana tego kursu na rzecz współpracy w budowaniu wspólnego bezpieczeństwa? Na dzisiaj bardziej prawdopodobny wydaje się niestety scenariusz kontynuacyjny, niekorzystny dla Polski. Z tego też powodu kierunek rozwoju Rosji jest z uwagą obserwowany w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie otwarciu na współpracę towarzyszy równocześnie ostrożność z uwagi na fakt, że Rosja w swych dokumentach strategicznych wciąż uznaje NATO za potencjalnego przeciwnika. Oddziaływanie Rosji na obszarze poradzieckim relatywnie osłabło. Jednak w ostatnich latach można mówić o zwiększeniu wpływów Rosji w niektórych krajach, szczególnie położonych w sąsiedztwie Polski (Białoruś i do pewnego stopnia Ukraina). Osłabienie na Ukrainie prozachodniego wektora w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa jest najważniejszym przejawem tej tendencji. Dość prawdopodobna jest sytuacja, że przez następne kilka dekad Ukraina pozostanie w strefie buforowej między Unią i Rosją, lawirując między oboma centrami’.

Choć Biała Księga nie wykluczała w sposób kategoryczny widma wojny, warto podkreślić, iż stwierdziła ona, iż:

„Zagrożenie w postaci dużego konwencjonalnego konfliktu w tej części Europy jest obecnie bardzo mało prawdopodobne”.

Wojna na Ukrainie nie miała jednak i nie ma również obecnie konwencjonalnego charakteru. Z uwagi na nowe instrumentarium działań, jakimi posługiwała się w jego trakcie Rosja (szerokie wykorzystanie służb specjalnych, dezinformacja medialna czy powszechne użycie żołnierzy pozbawionych dystynkcji „tzw. zielonych ludzików”), konflikt ten określany jest mianem „wojny hybrydowej”.

Biała Księga nie stwierdza więc czy dojdzie do konfliktu na Ukrainie, czy też nie. Jest dokumentem analitycznym, w którym zwrócono jednak uwagę na pewne niebezpieczne tendencje w regionie związane z ówczesną polityką zagraniczną Rosji. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Antoni Macierewicz
minister obrony narodowej


W tzw. Białej Księdze 300 ekspertów pana prezydenta Komorowskiego i ministra Siemoniaka w przeddzień agresji na Ukrainę napisało, że nie będzie wojny.

Antoni Macierewicz

5 polskich śmigłowców Anakonda zostało oddanych ratownictwu medycznemu już w tym roku.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W roku 2017 do Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej trafiło łącznie 5 śmigłowców zunifikowanych do jednolitej wersji wyposażenia W-3WA/W-3WARM  (Anakonda). Choć dwa z nich zmodernizowano do wersji W-3WA, a trzy do W-3WARM, obecnie wszystkie pięć określa się jako W-3WARM Anakonda i wykorzystuje do ratownictwa morskiego. Marynarka Wojenna wspiera dzięki nim Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Dwa śmigłowce W-3 w wersji transportowej (W-3T)  służyły w Marynarce Wojennej od 1989 roku. W latach 1992-1993 rozpoczęły służbę najstarsze Anakondy, czyli służące ratownictwu morskiemu W-3RM. Później, między 1998 a 2002 rokiem, do wyposażenia Marynarki dołączyły nowe, oparte na lepszej wersji śmigłowca W-3, ratownicze W-3WARM.

Na początku 2014 roku (a więc jeszcze za rządów poprzedniego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z Platformy Obywatelskiej) Inspektorat Uzbrojenia podpisał z Zakładami Lotniczymi PZL-Świdnik umowę na modyfikację pięciu najstarszych śmigłowców, w celu dostosowania ich wyposażenia do najnowszych W-3WARM. Do kwietnia 2016 miał zakończyć się proces modyfikacji dwóch W-3T do wersji W-3WA i trzech W-3RM do W-3WARM. Ostatnia Anakonda powróciła ze Świdnika do bazy 7 października 2017 roku. Jednocześnie, pod koniec 2016 roku, rozpoczął się drugi etap unifikacji – trzy Anakondy z lat 1998-2002 mają wrócić w odświeżonej wersji pod koniec 2018 roku.

Kwestia zmodernizowanych śmigłowców Anakonda pojawia się wcześniej w wywiadzie poruszona przez dziennikarza prowadzącego wywiad:

„A co ze sprawą śmigłowców? Nowe już dawno miały się znaleźć na wyposażeniu polskiej armii. Zmodernizowano śmigłowce ratownicze, ale wciąż nie ma nowych maszyn bojowych”.

Antoni Macierewicz powraca do niej jednak później, omawiając plany zakupów nowych śmigłowców:

„Termin zakreślony przez ministra obrony narodowej to rok 2019. Jest to warunek realizacji tego przetargu. Będzie to szesnaście śmigłowców – osiem dla sił specjalnych, cztery do zwalczania okrętów podwodnych i cztery ratownictwa morskiego. Z tym, że 5 polskich śmigłowców Anakonda zostało oddanych ratownictwu medycznemu już w tym roku” – A. Macierewicz

Wypowiedź może zatem sugerować czytelnikowi, iż również w przypadku dostarczonych w tym roku 5 Anakond chodzi o śmigłowce nowe, a nie zmodernizowane, jak było faktycznie. Ponadto, Antoni Macierewicz nie wspomina o tym, iż decyzja o ich modernizacji podjęta została przez poprzednie kierownictwo resortu obrony narodowej. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Antoni Macierewicz
minister obrony narodowej


5 polskich śmigłowców Anakonda zostało oddanych ratownictwu medycznemu już w tym roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >