Artur Dębski a kapelani wojskowi

23.08.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak 7 sierpnia podał oficjalny komunikat Ordynariatu Polowego:

W Ordynariacie Polowym na dzień 7 sierpnia 2014 r. pełni posługę 113 kapelanów zawodowych, w tym 3 kapelanów Kościoła greckokatolickiego. Liczba etatów cywilnych w ordynariacie wynosi obecnie 48.

 

Przyjmując, że liczebność polskiej armii wynosi dokładnie 100 tys,, jeden kapelan przypada na 621 żołnierzy.

Liczba duchownych w wojsku od kilku lat się zmniejsza.

Zatrudnieni kapelani:

  • 2011 – 194

  • 2012 – 182

  • 2013 – 172

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.