Barbara Nowacka gościem 300polityka w RDC

22.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która jest agencją rządową podlegającą Ministerswu Gospodarki, stworzyła spot ‘Invest In Poland”. Pojawia się tam informacja o tanim koszcie pracy w Polsce, a także zdanie, że produktywność siły roboczej rośnie szybciej niż wysokość wynagrodzeń.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.